W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPOZYCJA to:

w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPOZYCJA

TRANSPOZYCJA to:

taka przeróbka czegoś, że przy zmianie formy zostaje zachowana treść (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w muzyce - przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej: dostosowanie prawa w państwach członkowskich do unijnych dyrektyw (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

w kryptografii: metoda szyfrowania polegająca na zmianie kolejności liter w danym alfabecie wg określonej reguły i przyporządkowaniu ich odpowiednim znakomwyjściowego alfabetu (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

zjawisko zamiany dwóch obiektów (często narządów) miejscami, nieprawidłowość, szczególnie medyczna (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki (na 12 lit.)TRANSPOZYCJA to:

przeniesienie utworu muzycznego lub jego części do inne tonacji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.407

RADIOBIOLOGIA, DRIPPER, OBRONA PHILIDORA, ZATRZASK, GLEBA, KOŚĆ KULSZOWA, STÓŁ MONTAŻOWY, WIETLICA ALPEJSKA, SKOCZNIA MAMUCIA, STOLICA, MIEDNICZKA, FIZA, PŁÓZ, WIETRZENIE TERMICZNE, ŻURAWINA, PŁYWACTWO, ANTENA DOOKÓLNA, KLEJONKA, POSTĘPOWANIE, LAMERSTWO, ZIEMIA, KULTURA JĘZYKA, ATTACHAT, SPORT SIŁOWY, PRAŻONKA, BETONOWE BUTY, ZĘBNICA, PUB, ROŚLINA JEDNOPIENNA, TOWAR AKCYZOWY, GALAKTYKA, TRAKEN, NAPÓR, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, DUBNO, KSYLOGRAFIA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, TEKST POBOCZNY, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, MARUDA, HYBRYDYCZNOŚĆ, GÓROŁAZ, GĘBA, SPRAWDZIAN, KIFOZA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, CELTA, ROTOR, SIŁA LORENTZA, UPRAWIACZ, PRZĘDZIWO, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, SKALA BLUESOWA, OBRĘB EWIDENCYJNY, METALURGIA PROSZKÓW, KWIAT SŁUPKOWY, DWUKADŁUBOWIEC, TEK, BOM, INTA, CZWÓRKA, POŚCIELÓWKA, BREAKDANCE, CHRONOLOGIA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, TYNK SZLACHETNY, WIATRAKOWIEC, WŁAMANIE, TENOR DRAMATYCZNY, STRUKTURALISTA, GEKON, SUTEK, ZŁOTY PODZIAŁ, CYSTERNA, CZARNA KAWA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, FORMA, GAMA, BAJDA, DETEKTORYSTA, WYSTRZAŁ, DZIEWCZĘCOŚĆ, ZERO ABSOLUTNE, WYPALANKA, GRZYB PODSTAWKOWY, SIEĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CZŁONY, SMALAND, STACJA ROBOCZA, SALAFIZM, STRYJOSTWO, IDIOGRAFIZM, ŻÓŁWIE MUŁOWE, NEUROCHEMIA, ZATRZYMANIE, SPEAKER, KRZYŻYK, DZBANECZEK, AERONOMIA, EMULSJA, DOJŚCIE, PROPAGACJA, KAKOFONIA, WZGLĄD, STOLARKA OTWOROWA, GEMISTA, DZIDZIA PIERNIK, OBSZCZYMUREK, MASZT, IZOMER KONFORMACYJNY, PODZIAŁKA, HELIOFIZYKA, MŁODZIEŻÓWKA, SURFINGOWIEC, UBYTEK, KOREKTA DRUGOSTRONNA, GRA, SKÓRNIK, KOORDYNACJA RUCHOWA, STRONA POWODOWA, FOLGA, CIEMNOTA, SŁOWO KLUCZOWE, EMBLEMAT, KONFISKACJA, LIMNIGRAF, INDYWIDUALIZM, PUŁAPKA INFLACYJNA, SCHLUTER, BEZGRANICZE, SĄCZEK, POMYSŁOWOŚĆ, TOPIK, TABLOIDYZACJA, GARNEK, TAPIR GÓRSKI, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ŚLIZGAWICA, ZAWAŁ BLADY, ASTROFOTOMETRIA, AUTSAJDER, OŻYNA, PLAGIAT, NEVADA, KOLORADO, WAHACZ, NACJA, CHIRURGIA OGÓLNA, SZCZUR ŚNIADY, TON, TRZECIE OKO, MORS, AERAL, PIEPRZ, URNA, MIRAŻ, CZARTER, OŚRODEK, CORBETT, LAIK, PRZYDAŚ, STRÓJ GÓRALSKI, JAJARZ, OPRAWA, POŻOGA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, JESION, MACZANKA KRAKOWSKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NIEWYBUCH, TERCJA, LUMP, BIOETYK, ANTYPERTYT, REWOLWER, SUCHY ŚNIEG, STYLISTYKA, DIADEMODON, PAMPUCH, ZAPUSTY, ŻYWOTNIK ZACHODNI, RYTUAŁ, DOKUMENTARYZM, OGNISKO, OWADOŻERNOŚĆ, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, OPASKA BRZEGOWA, ATASZAT, AWIACJA, HUSYTA, NIEKONSEKWENCJA, EFEKT PRIMAKOFFA, KIEŁKOWNIK, SARKOFAG, PLANSZA, WARUNEK LOKALOWY, ODKUPICIEL, GEOMETRIA RZUTOWA, WILCZY GŁÓD, STRYJO, SADŁO, KINETYKA CIECZY, TARCZKA, RAMOTKA, OBLĘŻENIE, WESELNIK, GARKOTŁUK, GRABARZ, MIEŚCINA, KREDYT KONTRAKTOWY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PEDAGOG SPECJALNY, JAZDA, KOMEDIANTKA, KOMPETYCJA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, SZPERACZ, PRALNIA CHEMICZNA, LEGAR, REGULATOR POGODOWY, BASENIK, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WYCIĄGARKA, CUKIER INWERTOWANY, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, LUJEK, SARDELOWATE, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, BETONOWA PUSTYNIA, BYT, ZAKOPCENIE, SATURACJA, UKŁAD, PODKŁADACZ, FARBIARSTWO, PŁYN ZŁOŻOWY, PINGWIN BIAŁOBREWY, BARCIAK, DENTYSTA, WNIEBOWZIĘTA, ASTRONOMETRIA, PRZYBUDOWA, HIPERTONIA, POCHŁANIACZ GAZÓW, SOCZEWKA FRENSELA, ZONDA, HOMOSFERA, TLENOWNIA, LETARG, STĘP, OBRAZEK, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WIZA WJAZDOWA, BAJKOWOŚĆ, TAPIR KORDYLERYJSKI, PROTOLOGIA, ZAPRAWA, FONDUE CZEKOLADOWE, SUMA PROSTA, KOKSOWNIK, SENIORAT, AUROR, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PEBA, SURREALIZM, KOZACY, OSTATNIE SŁOWO, OPACTWO, PANTOGRAF, AUTSAJDER, CEGIELNIK, MIKROKROPKA, KSIĘGA WIECZYSTA, BAŁAMUT, BEZKRĘGOWIEC, JEŻ MORSKI, FARMAKOGENETYKA, BRAMKARKA, WOREK, DEMOT, MELINA, PERMISYWNOŚĆ, WOK, SZCZENIARA, PĘTLA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, PRAWO MOORE'A, EUSTAZJA, RUSKI, WEKTOR WAHADŁOWY, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, MONOLOG LIRYCZNY, DANE, ?SUBEMITENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPOZYCJA w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPOZYCJA
w językoznawstwie - derywat transpozycyjny, taki derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 12 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE - DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, TAKI DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x