CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRES ZALICZALNY to:

czas, który zalicza się do stażu pracy lub do stażu potrzebnego do otrzymania pewnych przywilejów pracowniczych mimo tego, że w danym okresie pracownik nie pozostawał w stosunku pracy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.357

POSTING, KOPALINA SKALNA, TONGA, RDZEŃ LODOWY, KOREKTOR, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, FILM KATASTROFICZNY, WAKINOZAUR, SZOTRING, DOLNOPŁAT, OGRZEWNIK, DEWELOPER, MAGIERA, WICEKRÓL, CHOKER, PLANETA TYPU JOWISZ, RELAKSACJA, BYLICA, KUMULACJA, GENERACJA ROZPROSZONA, KULCZYBA WRONIE OKO, SYFON, ASTERYZM, DOMINACJA ZUPEŁNA, MŁOTEK, SCHLANIE SIĘ, STOPIEŃ FAHRENHEITA, REKLAMANT, TROPIK, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, AMINOKWAS, DOPŁATA OBSZAROWA, KARWING, INFA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, STARA WIARA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, PUNKT WITALNY, ALKILACJA, SOKÓŁ, DRENAŻ MÓZGÓW, KOCZ, MAZUR, ANGLISTYKA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CHEMIA, KOLBA, TWIST, CZYNNIK ONKOGENNY, CYGAN, USZKO, FENOLOGIA, REDUKCJA, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, PLANETA, WIELKI PORZĄDEK, MALAKOZOOLOGIA, DEWIZOWIEC, REHABILITANT, DETAL, UNIŻANIE SIĘ, OSTROGONY, FOTOGENICZNOŚĆ, IGE, TROISTOŚĆ, HAK, BIEGUS, CZARNY FILM, RDZEŃ, ODNALAZCA, ŻAGIEL, POSKROMICIEL, BIURO PODAWCZE, PALACZ, TWIST, GRUPA WSPARCIA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ADAPTER, SEKRECJA, HASŁO WYWOŁAWCZE, LEZGINKA, ARABIKA, CHOROBA STRÜMPLLA, SPODENKI, BAROSKOP, TORT, TRANSKRYPCJA, KARIOLKA, SMAK, WYGIB, JĘZYK, GODZINA POLICYJNA, CARVING, SKÓRZAK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, DEGRADACJA, LAND, BRUDNICA MNISZKA, UCINKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, OLEJ PALMOWY, ASYMPTOTA, BYSTROŚĆ, PLEBEJUSZ, UKORONOWANIE, JUNAK, ORŁORYB, AUDYTORIUM, KWAŚNICA, RAKI, CZASOCHŁONNOŚĆ, ARYTMETYZACJA, KONSTYTUCJA, BLASZKA SITOWA, CIAŁKO, HARTOWNOŚĆ, KLUCZ NASADOWY, RÓWNANIE CAŁKOWE, TEATR, NASADA, OSCHŁOŚĆ, PEREŁKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, PROSTY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ANIKSOZAUR, KWAS TLENOWY, MASA, OKNO MODALNE, KAMERTON, SONDA, KOLEGA PO FACHU, PRYMITYWIZM, JĘZYCZEK, KWALIFIKACJA PRAWNA, EGRETA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, STRAJK OKUPACYJNY, GISER, PERYGLACJAŁ, CHOROBA WENERYCZNA, WIĄD RDZENIA, KUBECZEK, KAWA BEZKOFEINOWA, PRZYNĘTA, EKLER, ROZETKA, GRECKOŚĆ, NAROŻNICA, GRACJALISTA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, KONIEC ŚWIATA, MAŁOŚĆ, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SKŁADAK, POLOWACZ, PARA, TERMINAL, SYFEK, GRABARZ, OBSADA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PISUM, ŻEGLUGA, KURS, TERMIN INSTRUKCYJNY, FURUNKULOZA, SUPERKLIENT, NIENOWOCZESNOŚĆ, KOLCZATKA, TABLICA, MASTOLOGIA, DRAKOPELTA, COMPLUVIUM, SZEZLONG, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, WOK, MDK, ALGI, HUBA, SNUTKA GOLIŃSKA, ŻARNIK, AKRECJA, OKRES PRENATALNY, WITRYNA, POŁYSK, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, STARZĘŚLA, SIODŁO WESTERNOWE, IMPRESJA, NAMIAR, GALLIKANIZM, GEN RECESYWNY, REWERSAŁ, MAJMA, WZW E, GŁOWA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, SOS SOJOWY, MELODYKA, OSTRZAŁ, SZYBKOŚĆ, KOPARKA NADPOZIOMOWA, OWCA FRYZYJSKA, ARTERIA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PIĘTKA, WIELOMĘSTWO, ALARM SZALUPOWY, ZAWÓR, ŁATA, PAPROTNIK, LAWATERZ, CZYSZCZALNIA, ŁUSZCZAK INDYGO, WCZASY PRACOWNICZE, NEOTENIA, MISKA KLOZETOWA, STRZAŁOWY, EPISTOLOGRAFIA, ŻYŁA PĘPOWINOWA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, LUD, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, NAPRAWICIEL, WOLNY RYNEK, GABINET, PALIATYWA, REPUTACJA, LUGER, CHOROBA CAROLEGO, CHRONOLOGIA, HEBAN, GRÓB SKRZYNKOWY, BIAŁE MIĘSO, OTWARTOŚĆ, PASZKWILANT, BLASZKA, SALWINIOWCE, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KOZIOROŻEC, RECEPTARIUSZ, KORMA, SZRANKI, KANGUR, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, TER, BRUDNICA NIEPARKA, FORMIZM, JĘZYK PENDŻABSKI, ANKA, PIOTR STOŁYPIN, GAZPACHO, TAPIR KORDYLERYJSKI, CHOROBA POPROMIENNA, LEŻA, DORADA, STOLARKA OTWOROWA, KLAWISZ, STOPKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, BIOSFERA, NARTA, NOTORYCZNOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, UGNIATARKA, CIEK, TERMIN, ILUZJONIZM, NASTAWA OŁTARZOWA, JESIOTR, KAWA MIELONA, CECHOWNIA, DOLOT, PIASTA, TARATAJKA, TROLL, ASOCJALNOŚĆ, BALSAM KANADYJSKI, URANOZAUR, GRENADYNA, ENKLAWA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, EKSPERT, SPRYCIARKA, ZWIĄZEK KOMUNALNY, MIGLANC, RANO, WPŁYWOWOŚĆ, TARTINKA, MURZYNEK, SEKULARYZACJA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ?FIZJOPATOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRES ZALICZALNY czas, który zalicza się do stażu pracy lub do stażu potrzebnego do otrzymania pewnych przywilejów pracowniczych mimo tego, że w danym okresie pracownik nie pozostawał w stosunku pracy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRES ZALICZALNY
czas, który zalicza się do stażu pracy lub do stażu potrzebnego do otrzymania pewnych przywilejów pracowniczych mimo tego, że w danym okresie pracownik nie pozostawał w stosunku pracy (na 15 lit.).

Oprócz CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZAS, KTÓRY ZALICZA SIĘ DO STAŻU PRACY LUB DO STAŻU POTRZEBNEGO DO OTRZYMANIA PEWNYCH PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH MIMO TEGO, ŻE W DANYM OKRESIE PRACOWNIK NIE POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x