BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZELONOGI to:

Branchiopoda - gromada skorupiaków słodkowodnych; ciało wyraźnie segmentowane - duża liczba segmentów; odnóża liczne, dwugałęziste, służą jednocześnie do poruszania się, oddychania i do pobierania pokarmu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.464

NATURALIZACJA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, SZPECIELE, SZYSZKA, TOKARKA KARUZELOWA, WILCZY OBŁĘD, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, PIASKOWY DZIADEK, PILATES, PORĘBA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, STARORAKI, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ŁABUŃ DŁUGONOGI, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, DREDNOT, SATELITA, RELING, POLAROGRAFIA, RYJ, CASUAL, PSYCHOBIOLOGIA, BATERIA AKUMULATOROWA, TRÓJDŹWIĘK, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, SZCZOTKA, KRAINA MITOLOGICZNA, CEMENTOWE BUTY, DRUCIARZ, OKULAR, EPIGENEZA, UCZEŃ, ZAPAS, WAGON DOCZEPNY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, SZAROZIEM, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, NAMYSŁ, WŚCIEK DUPY, GŁUPIĄTKO, ANTYKWARNIA, DOMINACJA ZUPEŁNA, KARDYNAŁ, PARGAMIN, WYWIAD, NIEŻYCIOWOŚĆ, UMBRA, LARWA, SKORUPIAK, PETREL, GÓRY KOPUŁOWE, HIPOTERAPEUTA, PRYZMAT PENTAGONALNY, OLEJARNIA, ALESTESOWATE, PANI, WYPŁYW, FILM NOIR, ARPEDŻIO, GARNA, ADWENTYSTA, ROZRABIACZ, STADIUM ANALNE, MARKIZA, KAMIEŃ, ORGANIZACJA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, HIPPIS, INDYWIDUALIZM, KOŁOMYJKA, PRZYGODA, KATEGORIA PIÓRKOWA, OGLĄD, WYMIAR, KUMOTER, SYSTEM PREZYDENCKI, PRZEDROŚLE, BARKAN, NIEKAPEK, ALGEBRA OGÓLNA, TUSZKA, SPRAWNOŚĆ, BAŁYK, GALERIA, OBRONA PIRCA, MIASTO POWIATOWE, PUDEŁKO, DIADOCHIA, LINIA GEODEZYJNA, SENAT, STARY KOŃ, MIAZMATY, HISTORIA, TUKAN, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, NIEZNAJOMY, KOMASA, KOD JĘZYKOWY, OGON, MACH, BRUDNICA MNISZKA, KRASNAL, KARMIENIE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, TAMANDUA, FAŁD KORZENIOWY, KOMENSALIZM, CYWILNOŚĆ, WYRWIZĄB, BOROWIEC, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, CZUWANIE, SONAR, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KONWERGENCJA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DŻIN, LOGIKA PRAWNICZA, ODSKOK, MUCHA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, SZARPANINA, GRUBA RYBA, PĘCINA, REGRESJA PROBITOWA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TOPIALNIA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MOWA ZALEŻNA, BEŁKACZEK POSPOLITY, ANKIETOWANY, CHEMIA ANALITYCZNA, KATAKUMBY, HIGIENA ZWIERZĄT, OPAD, TALENT, PARASZYT, FOTOEDYTOR, TEMPO, MOC, TUŁACZ, ZAKRĘT, ZŁUDZENIE, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DEMENCJA, DORYCKI, PRZEDMIOT, FAKOMATOZA, SAMOCHODZIARZ, ILJIN, SKRYBA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KIERAT, IMPAS, REUMATOLOGIA, TEMACIK, RYSUNEK, GWIAZDOSZEK, SAMORZUTNOŚĆ, SZTUKA PERFORMATYWNA, CIUCIUBABKA, TEMPERAMENCIK, INSTAGRAMERKA, ZRYWKA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ŚMIETNIK, SUPERNOWA TYPU II, ASYMPTOTA, ODKRYTY ATAK, KONDOR, WIDOWISKO, INTERESOWNOŚĆ, SŁUGA BOŻA, EKONOMIA, KALECKI, CIAŁO, ZWARCIE SZYKÓW, CYPRYŚNIK BŁOTNY, PIES NA BABY, NUMER, NAMOLNOŚĆ, BONGOSY, WARSTWOWANIE, TRAKEN, KRYL PÓŁNOCNY, ŻABA SZTYLETOWATA, MASKARADA, EUROWALUTA, MESJANIZM, JAPOK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RZESZA, ZASTÓJ, LOGGIA, KĄT DEPRESJI, BARION, DELFIN GANGESOWY, WYLEW, EKTENDOMIKORYZA, METR, GORETEX, KIEŁBACHA, SEDAN, ADRES ŹRÓDŁOWY, MAORYJSKI, SZANIEC, ACENA ARGENTYŃSKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, KUFA, ZEGAR ATOMOWY, KOCIEŁ, TYSIĄC, KÓŁKO GRANIASTE, BEKA, JĘZYK ANGIELSKI, TOCZENIE, PARAROTACYZM, CHIŃSKI, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, HUBA, KNEBEL, PRAWO DŻUNGLI, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, POJAZD, NAOS, CHOROBA FAHRA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ZGNICIE, KOŚĆ NIEZGODY, BAON, BRODAWKA, CEWA, RYSUNEK, HRABIĄTKO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WŁÓKNIAK TWARDY, HOMO NOVUS, PRZEWIELEBNOŚĆ, KONESER, NASYCALNIA, PODKŁAD, PISTOLET, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MINA, DOLOT, KORONA, BIAŁORUTENISTYKA, IMMUNOGLOBINA E, KUTYKULA, LORI, BOHATER LIRYCZNY, KRÓLIKARNIA, MEKHAUZJA, JĘZYK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, OSOBOWOŚĆ, KOŚĆ CZOŁOWA, SKURCZ, SZLAGIER, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, KEKSÓWKA, CIAŁO, ODPŁATA, BABA JĘDZA, CHARLES, CHOROBA TAYA-SACHSA, RYCERZ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZOOFAGI, PUNKT ROSY, TEREN ZIELONY, SPRZECIW, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, RAJTARIA, ŁOPATECZKA, GLIKOZYD NASERCOWY, DEKANAT, KUCHTA, MOMENT MINSKY'EGO, KAPELUSZ, ROŚLINA OKRYWOWA, WLANIE SIĘ, PRZEPOCZWARZENIE, RZEŹNIA, KIR, MASZYNA TŁOKOWA, CZYNNIK ONKOGENNY, KORDYT, DWUNASTKA, SOLICYTACJA, STANDARDBRED, DALEKOWIDZTWO, ORZEŁ, TERIOLOGIA, HOBBISTA, BATERIA ANODOWA, ?KOMORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZELONOGI Branchiopoda - gromada skorupiaków słodkowodnych; ciało wyraźnie segmentowane - duża liczba segmentów; odnóża liczne, dwugałęziste, służą jednocześnie do poruszania się, oddychania i do pobierania pokarmu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZELONOGI
Branchiopoda - gromada skorupiaków słodkowodnych; ciało wyraźnie segmentowane - duża liczba segmentów; odnóża liczne, dwugałęziste, służą jednocześnie do poruszania się, oddychania i do pobierania pokarmu (na 11 lit.).

Oprócz BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BRANCHIOPODA - GROMADA SKORUPIAKÓW SŁODKOWODNYCH; CIAŁO WYRAŹNIE SEGMENTOWANE - DUŻA LICZBA SEGMENTÓW; ODNÓŻA LICZNE, DWUGAŁĘZISTE, SŁUŻĄ JEDNOCZEŚNIE DO PORUSZANIA SIĘ, ODDYCHANIA I DO POBIERANIA POKARMU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast