MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.902

AKCJA NA OKAZICIELA, OGNISKO, MAGIERKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, SEK, LINIA PODSTAWOWA, UKŁAD MINIMALNY, CZOSNEK, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, DAMAN, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, HLAK, OBRAZ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, TENIS, DACH ŚWIATA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, GEN WĘDRUJĄCY, PARASOL, KOLEJKA METRA, NEGACJONISTA, KAMYCZEK USZNY, AKADEMICKOŚĆ, MELANODERMA, KULA, TUŁACZ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, WIECZORÓWKA, BRAMAN, NEUTRALNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, TRÓJBÓJ, OPAR, NADGORLIWOŚĆ, KATAR SIENNY, NAKAZ, DŻEZ, TUSZKA, POROŚL, BUCHTY, RING, MIĘDLARKA, MIEJSCE, NIEGRZECZNOŚĆ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ŁOŻNIK, ADWOKAT DIABŁA, BOBIK, SSAKI JAJORODNE, KOZIOŁ, PEDET, UTRILLO, DYFERENCJA, AKOMODACJA, KRYMINAŁ, STATYSTYKA OPISOWA, DYSCYPLINA PARTYJNA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, RÓWNOWAGA, NIEZWARTOŚĆ, INTENSJA, CHEMOTROPIZM DODATNI, BLADZIUCH, MIŚ, CHOROBA OGUCHIEGO, WROTA WĄTROBY, BRIT POP, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, INSTRUMENT POCHODNY, POWAŻNY WIEK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, BYTOWNIT, PĘDNIK AZYMUTALNY, MĘTNOŚĆ, MATKA BOSKA ZIELNA, DAWKA DOPUSZCZALNA, TRAWA PASTEWNA, UCHWYT ZACISKOWY, ZIARENKOWIEC, IRANISTAN, JĘZYCZEK, KIPA, WYWŁASZCZENIE, POSTĘPOWANIE, CEMBROWINA, DNO, SŁUCHAWECZKA, RUMUŃSKOŚĆ, POCZEKALNIA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, EKSPOZYCJA, DETENCJA, ZŁOTA RENETA, PETRYFIKACJA, ROBER, APLA, AKSAMITKA WZNIESIONA, CZKAWKA, MATERAC, MINISTER, ORTOWODÓR, OKRĄG WPISANY, HALA TARGOWA, DZIOBÓWKA, PRALUDZIE, KUCHTA, SINGIEL, CLIPART, CHOROBA TAYA-SACHSA, CZAS TERAŹNIEJSZY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, BEZPARDONOWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ZAPROSZENIE, ŁOPATA, SALOPA, TROP, CHORIJAMB, NALOKSON, SMOCZEK, PYSZCZEK, RABA, SERWER, PLURALISTA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, PROGRAM, POŁOŻNICA, ŻAŁOSNOŚĆ, BABA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, CZARTER, MYSZ WERTYKALNA, KOKTAJL, WODNIAK, OKRZYK, OLIWA Z OLIWEK, ZASTOINA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, TEMBLAK, LEGAWIEC, NIEŚWIADOMOŚĆ, PODRÓŻNA, DZBANEK DO ŚMIETANY, OSTRONOS WORKOWATY, DRAMATURGIA, KOSMYK, WEŁNA, LITERATURA WAGONOWA, ZAKRES REAKCJI, SAMOURZECZYWISTNIENIE, STRATEG, PODZBIÓR, JĘZYK ROMAŃSKI, RATING, FATAMORGANA, ZBÓJNIKOWATE, ROSTRY, GORYL NIZINNY, SPŁUKIWACZ, PROCES STACJONARNY, ZNAMIĘ SPITZ, KRETOWINA, ŻABA ORANŻERYJNA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, REGRES, KLONOWANIE, SYLFIDA, RĘKAWICA, TERPEN, GRZECZNOŚĆ, WYWINIĘCIE ORŁA, LINIA ŚRUBOWA, POLE KARNE, BURAK POSPOLITY, ZIARENKO, CENTRUM KONFERENCYJNE, WSPINACZKA LODOWA, PRASA, KAPUŚNISKO, NAKAZ, GUMA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, MIECZOGONY, OPIESZAŁOŚĆ, REGION STREFOWY, SĘDZIA, WAWRZYN, DZIADEK DO ORZECHÓW, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, MANDAT WOLNY, IGŁAWA, AULA, MOŻDŻEŃ, ROZSTAW, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, OBIEKTYW, LIMUZYNA, HABANERA, ARKA, AGATA, BATALION, SZTURWAŁ, MIGRACJA, PIECZEŃ, PROSTAK, PEDIATRIA, MIKROOTOCZENIE, ŁAŃCUSZEK, KOŃ KARABACHSKI, KASZA JĘCZMIENNA, ŻEBERKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SERENADA, KOSZÓWKI, CIĄGOTY, KOLANO, MIKSTURA, MOTOR, TEST, KSIĘSTWO, AL SECCO, USTROJOWOŚĆ, SETKA, BIEGUN POŁUDNIOWY, MODEL NOMINALNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, RZUT KAMIENIEM, GÓRALKI, MINORKA, PIJĄCY, GAWĘDA, GARNCZEK, KOSZT POŚREDNI, KĘDZIERZAWKA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, EMPIRE, ROMBOŚCIAN, KANION PODMORSKI, FLAKI, PORT MACIERZYSTY, WENTYL, SZAJBUSKA, SKRÓT SYLABOWY, PRZYGODA, STAND-UP, EKSKREMENTY, HEGEMONICZNOŚĆ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, SZYNEL, ETER KOSMICZNY, DYLATACJA CZASU, CZUJNIK JONIZACYJNY, DOM HANDLOWY, PRYNCYPIALISTKA, SUFFOLK, DIABEŁ WCIELONY, PRAKTYKA, POTĘPICIEL, AQUAFABA, KUMA, UKRAINISTYKA, MINÓG STRUMIENIOWY, ANKA, CHALKOGRAFIA, CHARAKTERYSTYKA, ALARM POWODZIOWY, WILKOM, GAŁĄŹ, DRAPIEŻNOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, PUSZKA, METODA DELFICKA, DOMINACJA CAŁKOWITA, PROWINCJA, PLENER, SIEDMIOMILOWE BUTY, NIALA, POSZKODOWANA, MISKA, KACZKA, ŚWIADECTWO, DZIECINNA ZABAWKA, GWAJAKOWIEC, KOŚCISTOŚĆ, AGAT MSZYSTY, POCIĄGŁOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, HALE, UPROWADZENIE, ZDANIE, NAMORDNIK, SZUM, LURA, KURIA, PIERÓG, REDAKTOR NACZELNY, DUROMER, ?ANONIM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.).

Oprócz MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x