JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILOBAJT to:

jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KILOBAJT

KILOBAJT to:

jednostka informacji stosowana w systemie binarnym, oznaczająca 2^10; kibibajt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.283

KOPUŁA PANCERNA, SPRAWNOŚĆ, PIPETKA, WIATR, ZABAWKA, KOŚCIÓŁ FARNY, BOCZNIK, WZGLĄD, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SPARRINGPARTNER, TUBING, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, LEBERKA, SUPERKOMBINACJA, SZCZERBA, PAROBEK, PRASA, TĘSKLIWOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, KICAJ, SMAKOWITOŚĆ, SYN, CZOŁO, PREFORMACJA, ARABICA, GWIAZDKA, GRÓB, DRAGANT, TYGRZYK PASKOWANY, ZBIÓRKA, BIDULA, AGLOMERACJA, KOŁO, LEK CYTOSTATYCZNY, URYNA, KOT, GRUDKA CHŁONNA, IMPAS, RENTGENOMETR, WERDIURA, AWANTAŻ, KUREK, UNCJA, POWINOWACTWO, INTERLUDIUM, PŁOMIEŃ, LABORATORIUM, DEKADA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WOLTAMPER, NASTAWA, ROCZEK, POTENCJAŁ, PLURALISTA, ŁOŻYSKO TOCZNE, WŁĄCZNIK, HARCAP, HAZARD, KWASEK, ALOKACJA PAMIĘCI, SYMETRIA, ESPRINGOLA, WYKUSZ, MAZUREK, FILAR, DEZAKTYWACJA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PUCHAR, KARTOTEKA, EFEKT SNOBA, SEKCJA RYTMICZNA, RENATA, MOTYLEK, PRZEDNÓWEK, ZAPRAWA, KRWIOŻERCZOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, GĄGOŁ KRZYKLIWY, NAWÓZ MINERALNY, BLUES, ESCALIVADA, STREFA HEMIPELAGICZNA, KILOMETR KWADRATOWY, CZARNA KSIĘGA, POCHLEBSTWO, MATOŁ, PERKOZ ROGATY, SULFON, ROZKŁADOWOŚĆ, TRZYNASTY, KRAJ, OPŁATA ADIACENCKA, EWANGELIA, EKSPRES, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, RESTYTUCJA GATUNKU, ARKUSZ AUTORSKI, KOLAUDACJA, KAZAMATA, BEJCA, MARKA, KÓŁKORODEK, WŁOCHACZ, BAZA PŁYWAJĄCA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PODSTRONA, KONTO DEPOZYTOWE, WRÓBEL MAZUREK, CŁO WYRÓWNAWCZE, KOMPRADOR, PORT, REKLAMA PORÓWNAWCZA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SIT, REZEDA, KAPAR, KURZYSKO, ZAWÓR, WŁAZ, SEQUEL, FARBKA, ORGANIZM WYŻSZY, ZASADA, BUZIA, LUBASZKA, TRAGICZNOŚĆ, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, MATERIAŁ SKALNY, CIEK, PARYTET, RZEKA ROZTOKOWA, DEWALUACJA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ZAGŁÓWEK, KIR, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ODKAŻACZ, SYNONIM TAKSONOMICZNY, MAŁPOLUD, WERYSTA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KONWENANS, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, SONDA, IZBA, MADZIARSKI, BIEG, ADIANTUM ROZWICHRZONE, GARNITUR, KARBAMINIAN, PUNKT TYPOGRAFICZNY, DRAMAT GANGSTERSKI, RURA OGNIOWA, CIARKI, WELON, WARSIAWA, WSTĘŻNICE, PRZEPIS, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, NIEGOTOWOŚĆ, CZASTUSZKA, ULGA, ABFARAD, WISKOZA, GŁĄBIK, APORT, ANTYGWAŁTY, LEKARSTWO, TURMA, PODWODA, EKLER, DELOKALIZACJA, ŻUŻEL, WIOŚLAK, WYSYPKA, KOTLET POŻARSKI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NIESZPUŁKA, SIARKOSÓL, BLINDAŻ, BADANIE PODMIOTOWE, SIAD RÓWNOWAŻNY, BŁONA, ANASTOMOZA, STEREOTAKSJA, KLIENT, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, MIKSER, PŁACA ZASADNICZA, KILODYNA, PERYPATETYK, OKLUZJA, ORTEZA, BATAGURY, CASTING, KOD PASKOWY, KULT ŚWIĄTYNNY, OKRES, SYGNAŁEK, KOŚNIK CZUBATY, SAKSAUŁ, BRUDY, BIEGUNKA, PIGULARZ, NOWA KLASYCZNA, ANAMNEZJA, ZJAWISKO THOMSONA, BAR, ABAMPER, KARAFECZKA, CENTRALA, ŻARNIK, BEATA, ZNACZENIE, REKOMPILACJA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KWACZ, FILTR WĘGLOWY, MOZART, PARKIET, WYROCZNICA, KANAŁOPATIA, KOMP, DRZEWO IGLASTE, KRAŃCOWOŚĆ, PRZYPADŁOŚĆ, KOŁYSANIE, EGZEMPLARZ, SELSYN, LEJTNANT, OKRĘT WOJENNY, WIECZNE PIÓRO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, TEBE, EDUKATOR, MAROKIN, ZGRUPOWANIE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, BAGATELA, LAWOWANIE, LICZBA NATURALNA, MACZANKA, GOL, BOK, PRANIE PIENIĘDZY, REMONT KAPITALNY, DYPTYCH, DEASEMBLER, SYSTEM ZNAKOWY, PLASTYKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, WYPOWIEDZENIE, SZARPANKA, AMFIPRION, TYTUŁ PRASOWY, ŁOPATA, KARP BEZŁUSKI, BOCZNIK, PIKIEL, PIGWA, NIEDOŻYWIANIE, KASIARZ, KOGUT, MURZYSKO, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, MASZYNOWNIA, AUDYT, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LINIA, ŚLIZG, PORNO, OBWIĄZKA, RACJA, PŁUCZKA, ZNAK LICZBY, KAZACZOK, OPCJA BARIEROWA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, MADŻONG, RAMA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PLIK DŹWIĘKOWY, ŻACHWA, ZBRODNIA, ANAMNEZA, CIELĘCINKA, DZIEŁO, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, FĄFEL, PŁÓTNO, CAL KWADRATOWY, GEKONEK, RZYGACZ, PRZEPITKA, WĘZEŁ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TEST KOMPLEMENTACJI, WYDAJNOŚĆ, ?KRAKOWIACZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KILOBAJT jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILOBAJT
jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast