ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁECZKA

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące sygnałem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił lub sygnałem czegoś innego, co było umówione (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.961

ZJAWISKO PATOLOGICZNE, SPOLEGLIWOŚĆ, TRYCZNIK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, GÓWNOZJADZTWO, INSPIRACJA, FUNDA, ADEPTKA, PSYCHIATRIA, SUBLITORAL, PLAMA, SPACJA, JĘZYK PROTOSEMICKI, STOLARZ MEBLOWY, ZLEW, ŚLĄSKOŚĆ, KORNIJSKI, INTERROGACJA, ZAKRĘCENIE SIĘ, BRYGADA, BURRITO, PIĘKNO, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, NADZWYCZAJNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, NIESPRAWNOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ARMIA ZACIĘŻNA, GIMBOPATRIOTA, BITELS, DARŃ, ADRES LOGICZNY, BŁONKA, SŁOWO, KONSTRUKCJA SOCHOWA, AKROPOL, FUZJA PIONOWA, GLIKOKORTYKOSTERYD, RESTAURATOR, STARY MALUTKI, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, CIĘGNIK, DŁUGOŚĆ, MĄTEWKA, ZAKRĘCANIE, PŁÓCIENKO, JATKA, OŚWIETLENIOWIEC, RYBA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KUCHTA, STRZAŁOWY, POGOTOWIE GAZOWE, OCZYSZCZALNIK, FURA, ANTYROMANTYZM, ELEGANCIK, WIDELEC, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, KIESZONKA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, ILOCZAS, MIĘSO, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ANALIZA WYPUKŁA, GALARETKA, WODOCIĄGOWNIA, OBLECH, PRZEJŚCIÓWKA, FAJKA POKOJU, SŁUŻBA, BRODAWKA SUTKOWA, CHROPAWOŚĆ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, DRAMA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, OSET NASTROSZONY, KONTRAMARKA, WĄCHACZ, PAKARZ, HERBATA, HOMOGENIZATOR, SŁONIOWATE, WĄŻ W KIESZENI, CIEŚŃ NADGARSTKA, PAS PLANETOID, ROŚLINA, OSTROŚĆ, GZY, MASZT, PLENNOŚĆ, SEPTYMOLA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ZNAK, SROKOSZ, KORZYSTNOŚĆ, GODZINA MILICYJNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ELASTYCZNOŚĆ, OBELGA, CYKLAMAT, GLORYFIKATOR, SEKS, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, JASZCZUR, MYSZ DOMOWA, SKRZYNIA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, CHŁOPACZĄTKO, MALAKOZOOLOGIA, TASIEMIEC, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GUZ KULSZOWY, NIEPOJĘTOŚĆ, LEJNIA, PIERÓG KARELSKI, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, WYŁAWIACZ, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, MIOTEŁKA, SZCZEP, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, MECHOWCE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KONIUSZEK SERCA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, TRANSFUZJOLOGIA, OBYCZAJNOŚĆ, KOREK, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BONŻURKA, HARPUN, KONFITURY, PŁÓCIENKO, ERA EOFITYCZNA, KIFOZA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SOPRAN KOLORATUROWY, ŁAPACZKA, SZCZUR PACYFICZNY, FILEMON SZARY, NAŚLADOWCZOŚĆ, DEGRESJA, LINA RATUNKOWA, PEJZAŻ, POLONIZATOR, POMPA INFUZYJNA, WYZNAWCA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, HALOGENOWODÓR, SILNIK INDUKCYJNY, ZANIK MIĘŚNIOWY, INTENDENT, ROZSZCZEPIENIE, SZLAFROK, MOTYW, CHRONOMETR, SYNTAKTYKA, CHAMEOFIT, MOCARSTWO LOKALNE, KOZIOŁEK, ŁUSKA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, RAMFORYNCHUSY, WYŻYNKA, POLITYKA ZDROWOTNA, AKTYWNOŚĆ, CHODNICZEK, GÓRNICTWO OTWOROWE, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, ARAUKARIA, MĄCZKA KOSTNA, WYGON, POBIAŁKA, OOLOGIA, KOKTAJL MOŁOTOWA, UPALNOŚĆ, STOPA, WODA PO KISIELU, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, SUBSKRYBENT, PACZKA, DREWNO FIOŁKOWE, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, GŁUPTAK BIAŁY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, CYKL KONIUNKTURALNY, NIESPORCZAKI, CHYTROŚĆ, ALGEBRA OGÓLNA, KLASÓWKA, ROZWÓJ RODOWY, SUŁTANIT, ŁAPKA, TANCERKA BRZUCHA, FURIOSO, WOREK TRENINGOWY, HARCERZYK, MIOPATIA ALKOHOLOWA, BAON, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, STRZECHWOWCE, KIJ, PATENCIK, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, USTNIK, WIGURA, TUF, GORĄCZKA REUMATYCZNA, REAKCJA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, FALISTOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, TABU, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KROK PÓŁROZKROCZNY, PRZYKRYCIE, NALOT, LOG, BYT ABSOLUTNY, DILPAK, DIZAJNERKA, LODOWICA, DWUPRZODOZĘBOWCE, MAFIJNOŚĆ, ODZIEMEK, OPOZYCJONISTA, MYSZ WERTYKALNA, PALEOPATOLOGIA, ZIELONA GRANICA, OBŁĄK, POCZEKALNIA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, PESTO, EGOCENTRYZM, OPERA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, POMYWAK, STEROWNIK GRAFICZNY, PORÓD KLESZCZOWY, FROTKA, CZEKAN, PROTOZOOLOGIA, WIDŁOZĘBOWCE, MSZYCZNIK, KONWIKCJA, NASTAWA, TELEWIZORNIA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, KIKUTNICE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, OBIEG SYNODYCZNY, SZCZUDLARSTWO, DYSTANS, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, RONDELEK, BRALETKA, FOREMKA, WYŻERACZ, BIAŁA DIETA, NADŚWIADOMOŚĆ, PENTOBARBITAL, PARAFRAZA, STROIK, LAICKOŚĆ, SYNDROM PARYSKI, PACHNOTKA UPRAWNA, KANAPKA, NÓŻ DO CHLEBA, PASYWISTA, ŁADUNEK BOJOWY, PRYSKAWKA, SZPILKA, MIERZWA, FETYSZ, STEKOWCE, STACJA ZBORNA, PŁOMIEŃ, PRZECIĘTNIACTWO, ROZBÓJNIK, SITCOM, SAMOOCZYSZCZANIE, FUZJA HORYZONTALNA, SMUGA, CECHOWNIA, KONCEPT, ZBOCZENIEC, PRYWACIARZ, EDYTORSTWO NAUKOWE, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, KLAUSTROFOBIA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ?MIĘŚNIÓWKA GŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁECZKA zdrobniale: strzałka - znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁECZKA
zdrobniale: strzałka - znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 11 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ZDROBNIALE: STRZAŁKA - ZNAK GRAFICZNY, PIKTOGRAM SKŁADAJĄCY SIĘ ZWYKLE Z KRESKI I GROTU, ZAZWYCZAJ STOSOWANY DO WSKAZANIA NA COŚ, WSKAZANIA W DANYM KIERUNKU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast