OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH to:

określona miara, jakiej używano (lub używa się) w odniesieniu rzeczy sypkich (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.067

HASZTAG, WAMPIREK, PĘCHERZYK, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, TOPR, POIMEK, INTELEKTUALIZM, KASECIAK, GWIZDEK, DZIAŁANIE, TYPOGRAFIA, USŁUGA SPOŁECZNA, GROWL, ZASIEK, TRZĘSIENIE ZIEMI, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SŁOWNIK, WYKONAWCA, PLAGA, ASTROMETRIA, SER, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PRZEJEZDNY, RABACIK, MECENAT ARTYSTYCZNY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, AKTUALIZM, CHOROBA DZIEDZICZNA, PRUSKI DRYL, KANKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, AMFITEATR, KLAG, TĘPICIEL, LATARNIA MORSKA, WYMOWNOŚĆ, STOPKA, NAPUSZONOŚĆ, PÓJDŹKA, CYCERO, ZAKUTY ŁEB, PRZEPOWIADACZ, BLOK, LICZARKA, OPONA, MUSZTARDA SAREPSKA, ZROST, SZYB WINDOWY, LINIA KOLEJOWA, PRZEWÓD, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, WINO, PRZENOŚNIK, KOMA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KNEBEL, PAŹDZIERZ, DOSTRZEGALNOŚĆ, PROKARBAZYNA, WIECZÓR POETYCKI, KONTROLA DROGOWA, MENTALNOŚĆ, STACJA REDUKCYJNA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, NARZĄD RODNY, PANEK, CUGANT, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ZARZUELA, SZAFLIK, TOPSPIN, PAROWCZYK, GOŁĄBEK, LUTNIA, DZIEDZICZNOŚĆ, POSŁUSZNIK, GOFR, MERZYK OBRZEŻONY, CYTOWALNOŚĆ, ZŁOTA RENETA, DZIESIĄTY, ANALIZA, LEJTNANT, CERAMIKA SANITARNA, METR, SOLITER, GŁOSICIEL, ODPRAWA CZASOWA, GRA WYŚCIGOWA, LICHWA, FILOZOFIA POZNANIA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, EKSPLOATATOR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ORGIAZM, POLKA, PUNKT TRANSFEROWY, PROFESOR, ŚWIECA, KODEKS PRACY, STOŻEK, MIODOWÓD, OPAŁ, ANTAŁEK, SZPITAL ZAKAŹNY, BOMBARDA, SKARPETKA, LIST GOŃCZY, SKŁADANKA, STARA MALUTKA, POZER, ZIEMIA, SIECZKA, HÄNDEL, ŁAN CHEŁMIŃSKI, WISKOZA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, KOPCIUCH, KRIOKOMORA, HISTOLOGIA, JEŻOWIEC JADALNY, KASETOWIEC, MINUTA, IRONIA, OSADA, PATENA, ENERGETYKA WODNA, BUTELKA, SKÓRA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SZARY RYNEK, CHAŁTURNICTWO, KOSZER, WEZWANIE, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, KALATOS, PATOTYP, NABÓJ, BYDLEŃ, LEGION, SAKLA, ADRES, RYZYKO OPERACYJNE, WCIĄGARKA, PAROKSYTON, KOPROWINA, RELING, OWOC, DOZYMETR, BHP, FAJKA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, SODOMA I GOMORA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, MEDALION, ŻÓŁW NATATOR, PIEZA, MANDAT, NAWŁOĆ, WIELOMIESZEK, KOŚĆ CZOŁOWA, PUSZCZYK, ŻABA NILOWA, ODPYLNIA, PCHŁA MORSKA, PAL, LAS, ZASTÓJ, KIESZONKA SKRZELOWA, MASCARPONE, MIĘTÓWKA, WATA, PRACOWNIK NAUKOWY, PROWENIENCJA, FERMENTOR, DRUKARZ, AEROLOGIA, DZIAŁKA, LAKIER DO PAZNOKCI, PASTA, STYL KOLONIALNY, SZEWNICA BZÓWKA, FILEMON CIENKODZIOBY, KREDYT INWESTYCYJNY, OLEJ, NARTA, BAZA, ASTRONAUTYKA, PRZEDROŚLE, MIŃSZCZANKA, KAPITULANT, KORNET, GRÓD, BACKGROUND, TLENEK ŻELAZOWY, PATYCZAK, OBUDOWA, MINERALOGIA, SAMPEL, TEST PSYCHOLOGICZNY, RASZKA, MIS, FOTOGRAFISTA, CIERNIOPLĄT, ROTA, SEGREGACJA, PUCHAR, OWADOŻERNOŚĆ, EKSPERT, WŁÓKNIAK TWARDY, RYBAŁT, BARION, KAMICA MOCZOWA, OCZY, LUZACKOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, FLUIDYZACJA, GARBATY ANIOŁ, STEK, MEMORANDUM, CYMBAŁ, UWAŻNOŚĆ, SKOMPROMITOWANY, SAJETA, GUMA, ODPADY STAŁE, KOMONICA, PRZESTWORZE, GLIKOZYD FENOLOWY, ASOCJALNOŚĆ, BROŃ, GMINA KATASTRALNA, WŁOSIE, ZIMNO, GRUBOŚĆ, MIJANKA, KRATKA, ZASTRZALIN, MINERAŁ, DINODONTOZAUR, CYKL MIESIĄCZKOWY, ZOROASTER, BEZBRZEŻNOŚĆ, TARTINKA, TYSIĄC, AUTOMAT KOMÓRKOWY, CYGA, SEKSTURYSTYKA, RASOWOŚĆ, MAKSWEL, SKRZYWDZONY, PRZYKRYWKA, ZEZWŁOK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PRÓBKA, ALGEBRA MACIERZY, KURTYNA POWIETRZNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, COŚ, DECYBEL, PODCAST, PARAMENTY, PANI, ROZŁUPKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, KLUCZ, GZY, KUC MERENS, BALANSJER, KUŁAK, RZEZAK, ŻAKINADA, MINOGOWATE, SCHLANIE SIĘ, NIUTOMETR, BEZBRZEŻE, FETYSZYZM, BOCIAN, PODUSZKA, RAGDOLL, WIHAJSTER, WIETRZENIE TERMICZNE, FAKOMATOZA, MUR OPOROWY, BERSON, ISTOTA ŻYWA, SALETRA, DZIURKA, SENSYBILIZATOR, ROZMNOŻA, TUNEL, OBSERWACJA, KRADZIEŻ, DELIBERACJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WYCIĄG TALERZYKOWY, SADZAK, PODWOZIE, ?PANNA NA WYDANIU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH określona miara, jakiej używano (lub używa się) w odniesieniu rzeczy sypkich (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH
określona miara, jakiej używano (lub używa się) w odniesieniu rzeczy sypkich (na 29 lit.).

Oprócz OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OKREŚLONA MIARA, JAKIEJ UŻYWANO (LUB UŻYWA SIĘ) W ODNIESIENIU RZECZY SYPKICH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x