Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.958

SZMATA, GARNITUR, PRZENOSICIEL, OKRĄGŁOGŁOWY, ZWIERZĘ KOPALNE, KONSOLA, PINGWINY, SZEŚĆSETKA, BĄK, SCEPTYK, OBYWATEL, HYDROCHEMIA, STATYK, DEGRADACJA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, UZYSK, SPIS POWSZECHNY, AUDI, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ELEGIA, UŚCISK, JAPOK, FORSYCJA, OFIAKODONTY, RAJ, TAMBUR, OSTRONÓG, POŚLIZGI, CIEŃ, GRA RPG, ZWORNIK, DRUK AKCYDENSOWY, ANIOŁECZEK, PYSZCZEK, SEPTYMA, FUNDUSZ SOŁECKI, SKAFANDER, APOSTOŁ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, MAŁPKA, KWASEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PERSPEKTYWA, MULDY PODWÓJNE, GONIOMETRIA, DYSCYPLINA, BIAŁY ROSJANIN, HYBRYDA, DOSTRZEGALNOŚĆ, SCENKA RODZAJOWA, MIKROWENTYLACJA, AGRANULOCYT, PŁYTA KORKOWA, SZPIK KOSTNY, HELLEŃSKOŚĆ, PIĘDŹ, RACJONAŁ, ZEBROID, CHŁOPIEC, KLINOPIROKSEN, KAKAO, GŁOSICIEL, PRZYGODA, MAKARON, ANTENA MIKROPASKOWA, ZERÓWKA, OBJAWIENIE, WYROSTEK FILTRACYJNY, POMPA GŁĘBINOWA, TRIDUUM, ZEBRA, PRZEPRÓCH, BUCHTA, MINERALIZACJA, SIUR, WIEK POPRODUKCYJNY, LODOWIEC WISZĄCY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, POWIERNICTWO, CYBORIUM, APRETURA, WSTRZĄS WTÓRNY, SMOLUCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, PONCZOWNICA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, BOZIA, BRYZA, DWUDZIESTA CZWARTA, PLOMBA, ZESTRZAŁ, EROZJA GENETYCZNA, PAJA, GAŁĘZIAK, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, GONIOMETRIA, ŻOŁDAK, KOLUMNA, OZDOBNICA WIĘKSZA, KIMONO, FLETY, HANDSZPAKI, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, KĘS, CIEŃ, ALGEBRA OGÓLNA, SMAKOŁYK, SKRAJNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, AKUMULATOR, ŚRODOWISKO, PARKIETNIK, LIŚCIENIE, POPRAWA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WYDERKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, SALATERKA, ŁAGIER, RYBA ŁAWICOWA, OKRES, RYNEK NIEFORMALNY, SEKURYTYZACJA, PETRYFIKACJA, SHIMMY, WOLNOAMERYKANKA, MANDRYL, ROLNIK RYCZAŁTOWY, BOLERO, MIESZAK, ŚWIATŁO KOTWICZNE, WALKA, KAZUISTYKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, IDIOTYCZNOŚĆ, DROGA KONIECZNA, DŁUGIE RĘCE, DYSOCJACJA TERMICZNA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, POSZLAKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, FAETON, FASOLA, MELODYKA KANTYLENOWA, ROTA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, NAROST, WIELOETAPOWOŚĆ, WOODSTOCK, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, SZPILKA, KILOBAJT, KUCHCIK, FILOLOGIA KLASYCZNA, KOTEWKA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, NIECUŁKA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, INSTRUMENT POCHODNY, STADNIAKI, CZARNE, TUŁÓW, WAN, BINARKA, ZAKON MENDYKANCKI, IMPULSYWNOŚĆ, WNĘTRZNOŚCI, WIEK NIEMOBILNY, ACHALAZJA, STARA WIARA, FURGONETKA PANCERNA, PORT MACIERZYSTY, POBIAŁKA, KAMELEON, DODATEK RODZINNY, OGÓREK MAŁOSOLNY, CASUS, DOBRODUSZNOŚĆ, ŁASKA, ZAGOŃCZYK, HOMOLOGIA, KWASZARNIA, CZARNA KSIĘGA, WOREK TRENINGOWY, SUBKONTRAKT, MIR, AGENDA, DWUPRZODOZĘBOWCE, KOBIECISKO, SKRAJNIK, POŻYWIENIE, PRAŻONKA, WPŁYWOWOŚĆ, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, NIEPOKORNOŚĆ, GAD, BOTULIZM PRZYRANNY, MIASTOWOŚĆ, ARONIÓWKA, ROZGRZEWACZ, GRUPA LIEGO, SUCHAR, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, ŻÓŁTACZKA, MINIMUM SOCJALNE, KUNDMAN, AFRYKATA, GRZEBUŁA, PION, FAJTNIĘCIE, MODERATOR, WŁÓKA, GÓRNICA, BALET, JĘZYK LODOWCOWY, SZCZELINA, LICZMAN, CZOPUCH, METADANE, DEKLINACJA MIESZANA, CYKL OWULACYJNY, KOTWICOWISKO, GRUCZOLAKORAK, LOGOFET, INWESTOR, NIEMRAWOŚĆ, FLET PROSTY, REFLEKSOLOGIA, OBŁO, SOFISTA, SŁONOROŚL, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, GALANTYNA, BEAN, AMERYKAŃSKOŚĆ, ANTYPERTYT, CZERWONAK, WZW G, SZAMOTANINA, CIASNOŚĆ, POMOCNOŚĆ, SZERMIERZ, WYDMUCH, TARLISKO, AUTOCAMPING, BAGNIAK ZDROJOWY, STREFA CZASOWA, MUSZTARDA SAREPSKA, MNICH, SALONOWIEC, FOXTROT, ROZMÓWNICA, TORBA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PLAC, ODCHYŁKA, FAŁD KORZENIOWY, KOGNAT, GAWIALOWATE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TRĄBA POWIETRZNA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, TEATR, MARSYLIOWATE, FABULARYZACJA, RELIEF PŁASKI, LIST MOTYWACYJNY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BLIN, TRUFLA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, DROZOFILIA, PIRAMIDA, BLASZKA SITOWA, MRÓWNIK, CHLEB, WISZOR, DIVA, ANATOMIA WARSTWOWA, TYGIEL, ANTENA YAGI-UDA, PRESKRYPTYWIZM, MONOGAMIA, CIAŁO JAMISTE, KASA, ZGRED, OCEL, KREOLKA, JEJMOŚĆ, RETENCJA, WIOSNA, CZOŁO LODOWCA, ŁACINA, ANALIZA, INICJATYWA PRYWATNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE W GARAŻU LUB W WARSZTACIE, W KTÓRYM MOŻNA ŁATWO, NIE KŁADĄC SIĘ, PRZYJRZEĆ SIĘ SPODOWI SAMOCHODU; CZĘSTO JEST TO DZIURA W ZIEMI, OBNIŻENIE POSADZKI, DO KTÓREJ WCHODZI MECHANIK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kanał, miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x