ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŚ to:

zwykle niewielka jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIEŚ

WIEŚ to:

tereny pozamiejskie, o rzadszej zabudowie, zielone, rolnicze lub letniskowe (na 4 lit.)WIEŚ to:

mieszkańcy danej, określonej wsi (na 4 lit.)WIEŚ to:

wycinek społeczeństwa, który mieszka na terenach wiejskich wraz z ich sprawami, problemami (na 4 lit.)WIEŚ to:

straszna kompromitacja, wstyd, obciach (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.999

ROKIETOWATE, OWCA WRZOSÓWKA, KWIAT SIARCZANY, SAMOREALIZACJA, MATEMA, WIELKOŚĆ SKALARNA, BAR, KOSTUR, GŁAGOLICA, OKRES, TOREBKA BOWMANA, CHOLEWKA, NAWALANKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, ZWROT, OPATRUNEK OSOBISTY, STADIALNOŚĆ, EKRAN, ZAŚCIANEK, PŁOMYKÓWKA, ESICA, STARORZECZE, WSPÓŁZAWODNICTWO, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MEANDER, WYNURT, LB, FUNT CYPRYJSKI, PRZYGARŚĆ, FILEMON BIAŁOSZYI, ZEW, NÓŻ FIŃSKI, PARY SPORTOWE, ZEBRZYDOWICE, UCZELNIA, GRZBIET, MUZYK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, DRĄGOWINA, PRZELOT, CASTING, BOGRACZ, M, FORTUNA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, AKROBACJA POWIETRZNA, ŁOŻYSKO, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KK, WYJADACZ, MANKIET, KOREKTOR, KOSTKA BRUKOWA, BRUDNA BOMBA, ANALIZA WARTOŚCI, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, ZAPRAWA, PRZEDGÓRZE, KANTON, BANK ZRZESZAJĄCY, PRZEPOJKA, DAŃ, KASA, ASTROWIEŻYCZKA, ANTYPERTYT, ZMAGANIA, SEMINARIUM, BATERIA, PARADOKS, ZEBRZYDÓW, BIAŁY KARZEŁ, TERLICA, PAROCHIA, KILOGRAM, GNIAZDO, FTYZJOLOG, DZIKI ZACHÓD, IDENTYFIKACJA, KOMBINACJA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, RODNIK, CYLINDEREK, KLUCZ PARTYJNY, GRA LOSOWA, PATRIARCHALIZM, YAOI, NAZAREJCZYK, CŁO ZAPOROWE, BETONKA, PENITENCJA, LORENC, SERYJNY MORDERCA, VIP, AMBRAZURA, ZRZĄDZENIE, ŻYCZLIWY, ŁAK, DOBRO KLUBOWE, EUROPA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, PORĘCZ, RUCH, GUMNO, PAPILOT, KREWETKA PŁYWAJĄCA, DWUSTRONNOŚĆ, WĘDRÓWKA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, STOPA, PRAGERMAŃSKI, ZAAWANSOWANIE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KRWIOBIEG, MUTACJA DYNAMICZNA, PRZYBYTEK, PODŁOGA, ARCHAISTA, ZIELENIEC, AKCELERATOR CYKLICZNY, POZYCJONER, ZAKŁADKA, WCIĄGARKA, TARCICA, AFRYKANISTYKA, STĘP, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KACZKA, KA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, GŁOWICA BOJOWA, BIEGUN, MŁAKA, POMORSKI, SPÓŁKA PUBLICZNA, MOTYW, EPINICJON, BRONCHOGRAFIA, KAJMANY, PLATAN, DŻUNGLA, BIAŁORUSKI, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, B, SKOK SPADOCHRONOWY, APPELLATIVUM, OWODNIOWCE, REKIN CHOCHLIK, WIĄZANIE, POGOTOWIE TECHNICZNE, PRINCESSA, WSTECZNOŚĆ, ZGROMADZENIE CZYNNE, RUSIN, OPÓR WZNIESIENIA, POLO, ZARZUCAJKA, AERAL, BEZKRĘGOWIEC, ZMARŹLAK, OGRÓDEK PIWNY, MEM, ŚWIĘTOKUPCA, PAPIER, LEGWAN GŁUCHY, NIEWYDOLNOŚĆ, NAKTUZ, NUDZIARZ, SARKOIDOZA, CHOROBA ORMONDA, CHOROBA MIKROFALOWA, CENTYMETR, MIRAŻ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, OKRES AMAZOŃSKI, BARWA, FASKA, DAKTYL, BIDUL, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, NACIEK, ZDZIADZIENIE, NONET, KWARTA AMERYKAŃSKA, MINIMALIZM, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ENERGETYKA WIATROWA, JĄDRO ZĘBATE, DROGA RZYMSKA, PSYCHOBIOGRAFIA, LOTKA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TROFOBLAST, SŁOWA, NIEMIEC, DOSTRZEGALNOŚĆ, SZALE, KRANIOTOMIA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, ADRES, ROZKŁAD, POGOTOWIE GAZOWE, EOZYNOCYT, TIOMERSAL, WYZIEW, KULCZYBA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, NIEPOJĘTOŚĆ, PACZKA, POSTAW, DENNICA, MASTYKS, NOWA HUTA, FILIŻANKA, ZWIERZĘ, OKRYCIE, PRZEKŁADACZ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, HEKSAPTYK, OBWÓD ŁOWIECKI, ARC SIN, KONNICA, ORDYNUS, WĄŻ, WGLĄDÓWKA, PIĘTNO, KOMITAT, CEPISKO, FUFAJKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, STELA, RYBA MAŚLANA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SIDA, ANGIOLOGIA, BARANOWO, KOZIOŁ, PRZYROST, SCENA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, NABIEG KORZENIOWY, GATUNEK INWAZYJNY, WAMPIREK, WALUTA, HAKER, DOCHÓD NARODOWY, PIECHUR, NEPER, POLAK, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, FIZYKA STATYSTYCZNA, CANZONETTA, FERMA, NAWALENIE SIĘ, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, ZEFIR, ALGEBRA ALTERNATYWNA, WERSZEK, BAJECZNOŚĆ, ZWÓJ NERWOWY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ŚLEPY TOR, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, BIAŁOŚLIWIE, WOLNY OBSZAR CELNY, FRYGOWIE, ELEKTROMEDYCYNA, PAPILOTKA, STRASZAKI, PROGNOSTYK, PARTIA ROSYJSKA, LARGHETTO, ZEMBRZYCE, RĘKA, ESSEŃCZYCY, TELEBINGO, CYNKOTYPIA, BANKSTER, KOCIOŁEK, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PARNOTA, MRÓWKA SMĘTNICA, APRIORYZM, CHROMIK, MOSTEK, BATAT, ARCYBISKUPSTWO, ŁĄCK, OBRÓBKA PLASTYCZNA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, NARODOWOŚĆ, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, WYROSTEK BARKOWY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, BATALION, METEORYZM, SZACHY TRZYOSOBOWE, ?SIATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŚ zwykle niewielka jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŚ
zwykle niewielka jednostka osadnicza o w miarę zwartej zabudowie, której mieszkańcy (znaczna ich część) trudnią się rolnictwem; skupisko ludzkie nieposiadające praw miejskich (na 4 lit.).

Oprócz ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZWYKLE NIEWIELKA JEDNOSTKA OSADNICZA O W MIARĘ ZWARTEJ ZABUDOWIE, KTÓREJ MIESZKAŃCY (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ) TRUDNIĄ SIĘ ROLNICTWEM; SKUPISKO LUDZKIE NIEPOSIADAJĄCE PRAW MIEJSKICH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x