PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIERZANKA to:

prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.)KIERZNIA to:

prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 8 lit.)KIERZYNKA to:

prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.689

BYTOMIANIN, HOL MIĘKKI, MIODOJAD, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, BOSTON, REGENERATOR, MACZANKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, GRUPA, SKÓRNIK, INSTALATOR, POMROK, ODPŁATA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, WIDOWNIA, KOK, DIECEZJA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, PRAKTYCZNOŚĆ, BELWEDER, BARCZATKA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, JĘZYK PASZTO, RURA CROOKESA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ROBOTA GÓRNICZA, SZPITAL ZAKAŹNY, ROZJAZD, SZACHY AKTYWNE, DIALER, GONIOMETRIA, PUENTA PŁASKA, OWIES, JOGIZM, BIBLIOPOLA, MUS, MARUDA, ZAKRĘCENIE SIĘ, CHOMIK BAŁKAŃSKI, GRAFICZKA, TĘŻYCZKA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PUB, ROZŚWIETLACZ, LOSOWANIE WARSTWOWE, TABLICA STEROWNICZA, BRIT POP, SZARPANKA, UCHYB USTALONY, SOCJOBIOLOG, PLANTAGENECI, BIZNESIK, SLALOM SPECJALNY, FILM ANIMOWANY, MIKROCHIRURGIA, ŻMIJA KARŁOWATA, CZAMBON, FALA BALISTYCZNA, PERFUMA, FALSET, BRACHYCEFALIA, SIEROTA SPOŁECZNA, ARYJSKOŚĆ, KOMORNIK, BATERIA TELEKINETYCZNA, BŁONKA, SZARABAN, SZKARADZTWO, HACEL, GRA NIESKOŃCZONA, IMPOSTOR, SYSTEM WBUDOWANY, SZTYWNA SPACJA, WAZOWIE, BUJDA NA RESORACH, CIEPLUCH, RAKOWICE, FRAZA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, SEJSMOMETRIA, SIKWIAKI, KECZUA, TIOMERSAL, LICENCJA OTWARTA, HUCULSKI, KWIAT SIARCZANY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, NAPÓR, PODSKAKIWACZ, ŁUPEK HUMUSOWY, POSTERUNEK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ZAŁAM, SONDA, FARTUCH, OGIEŃ, WĘZEŁ WINDSORSKI, PŁUCZKA, HIPOSTAZA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DEKORTYKACJA, ATLANTIS, PRĘDKOŚĆ FALOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KUPIEC, USIŁOWANIE, PÓŁCZŁOWIEK, BATERIA GALWANICZNA, OSTRY BRZUCH, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, GÓRY KOPUŁOWE, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, PIĘTKA, ODRUCH KOLANOWY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, NIEPOKORNOŚĆ, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, PODWODNY LOTNISKOWIEC, WARMIŃSKI, STYLISTYKA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, RODNIA, KOBIECOŚĆ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, FRANCUSKI, PARAWANING, KANCONETA, WSCHODY, BANIAK, ZAMIENIALNOŚĆ, CZEREŚNIAK, TYNKOWNICA, STOLARKA OTWOROWA, ZGRZEBŁO, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, MATKA NATURA, SUBSKRYBENT, KODER, ROŚLINA BŁOTNA, EKSPRES PRZELEWOWY, SZWEDZKOŚĆ, FIKNIĘCIE, CZTERY DESKI, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PRZECZENIE, KRAV MAGA, GALISYJSKI, EPIDEMIOLOGIA, RZYMSKI, AFRYKANISTYKA, SFERA, EPIMER, PRZECHOWALNICTWO, ZARYCIE NOSEM, MIMETYZM, OWALNICA, NIEDYSKRETNOŚĆ, KARNET, ENERGIA GEOTERMALNA, SYCYLIJSKI, INWERSJA, ORZECH KOKOSOWY, SPŁYW BŁOTNY, BALKONIK, DOBA, PIŻMOWIEC, SILNIK SPALINOWY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ALE, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ALKA, METAMORFIZACJA, NIEUCHRONNOŚĆ, MITOSPOROWE, ROŚLINA NASIENNA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, SZKŁO LABORATORYJNE, PATEFON, GWAŁTOWNOŚĆ, EURO TRANCE, PISUM, INDYWIDUALIZM, GIMNASTYKA, BICZ SZKOCKI, ŁUPEK, WYPRAWIACZ, KASJERKA, DOJŚCIE, PARASOLNIK, PRÓG WYBORCZY, POWTÓRZENIE, GRA RÓŻNICZKOWA, PALEOZOOLOGIA, JAJO, CYKL INWESTYCYJNY, OBŻER, STOLICA, WYPAŁ, MELODIA, ARCHEOLOGIA, JĘZYK KENTUM, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, STRZELNICA SPORTOWA, PSYCHIATRYK, PRZELOT, WYSMUKŁOŚĆ, BIAŁY ŚPIEW, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ERKA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, SELEKTOR NEUTRONÓW, LIMO, KREOL, KUSICIEL, INTELIGENCJA WERBALNA, ŻYŁKA, KONTRABANDZISTA, WARUNKOWANIE, NURNIK, PAJĘCZYNÓWKA, NADJODAN SODU, EKSTENDER, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, ZBÓJNIKOWATE, DEMISEKSUALIZM, DOBROTLIWOŚĆ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, ANATOMIA ROZWOJOWA, OFIARA, RUBIN, POWAGA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ZACHOWAWCZOŚĆ, ALIGATOROWATE, OTWARTOŚĆ, POLIANDRIA, SKRZYDŁO, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KSIĄŻĘ ALBERT, AGREGAT, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OLTP, KOŃCZYNA GÓRNA, KOŁOWROTEK, KOLIBER, SACHARYD, KASZUBSKI, SZLAUCH, KONTRAMARKARNIA, TONIKA, WENTYL, ELEKTRORECEPCJA, WCIELENIE, LONGER, TRZMIEL CIEMNOPASY, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, STROCZEK, AVELINE, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, HIPNAGOGIA, CYFRONIK, WERTYKULACJA, DRYBLAS, PROBÓWKA, SKRUPULAT, KRYPTOREKLAMA, SZYNA, EKRAN WIZYJNY, ZIMNO, WIELOFAZOWOŚĆ, BIUSTONOSZ, TACA, KADZIDŁO, SEMITA, ZBIÓRKA, LIGA, BODZIEC PROKSYMALNY, BRZESZCZANKA, TEŚCIK, TRANSFORMATORNIA, TOKARKA KARUZELOWA, KRYZYS, WERTIKAL, WŁÓKNIAK TWARDY, ROŻEN, TRAŁ, ETER, PRĄD ZWARCIOWY, PAŁASZ, PÓŁMETAL, SAMOUK, RADAR, CHROMATOGRAF GAZOWY, KOREK PAROWY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, ANTYMILITARYSTA, ?MEDYCYNA PERSONALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIERZANKA prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.)
KIERZNIA prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 8 lit.)
KIERZYNKA prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIERZANKA
prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.).
KIERZNIA
prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 8 lit.).
KIERZYNKA
prostszy typ maselnicy, urządzenie składające się z wysokiego naczynia z drewnianych klepek, zamykanego od góry płaską, kolistą pokrywką, oraz tłuczka na kiju, podobnego jak w maselnicy, ale tylko z kilkoma otworami o średnicy 20-40 mm (na 9 lit.).

Oprócz PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PROSTSZY TYP MASELNICY, URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WYSOKIEGO NACZYNIA Z DREWNIANYCH KLEPEK, ZAMYKANEGO OD GÓRY PŁASKĄ, KOLISTĄ POKRYWKĄ, ORAZ TŁUCZKA NA KIJU, PODOBNEGO JAK W MASELNICY, ALE TYLKO Z KILKOMA OTWORAMI O ŚREDNICY 20-40 MM. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast