URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŹWIGARKA to:

urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)WCIĄGARKA to:

urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŹWIGARKA

DŹWIGARKA to:

urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)DŹWIGARKA to:

niekiedy używana w budownictwie okrętów; nazwa wciągarki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.528

BABILOŃSKI, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, AKCJA, REMIZA, AFGAŃSKI, ZDZIERSTWO, LOBELIOWE, SUKA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ANTYBIOZA, OPASŁOŚĆ, KONTROLER, ŻEGLARZ, HYDRAULIKA SIŁOWA, LINIA GEODEZYJNA, BEZCZYNNOŚĆ, KAPAR, AFEKT PATOLOGICZNY, CYNADRY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, FLORYSTA, DUSZA, DZIUPLA, HISTORIA LITERATURY, OCZY, ALBINOS, MĘŻCZYZNA, TEATR LALEK, PIPA, KOŁODZIEJ, INTERCEPCJA, EMENTALER, OKRĘT LINIOWY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PRZECINACZ, ERGONOMIKA, RACJONALNA IGNORANCJA, CWAJNOS, JĄKANIE, WYCHODŹSTWO, WYKLUCZENIE, KOSTKA, OPCJA TERMINOWA, WIĆ, SPAWACZ, POMIOTŁO, PRZĘSŁO, TORPEDA, OSZOŁOM, PEDET, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, OSŁONKA, GRADUAŁ, MELON, ZWIERZĘ, PLANETKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, CZOP ZATOROWY, NAŁOGOWOŚĆ, UJŚCIE, BODZIEC, BOSS, STYL, PROMIEŃ, KOMEDIA NISKA, NOTKA, ZASKARŻENIE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, BLOKADA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, SAPKA, SKRZYNIA, CHÓR, MIESZKALNOŚĆ, OBUDOWA, CHRANCUSKI, PRZYJACIEL, ERA AFITYCZNA, RYBOJASZCZURY, WYDZIAŁ, TREPY, OTRUCIE, IMITATOR, RYNEK NIEDOSKONAŁY, DŹWIGNIA, ALBUM, PLATFUS, BARKA, MERZYK GROBLOWY, KOŁNIERZYK, ŁAŃCUSZEK, RESPONSORIUM, KASTA, PRZEDROŚLE, MECHANIKA GÓROTWORU, HARACZOWNIK, METODA KASOWA, WIBRACJA, REGENERACJA, PRIMADONNA, FUTRÓWKA, KOORDYNACJA RUCHOWA, PADOK, TARCZA, KRUSZYNA, POZA, SARONG, SADŹ, CYFOMANDRA, GAUSS, RUCH, MAJÓWKA, BRUDNA ROBOTA, POCZEKALNIA, NIHILIZM, KANTYLENA, STEREOTAKSJA, MAGNESIK, UDAWACZKA, NABIEG KORZENIOWY, SOLNISKO, JEDWAB, GENTELMAN, PÓŁRUCH, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, REŻYM, LEK PRZECIWWIRUSOWY, BEZROBOCIE SEZONOWE, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, SZLAGIER, CEWKA RUHMKORFFA, BULLA, EMPIRYZM GENETYCZNY, BAR, SIARKA POPIOŁOWA, AZOTAN, ANATOMIA KLINICZNA, PUB, PODŁOŻE GRUNTOWE, STARTER, ŁAŃCUSZEK, KONWOLUCJA, PISMO MUZYCZNE, NORMALIZATOR, EKSPEKTORACJA, GARMAŻERNIA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SKAŁA PLUTONICZNA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, EGZOSZKIELET, ANIOŁEK CHARLIEGO, AKADEMIK, DAWCA NARZĄDÓW, ŚCIEŻKA, CHRZEST, SEMAFOR, KANAŁY, CENA ADMINISTRACYJNA, DYSTRYKT, DRĄGOWINA, TERRINA, POPŁUCZYNA, TWIERDZENIE MENELAOSA, MIETLORZ, NIEPOKALANEK, OTĘPIENIE, BARCHAN, KRAN, AKLAMACJA, BOMBA BURZĄCA, SZARPANINA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, PINGWIN MASKOWY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, DEGRESJA PODATKOWA, STROLLER, PIECZYNG, IMPULSYWNOŚĆ, WIEK ROZRODCZY, ZMORA, NIEWIERNOŚĆ, KARCYNOGEN, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PIESZCZOCH, NADGORLIWOŚĆ, ELEKTROWÓZ, MINUTA, ZGIEŁK, GOŹDZIK, SALWINIOWCE, SEKRECJA, ROBOCIK, STAROANGIELSKI, PIONEK, ZIEMIA, UKŁAD ODNIESIENIA, GOMBROWICZ, MUCHINA, SKANER, ORTEZA, PRZEMOC, FREGATA ŻAGLOWA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, OPTYKA ELEKTRONOWA, MATERIALNIA, TYGIELEK, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, FEININGER, SOCJOGRAFIA, SZAŁAS, BABA-JĘDZA, NAKŁADKA, BENCHMARK, CHWALCA, SSAK ŻYWORODNY, GLIKOLIPID, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, BUZA, ZWIĄZEK CHELATOWY, NIEPOKORNOŚĆ, MIGRACJA, PAREMIOGRAFIA, PIGWA, WIGONIA, STYPENDIUM, STOPA DOCHODU, PRZEGLĄDACZ, MINA, SZWEDZKI, LITERATURA POPULARNA, WYNIK, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, SRAKA, CYWILKI, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, AKCELERATOR, CHŁONIAK, GLINKA KAOLINOWA, BYK, WEHIKUŁ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KANCONETA, STYL ARCHITEKTONICZNY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, OZIMINA, PĘDNIK, BÓR BAGIENNY, JUDASZOWIEC, ZĄB, DOŁEK, RAMA, POLAJ, ZAKOP, BUSINESSWOMAN, DZIANINA, EKWIPARTYCJA, KOPUŁA PANCERNA, ŁYSIENIE, AKCJA, ANTENA, PLAZMA, WYBRANEK, WOREK REZONANSOWY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, NIEUMARŁY, CENZURA, KARBONATYT, TRACHEOSKOPIA, POŻAR, SCRIPTORIUM, HALA TARGOWA, TURMA, EDAMMER, CZYSZCZALNIA, KRYSZTAŁEK, PATOLOG, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ODSYSACZ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, SPAWARKA, BENGALSKI OGIEŃ, AERODYNAMIKA, CZŁAPAK, MORAWSKI, LISTWA, KAMIKADZE, TREN, BELECZKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, POKÓJ GOŚCINNY, OSTROSŁUP FOREMNY, DOBROĆ, WIESZAK, LYCRA, ?MAFIJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.528 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŹWIGARKA urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)
WCIĄGARKA urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŹWIGARKA
urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.).
WCIĄGARKA
urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW (OPUSZCZANIA, PODNOSZENIA ITP.) ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x