POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASA to:

pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.)POKÓJ LEKCYJNY to:

pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASA

KLASA to:

kategoria przedmiotów wyróżniających się ze względu na taką samą jakość (na 5 lit.)KLASA to:

grupa uczniów, którzy wspólnie uczęszczają na lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech, w sensie typologicznym (na 5 lit.)KLASA to:

kolejny stopień w systemie rozgrywek ligowych (na 5 lit.)KLASA to:

warstwa społeczeństwa, wyróżniana ze względu na takie kryteria jak zamożność, pozycja, rola społeczna, itp (na 5 lit.)KLASA to:

element klasyfikacji biologicznej, jednostka taksonomiczna obejmująca spokrewnione ze sobą rzędy roślin (na 5 lit.)KLASA to:

dział w szkole artystycznej, przedmiot poświęcony danej specjalizacji (na 5 lit.)KLASA to:

dobre maniery, elegancja, kultura osobista (na 5 lit.)KLASA to:

typ wagonu lub przedziału kolejowego, pomieszczenia w samolocie lub na statku wyróżniany ze wględu na komfort przewozu pasażerów (na 5 lit.)KLASA to:

w szkolnictwie poziom nauczania uczniów, jeden z rocznych etapów, na jakie dzieli się program nauczania (na 5 lit.)KLASA to:

częściowa lub całkowita definicja obiektu w programowaniu (na 5 lit.)KLASA to:

jedno z podstawowych pojęć matematycznych, zbiór w sensie matematycznym i logicznym (na 5 lit.)KLASA to:

potwierdzenie jakości, aprobata czegoś (na 5 lit.)KLASA to:

izba szkolna gdzie odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

szkolna sala (na 5 lit.)KLASA to:

IV a, w szkole (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.042

MIŚ, SIEDLISKO, MIEJSCE PRACY, TRĘBACZE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ANGIELCZYK, KINETYKA CIECZY, TAFTA, SZARA MYSZKA, MELISA, BIEGUN POTYLICZNY, PIES OZDOBNY, MIERNIK CYFROWY, POTOP, PANCERZ LAMELKOWY, MIETLORZ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SKRZYNIA, GLINA ZWAŁOWA, METAMORFIZACJA, RADIOGALAKTYKA, STRZELEC, DROGI MOCZOWE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, FRANCA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, OFIAKOMORFY, PĘDNIK STRUMIENIOWY, BESTIA, LOTNISKO, SYNDROM WILKOŁACZY, MASA PAPIEROWA, SZKIELET OSIOWY, NAROŻNICA, WOLA, PASIAK, WATA CUKROWA, ASIEJEW, SADOWNICTWO, AMERYKA, NIEDOTYKALSKI, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, BIOSELENOLOGIA, IDIOMATYZM, GRANULA, TABLICA, KANTONIERA, WULKAN BŁOTNY, NADZORCA SĄDOWY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, MOLOSOWATE, KISZKA, OBELISK, MOC, TRIATLON, CHMURA NISKA, OKRĄG OPISANY, KRAJALNIA, CZUJNIK GENERACYJNY, KNEDLE, BRUSTASZA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ODSKOK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CHOROBA FAZIO-LONDE, KLERYK, REPLIKACJA DNA, SILNIK GWIAZDOWY, IRISH DRAUGHT, ZIMOWISKO, OCTOWNIA, SEZON REGULARNY, KREOL, BREZYLKA, WAMPIR, ASFODELOWA ŁĄKA, SKRZYDŁO, TEMPERAMENCIK, FERROMAGNETYZM, OSTRY BRZUCH, BŁONA MIĘŚNIOWA, ANOMALIA UHLA, WYŻ, ŁOŻYSKO KULKOWE, CYKLOP, ORBITA, BEARS, AGREGAT POMPOWY, WAGON PULMANOWSKI, UKŁAD SAMODZIELNY, KAPANINA, OPROWADZACZKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BALANGOWICZ, ERGOTERAPIA, SZCZEP, PIASKOWY DZIADEK, NIEUCHWYTNOŚĆ, RODZINA JĘZYKOWA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SKURCZ, ZGRAJA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, GALERIA SŁAWY, PRZERABIACZ, KLESZCZE, PACHNOTKA UPRAWNA, MIKROFILAMENT, WYMÓG, BILOKACJA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ZBIORÓWKA, PARAROTACYZM, INWERSJA, BARION, MEDRESA, RÓŻOWE OKULARY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, MISIOLUB, ELASMOZAURY, POLITYKA KURSOWA, ŻABI SKOK, JELEŃ MILU, PÓŁTUSZA, GENETYKA KLINICZNA, NEGACJONISTA, PARGAMIN, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, DYWERGENCJA, WALOSZEK, STEREOIZOMER, PŁAZY BEZOGONOWE, MŁYNOWNIA, PISTOLET, ALERGEN POKARMOWY, INTERMEZZO, ADHEZJA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, SPRAWDZIAN, HUBA, GODZINA POLICYJNA, MENU PODRĘCZNE, BRAK, GAŁUSZKA, INTENDENT, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ZLEW, KRATKA KSIĘCIA WALII, OSTOJA, AFRYKANISTYKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, OSOBA, NERWIAK OSŁONKOWY, WOSKOWIEC, CZERWONA BURŻUAZJA, BROWAR, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, TRIADA CHARCOTA, EWAPORAT, AHISTORYZM, DORESTE, ZAKŁADNIK, DEPOZYCJA, KARPLE, TŁO, KORZENIONÓŻKI, KONWERSATORIUM, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, MEDYCYNA NUKLEARNA, OPTYKA FALOWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KLATCHIAŃSKI, OIOM, KARDIOLOGIA, DZIUPLA, CELA, SŁOWO, MAKIJAŻYSTKA, SONDAŻ, PRZEPOJKA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, OŚCIEŻNICA, LĄG, FIKNIĘCIE KOZŁA, ŁOŻNICA, WARSTWA KULISTA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ANTIFA, AKTOR KOMICZNY, DZISIEJSZOŚĆ, DOMINIUM BRYTYJSKIE, REAKCJA ORIENTACYJNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, CZERWONA GWARDIA, WĘZEŁ ZWYKŁY, KOŻUCH, SUPORT, FICTIO PERSONAE, OPIEKA SPOŁECZNA, EMALIA, KOREK TOPLIWY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, MEDYCYNA RATUNKOWA, PODWÓJNY NELSON, DZISIEJSZOŚĆ, DRĄG TŁOKOWY, OUTSIDER, BURMISTRZYNA, ZIEMIA, SZARMANT, KOMUNA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, USTNIK, FLET NOSOWY, BD, MUMIA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, MUZYKA KONKRETNA, PARALAKSA, ŁBISKO, ASTROSPEKTROSKOPIA, PEJZAŻYSTKA, GEKON PAZURZASTY, CHOPIN, REAKCJA, ORZESZEK PINIOWY, STULEJARZ, ŁÓŻECZKO NADZIEI, GRAF EULEROWSKI, DRIP, WYSPA PŁYWOWA, PŁOZA, RADIO TAXI, PASEK MAGNETYCZNY, OGNISKO MUZYCZNE, WYGIBAS, NARKOLEPSJA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, RDZENIARZ, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, ROŻEN, PRZYZWOITOŚĆ, BACHATA, PAS WŁĄCZENIOWY, ZMARTWIENIE, LATARNIA UMARŁYCH, CYFRONIK, PRÓŻNIAK, LINGWISTA, WSZY, EFEKT RYGLA, PAS DROGOWY, POPŁUCZYNA, KOPALINA SKALNA, GASTROFAZA, ARTROZA, KWALIFIKACJA, SYMBOLIZM, ELIMINACJA, DZIENNIKARZ PRASOWY, TREN, ZAUROZUCH, KANAŁ WENTYLACYJNY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, MIEDNICZKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, WAPIENNIK, POZER, INWALIDA WOJSKOWY, NOWOWIERCA, CUDOTWÓRCZYNI, OBCIĄŻNIK, ALKÓWKA, CIEMNA ENERGIA, ORGANKI, KUCHNIA, BAŃKA SPEKULACYJNA, WEJŚCIE, MĄKA SITKOWA, SŁOWACYSTYKA, KASA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PARASZYT, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ZASTAWKA MITRALNA, KLESZCZE MIĘKKIE, PÓŁNOCNY ZACHÓD, SZPULA, KRĄŻENIE OBWODOWE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, HAJS, PUŚLISKO, GEODYNAMIKA, POŚLIZG, ?UJŚCIE GARDŁOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASA pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.)
POKÓJ LEKCYJNY pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASA
pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.).
POKÓJ LEKCYJNY
pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 13 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POMIESZCZENIE W SZKOLE, W KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x