KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TENDENCJA to:

kierunek (zwany również trendem) rodzący się lub panujący w danej dziedzinie, w danym okresie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TENDENCJA

TENDENCJA to:

potencjalna właściwość (na 9 lit.)TENDENCJA to:

stronnicza myśl, wyrażona przez autora jakiegoś komunikatu; często w sztuce, komunikacji publicznej (na 9 lit.)TENDENCJA to:

dający się określić, zauważalny sposób zachodzenia jakichś zmian, np. upowszechniania się jakiegoś zjawiska (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.096

INSTANCJA, PEDOSFERA, GDERACTWO, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ORGANIZM WYŻSZY, CZIROKEZKA, ŚRYŻ, KILOMETR NA GODZINĘ, NATRĘCTWO, KLATKA SCHODOWA, TROLL, MECENASKA, CARL, CHÓR, KLEPISKO, FILOLOGIA ANGIELSKA, EPIKUREIZM, PRAWA RĘKA, STACZ, TEMPO, WIZYTA DOMOWA, HIPERTENSJOLOGIA, KOT, SKLEPIENIE TRÓJDZIELNE, MOCARSTWO LOKALNE, KIERUNEK, KOREAŃSKI, SAPONINA, FALA, CZERWONY, BZYGI, KONCEPTUALIZM, ANNA, KLIENT, BARBARZYŃSKOŚĆ, CIOS, GALARETA, UNAJZAUR, LAPILLI, WYŚCIGÓWKA, ZIMOWISKO, BERET, UCZUCIE, INTROMISJA, PIJAWKA, UNIZM, RATA BALONOWA, DRACENA, TRUP, UCZEŃ, CZAPKA NIEWIDKA, PRZEWŁOKA, ŁUSKA, JEŻYNA, KLASYCYZM, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, NEBIWOLOL, MAJĄTEK TRWAŁY, KLATKA, KORYTO, ALTOCUMULUS, CHOROBA DUCHENNE'A, BIEGANINA, RECEPTARIUSZ, KINOMECHANIK, UDAR SŁONECZNY, BEZWŁADNOŚĆ, SŁONIOWATE, ALERGEN POKARMOWY, KORBACZ, ODWIETRZNIK, OŚCIEŻE, EGZEKUTORKA, GARMAŻERIA, ARTUR, KLUCZ, SOCZEWKA, EMBOLIZACJA, PRZYLEPKA, DIABEŁEK, TROPIK, PROCES CHEMICZNY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, POTOP, EKRAN FLUORESCENCYJNY, MODA, PORTRET, ZBAWCZYNI, DANONEK, ARTYSTA, WALD, CYBERPANK, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ORBITA BIEGUNOWA, PÓŁZAWODOWIEC, KOPERTA, MASIELNICZKA, ROZGRZEWACZ, NIENORMATYWNOŚĆ, RDZENIARZ, TERAPENA, CZARTER, BAŁTYSTA, START-UP, PRZEPRAWA, TECHNICZNY NOKAUT, CŁO WYRÓWNAWCZE, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, BRYGADA, OBRAZ, ADAGIO, STEP, SZCZUR TUNELOWY, NISZCZUKA KROKODYLA, ROZTWÓR WZORCOWY, CZARNA MOWA, MILANEZ, CHINE, BAJT, FIBROMIALGIA, IRGA POZIOMA, MONOTELETA, KRAWAT, WIECZÓR POETYCKI, SZTAJEREK, OKTET, POLARYZACJA, AEROFOBIA, DOPUST, LUGER, ETERYCZNOŚĆ, WĘZEŁ ZARODKOWY, PALMA, ŁUPEK DACHOWY, KWIAT, ŚWIATŁO, OBŻER, KARMAN, BRZYDOTA, JĘCZMIEŃ OZIMY, IKOS, PALNIK, ANAMNEZA, SZTUKA EGEJSKA, WĘZEŁ, DZIEŻA, ZRAZOWA, POBLISKOŚĆ, FONOGRAM, MORION, FOSFORESCENCJA MORZA, BULWARÓWKA, NIECZUCIE, CHEMIA FIZYCZNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ROZBRATEL, BROŃ BIAŁA, TASIEMIEC, FOTOSENSYBILIZATOR, STAN ŚREDNI, WIECZÓR KAWALERSKI, KURATOR, GENIUSZ, BUŁGARYSTYKA, NIEBIOSA, PÓŁKA SKALNA, OLIGOFAG, ROGER, AMEN, INTERGLACJAŁ, PROCH BEZDYMNY, WIZERUNEK, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, EMIRAT, BLUES, PRZEŁAWICENIE, KOLORYT LOKALNY, CZEKOLADA, SINIEC, USTERKA, LEMIESZKA, LONKOZAUR, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, OBSERWATORKA, COOL JAZZ, ZBIÓR, ZWIERZĘTA, NARKOTYZER, TRZYDZIESTKA, USZAK, IRISH DRAFT, STRUKCZASZY, BARWA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, WYPRAWKA, ROD, RYM NIEPEŁNY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SZTUKA PERFORMATYWNA, ZARODEK, MAŁYSZOMANIA, WYŁAWIACZ, RELIGIOLOG, WYROSTEK BARKOWY, DZIAŁACZ, LOTNISKO, MEDALION, PARKA, BANK ZRZESZAJĄCY, POŻAR, KIELICH, UDERZENIE, KAWOWIEC, NARKOTYK MIĘKKI, PRAWORZĄDNOŚĆ, BYDLĘCTWO, CYLINDER, GRUCZOŁ COWPERA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SAPROFAG, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, AUTOMOBIL, KOKORNAK, EDYCJA, GUNIAK, RETENCJA, SEK, ARABESKA, KAZAMATA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KROKIEW, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PREZENTER, SKARANIE BOSKIE, BLOKADA, ANTENA DIPOLOWA, WYWROTNOŚĆ, NAPŁYW, TROGLOFIL, DAKAR, PAZUR, JAMRAJ, MCLAREN, POZYCJONER, STUPOR, STRÓJ, SINGIEL, DWORZANIN, SKŁAD, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FACJA, DRABINOWIEC MROCZNY, ZAWÓD, MYŚL, NOWOBOGACKI, POMIOTŁO, TROLLING, GAZ OBOJĘTNY, KARTOTEKA, KOD DWÓJKOWY, FLUIDYZACJA, MAORYJSKI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, GRYS, TYRANIA, TERMOJONIZACJA, EKSKREMENTY, STEWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, SYLWETA, LOS, SITARSTWO, OKRZOS, NARODZINY, ALMANACH, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KRYZA, POPYCHŁO, AWIATYRAN, GENETYKA KLINICZNA, UKŁAD KIEROWNICZY, PIEC, LINGWISTA, KUDŁACZ, KRA LODOWCOWA, RYBOJASZCZURY, OBIJACZKA, TROFOBLAST, SZAGRYN, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MADAME, BIODOSTĘPNOŚĆ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, PÓŁMISEK, LATOROŚL, FLETY, MELILIT, ?MIESZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TENDENCJA kierunek (zwany również trendem) rodzący się lub panujący w danej dziedzinie, w danym okresie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TENDENCJA
kierunek (zwany również trendem) rodzący się lub panujący w danej dziedzinie, w danym okresie (na 9 lit.).

Oprócz KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KIERUNEK (ZWANY RÓWNIEŻ TRENDEM) RODZĄCY SIĘ LUB PANUJĄCY W DANEJ DZIEDZINIE, W DANYM OKRESIE. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast