Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILOBAJT to:

jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KILOBAJT

KILOBAJT to:

jednostka informacji stosowana w systemie binarnym, oznaczająca 2^10; kibibajt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.614

STAW, KLERK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CHOROBA WRZODOWA, CYWILKI, DECYWAT, MANEWR PRINGLE’A, MECHOWCOWE, FILM SF, DEZETKA, ADWENTYZM, KOHORTA, ZATOROWOŚĆ, BEJCA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PLACÓWKA NAUKOWA, KOZAK, OSADA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ALUMINIUM, PRACA DOMOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CZŁOWIEK, MIĄŻSZ, PROWINCJA, KLIPER, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, RYT, SPEKTROSKOPIA, FUTURE SIMPLE, PRZEPITA, POWSZECHNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, SZEW, FOTOSENSYBILIZATOR, ŁOWIECTWO, POŻYTEK, GUARANA, PARTYCYPACJA, ŻABA SZTYLETOWATA, MASKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KOZŁEK LEKARSKI, KALWARIA, KWAS NAFTENOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, HIERARCHIA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SYLWETA, PLIK DŹWIĘKOWY, MURZYŃSKOŚĆ, SIWERT, UNISONO, MIEJSCE, MYRMEKOFIL, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, TRZYNASTKA, ŚWIETLISTOŚĆ, FRANKLIN, BRUDY, PIĘTNASTY, TRUKCZASZY, ODMA OPŁUCNOWA, GRA CASUAL, PRZECIEK, ZBIT, DELIBERACJA, APOSTILB, KÓŁKORODEK, MINIATURA, KAPUŚCIANA GŁOWA, RYBA PO GRECKU, UPOWAŻNIENIE, PRZYWÓZKA, NIECKA ARTEZYJSKA, NUCZA, LEKCJA, KABOTAŻ, METADANE, ZIARNO, ŁUPACZKA, KLAMOTY, SŁUPICA, RULETKA, GRYBOSZ, KLON, ZŁOTY DEWIZOWY, RYFT, JELONEK JAWAJSKI, PEŁNOMOCNICTWO, OPERACJA, TAROT, BARCHAN, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PINTA, NARTOW, KUMACZ, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, FUNKCJA GREENA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MŁODZI, LAMBERT, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SZYFER, ROBOTA, SZKLANKA, FASOLA, MADONNA, KILOMETR KWADRATOWY, PORCJA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, WYDŁUŻALNIK, BI, JEDWAB, INTERGLACJAŁ, NIETOPERZ, HULAKA, DOBA, FETYSZYZM, SZWEDZKOŚĆ, CHÓR, CYBETA, SZUM INFORMACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, FILTRACJA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, GÓRNICTWO, UPUST, , ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, DŹWIGAR, TYRAŃSTWO, EFEKT SORETA, FOTOTROPIZM DODATNI, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, GROMADA ZUCHOWA, AŁUN, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, STROPNICA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, REOGRAF, GERONTOKRACJA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SUBKATEGORIA, ADMIRACJA, UCIOS, SZWADRON ŚMIERCI, PAWĘŻ, MASA KAJMAKOWA, SMILEY, IMAGE, PARAFIA, OMŁOT, KLESZCZE, SZACHY TRZYOSOBOWE, HAZARD, UNIA PERSONALNA, FORMAT, PETABAJT, ILLOKUCJA, OKRZOSEK, SZCZAWA, DIT, NIERÓWNOŚĆ, BRAMOWNICA, NAPŁYW, SIEĆ KOLEJOWA, UŻYTEK LEŚNY, MYŚLIWIEC, RURKA INTUBACYJNA, OKNO, FUNT, CIEŃ, EGZORCYZM, KIESZEŃ, LANDLORD, PERKOZ ARGENTYŃSKI, KREWETKA ELEGANCKA, NIEZMIERNOŚĆ, PUL, SAMOPAŁ, STERADIAN, KOSMONAUTA, KOLOKWIUM, ALKID, SZCZOTKA, BEZA, PYZA, ODDZIAŁ, MERYTERIUM, JASKÓŁCZE GNIAZDO, INTERWAŁ, PERKAL, WYSYPKA, ADRES FIZYCZNY, GORSET ORTOPEDYCZNY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DRAMATURGIA, JEŻ MORSKI, ZYSK, OZDÓBKA, STAJE, WZROK, BAGAZJA, MAKUMBA, MAKAK, DYSALTERACJA, STANOWISKO, PINGWIN MAGELLAŃSKI, NARODZINY, JARZMO, LUKS, KRYSTALOMANCJA, AKROBATYKA SPORTOWA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WIEK, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, TAMBALA, ASEKURANT, SADŹ, GŁÓG, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZAMSZ, PRASA, ODWIERT, FIGURA GEOMETRYCZNA, ZBOWID, START-UP, TROMPA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, REZYDENT, KAPAR, OPŁATA STOSUNKOWA, SZPILECZKA, PASSEPIED, GRODŹ, MIĘTÓWKA, TENUTA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, AUREOLA, RÓG, SPLOT, PRYMITYW, KABEL, KONCENTRAT, LENIWKA, LAWOWANIE, ZWOLNIENIE, POR, NIUTOSEKUNDA, WYGIĘCIE, STYMULACJA, WIESZAK, OPARZENIE, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, STÓŁ, OWADOŻERNOŚĆ, KORD, HODOWCA, SYGNATURKA, BODMERIA, KAPITEL, ZRANIENIE, PTASIE MLECZKO, ROZROST, KILOBIT, DIATRYBA, GERYLASI, ANALIZA WARIANCJI, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, FARBA KLEJOWA, ZBIÓRKA, GRZYWNA, WYROŚL, WYWIAD, CZYŚCIOCHA, KLERK, NATURALNY SATELITA, TERMOLUMINESCENCJA, ŁĄCZNICA, PODMIOT LOGICZNY, ORTALION, PIŁKA, APOSTOŁ, MIEDNICOMIERZ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GOFR, PIONEK, WIERCENIE, SZEKEL, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PANI, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, PIKIETA, NAPĘD, MORWA, SZÓSTKA, RÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE DO OKREŚLENIA ILOŚCI INFORMACJI LUB WIELKOŚCI PAMIĘCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kilobajt, jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILOBAJT
jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x