JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIPA to:

jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LIPA

LIPA to:

kit, oszustwo, kłamstwo, nieprawda (na 4 lit.)LIPA to:

Tilia - rodzaj długowiecznych drzew liściastych zaliczanych w zależności od klasyfikacji do rodziny ślazowatych lub lipowatych (na 4 lit.)LIPA to:

lipina, drewno pozyskiwane z lipy (na 4 lit.)LIPA to:

kiedy plan nie wypali lub kiedy jest nudno (na 4 lit.)LIPA to:

towar lub usługa, które są niesolidne, niezgodne z oczekiwaniami; badziewie, fuszerka, popierdółka (na 4 lit.)LIPA to:

długowieczne drzewo o miododajnych kwiatach i miękkim drewnie (na 4 lit.)LIPA to:

tandeta jak drzewo (na 4 lit.)LIPA to:

drzewo z Czarnolasu (na 4 lit.)LIPA to:

tandeta (na 4 lit.)LIPA to:

ulubione drzewo Jana Kochanowskiego (na 4 lit.)LIPA to:

ma miękkie drewno (na 4 lit.)LIPA to:

drzewo jak bujda (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.182

PROWINCJA, STAN, POWIAT GRODZKI, LIT, KOMÓRKA, JOTTABIT, SYKL, DRACHMA, ROTA, SETKA, SENIORAT, KORZEC, PETABAJT, HRABSTWO, METR, KLASTER, KILOMETR NA GODZINĘ, MILA NA GODZINĘ, CENT, DYNA, DINAR IRAŃSKI, CETNAR POLSKI, STĄGIEW, PARSEK, ODDZIAŁ KARNY, BARK, WOLTAMPER, EKSABAJT, DECYWAT, SWOSZOWICE, SEN, ZDROWAŚKA, GRAD, ARKUSZ AUTORSKI, STULECIE, PUD, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, GREJ, EURO, DZIELNICA, LITOSFERA, LUKS, CZAS PLANCKA, OZNAJMIENIE, LAND, MILA LĄDOWA, JEDNOSTKA PRACY, SKOJEC, DEKANAT, ROK, PLATYPTERYG, KARAT METRYCZNY, TERYTORIUM, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, SON, ARONT, SISAK, ATMOSFERA NORMALNA, ODMIANKA, LIBRA, LOŻA SYMBOLICZNA, FR, SZYLING AUSTRYJACKI, NADLEŚNICTWO, DEKO, KOSZ, SETKA, ŁOKIEĆ, SY, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, MARKA, LIBRA, STAJE, ARCHIDIECEZJA, GRUPA, NANOGRAM, OKTET, LIPA, DENAR, DARAF, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, POND, SŁAWONIA, SEGMENT RUCHOWY, MANIPUŁ, CRUZADO, WALUTA, PIĘDŹ, UNCJA, FACJA, BISKUPSTWO, DRAGA, HEKTOLITR, MILIM, PESEWA, UNCJA, MEM, KET, LX, HONGSZANOZAUR, STOPIEŃ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KILOMETR KWADRATOWY, OSIEDLE, JEDNOSTKA POMOCNICZA, ELEKTRONOWOLT, DOLAR BARBADOSU, CENTURIA, GODZINA, KOŃ PAROWY, RUMB, HENR, KOTAN, MEGAKARIOCYT, UŁUS, ŁAN, GRAM, PIEZA, KAPIK, MINUTA, POLICJA OBYCZAJOWA, MACH, FUNCIAK, SADE, GRAM, AMPEROZWÓJ, DOLAR BELIZE, FILIA, SETKA, DECYBEL, EPOKA, TYSIĄCZNA, EINSTEIN, ESKADRA, CENTURIA, DĘTKA, WIARDUNEK, KRAJINA, JEDNOSTKA MONETARNA, SZUKAŁA, BARREL, S/Y, BIT, IZBA PRZYJĘĆ, SZYLING SOMALIJSKI, SETKA, GRUSZLA, GIGATONA, MISKAL, ERG, TONA, FARAD, GRAN, UŁANKA, POSTAW, MAGNETON JĄDROWY, PIGUŁKA WIEDZY, KAMIEŃ, ŚWIECA, PODODDZIAŁ, BAN, FEN, LEK, GODZINA, SETKA, POLIPEPTYD, FRANK GWINEJSKI, KALORIA, ATM, LISENTE, WOLT, RAD, KOMANDO, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KLASTER DYSKOWY, SĄŻEN, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, BATALION, JACHT ŻAGLOWY, REZERFORD, KRYMINALISTYKA, ZBIT, OSTAN, KULCZYBA, PARSEK, ERG, LAMBERT, KIUR, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PENS, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, MIRED, ŁAN CHEŁMIŃSKI, LIPA, JEDNOSTKA WALUTOWA, KILOTONA TROTYLU, KRA LITOSFERYCZNA, TEBE, STOPIEŃ FAHRENHEITA, DRAM, RUTHERFORD, AMPER, ERLANG, BATALION, DOLAR GUJAŃSKI, ANGSTREM, TABLICA, FON, UNCJA, KB, JIAO, DINAR CHORWACKI, MILIMETR SZEŚCIENNY, PATOTYP, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ROK ŚWIETLNY, BIELICE, BEL, WORONIN, MILA NA GALON, ELEKTRONOWOLT, KOMÓRECZKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, LIPA, FALA DŁUGA, DEKADA, W, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, OBWÓD AUTONOMICZNY, HRK, PODWYDZIAŁ, EGZEMPLARZ, DZIELNICA GMINY, TONA ANGIELSKA, TAEL, LIROGON, DĘBNIKI, MEGABAJT, MEGABIT, CHORWAT, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, WROŃSKI, KOMUNA LUDOWA, TERABAJT, SENE, OKRĘT WOJENNY, TOR, CZUBUTIZAUR, LAMBERT, TRAP, ARYTMIA, MIARA, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, TB, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, ARKUSZ DRUKU, CHRISTIE, DYON, SZEKEL, MACH, STOPIEŃ, UNCJA, EUROCENT, MEGAPASKAL, STAJE, PROCENT, DENIER, EGRETA, PARA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KOMPLEKS GLEBOWY, SUBREGION, MAKUTA, WOLT, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, LIPA, KWINTAL, RODZINA JĘZYKOWA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, EB, ORGANIZM, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, ERSTED, PROMIEŃ SŁOŃCA, H, ZACHYLNIK, OBWÓD ŁOWIECKI, ZETTABIT, ZETTAFLOPS, BARYŁA, PUŁK, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, POUNDAL, ROWER WODNY, KOSZYK, BATALION WARTOWNICZY, KARS, ?PINTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIPA jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIPA
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - JEDNOSTKA ZDAWKOWA W CHORWACJI; 1/100 KUNY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast