PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYTKA to:

prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 6 lit.)TAFELKA to:

prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYTKA

PŁYTKA to:

płyta kompaktowa (na 6 lit.)PŁYTKA to:

prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 6 lit.)PŁYTKA to:

mała płyta, płaski kawałek jakiegoś twardego materiału (na 6 lit.)PŁYTKA to:

element grzejny elektrycznej kuchenki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.627

WŁÓKNO, FAZA, WERBENA, KOLUMBARIUM, POLIPTYK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ADHEZJA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ZOOCHORIA, DETAL, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, NOMOKANON, WYZWISKO, ZATRUDNIENIE, CHOROBA ZARAŹLIWA, MEGARON, WYNACZYNIENIE, OPARCIE, TKAŃCOWATE, STAW, CZTEROSUW, MILANEZ, WTRYSK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, GÓRA LODOWA, AKT PŁCIOWY, GUMKA, HALA PERONOWA, KALATOS, INSTRUKCJA, KURACJA WSTRZĄSOWA, SPOJLER, PLAKAT, MSZA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TARATAJKA, TUNBERGIA, ANTABA, KOMBINEZON, EKIPA, ABONAMENT, KOOPERANT, KAPAR, METYS, ISLANDZKOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KĘPKA, RZEKA EPIZODYCZNA, OSSUARIUM, WYKRAWACZ, PRAŻONKA, SAKWA, APARTAMENT, NAWÓZ ORGANICZNY, ARSENAŁ, AMERYKAŃSKOŚĆ, POMADKI, KAMIENNE SŁOŃCE, MONETKA, SIEĆ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, DRZAZGA, WOTUM, SYPIALKA, WYNURZENIE, UZDOLNIENIE, FALA, OPONA, NIEPOKOJENIE SIĘ, PRZYRZĄD, PACJENT URAZOWY, ŻARLIWIEC, KROPKA, KHMER, ŚWIĘTO, KRUSZNICA, MUSZKA, MUZYKA PROGRAMOWA, NOTOWANIE CIĄGŁE, ATRAPA, FUCHA, RZEKOTKA DRZEWNA, TREL, HOL, SĘKACZ, ŚLEPY NABÓJ, DRUK ULOTNY, LIBELLA, MINIATURA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ZDROJEK POSPOLITY, KORIACKI, CENOTWÓRCA, TECHNIKA OPERACYJNA, GLORIETA, MIĘSO, KOREKTOR, PREZESKA, AFISZOWANIE SIĘ, WIRTUOZERSTWO, PROMIEŃ, NAZWA, KOMPOTIERA, PODWODA, WARZYWNIAK, CAPRICCIO, PŁEĆ, RECEPTYWNOŚĆ, PIKOTKA, SZKLANY SUFIT, CANCA, KLIPER, KASA, OPROWADZACZKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, NOC KAIRU, GRAJCAR, ZASILANIE SIECIOWE, KOLOKWIUM, TOPENANTA, ZIMNE NÓŻKI, SZRAF, PLUTON, CZARTER, CIĄGOTY, ELEKTORAT, ĆWICZENIE, ZNAK LEGITYMACYJNY, DOKUMENT, KĄT WYPUKŁY, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, POGODNOŚĆ, KATAR KISZEK, KRATER METEORYTOWY, WNĘKA, LALA, ADOPCJA, BYCZEK, OFICERKI, AMULET, ZAKON MNISZY, ARAK, KREMOGEN, ŻŁÓB, MARATON, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WŁODZIMIERZ, DROŻDŻE, DŁUGI WEEKEND, RYGIEL, KOŁTRYNA, GAZ, MOŻLIWOŚĆ, MAJONEZ, SOS NELSOŃSKI, GWIAZDKA, PRZETARG OGRANICZONY, ORTEZA, AHA, ROZLEGŁOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, SECIK, DZIERŻAWCA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DWUDZIESTY TRZECI, PRZEKŁADNIA BOCZNA, TORBA, WYDZIAŁ, SREBERKO, PETARDA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MANKIETY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, PATYCZAK, MONITORING, KANAŁ, SZANTA, ZASTRZALIN, HUBA ŻÓŁTA, ATRYBUCJA, WELWET, INSTALACJA, BAZYLEUS, ABLACJA, FRONTON, PIŁA CZOPOWA, PODATEK ROLNY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, STOCZNIA, KURZA STOPKA, PRZEPRÓCHA, PÓŁKOLONIE, ILUSTRACJA, TRANSFER BIEŻĄCY, MORYNA, ALARM, CZESKI, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, REPUTACJA, KIBITKA, PLATFORMA CYFROWA, D, AGENT, PRZEŻYCIE, BULLA, BUCZYNA NIŻOWA, ULGA PODATKOWA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, GŁOSICIEL, DWUDZIESTY CZWARTY, GOŹDZIANKA, PRZEDSIĘBIORSTWO, WYRAZY, NAJEM OKAZJONALNY, APARAT POJĘCIOWY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, CYGANKA, PASKUDA, LUTNIA, BLOCZEK, OSŁONA, IKRZYSKO, PŁYTA STOLARSKA, STONÓG MYSZATY, OSOBNIK, ZATOR, RĄB, DRABINOWIEC MROCZNY, PRZECINEK DOLNY, GŁOS, CZAS PRZYSZŁY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, EMOTIKONA, DUPLEKS, BETON ŻUŻLOWY, KUBRAK, TERRINA, CYRK, GRAFOSKOP, KAŁAMARZ, KRUPA, KRWAWNIK, AUTOMOBILISTA, OGIEŃ, WYŁĄCZNIK, ANTYDOGMATYZM, GLIPTYKA, SIWAK, KHMERKA, SZEJK, WYCZARTEROWANIE, AKADEMIA, POR, KONKURS, PNEUMATOLIZA, STEMPEL, KIERUNKOWSKAZ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, AZOTAN(V), PUNKT WĘZŁOWY, SALADA, TYTOŃ, NADŻERKA, WIĄZ, KAŁMUK, STREFA NADGRANICZNA, PŁASKOSZ, EPOKA INDUSTRIALNA, RZYMSKI, KASZKIET, NEOPOGAŃSTWO, LAMERSTWO, WNĘTER, KORDONEK, WYCHODŹSTWO, URLOP DZIEKAŃSKI, RUMUNKA, STROP, TWÓR, MERZYK GROBLOWY, PIEPRZ CZERWONY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GRZANKI, BOCZNIK, SKALAR, DIRCIK, NOWELIZACJA, TOCZKOWCE, POMYLENIEC, ŁOTEWSKOŚĆ, DZIÓB, LOT, HUCULSKI, KONTAKT, JĘZYK PERSKI, RING, WIDŁAK, WARIATKA, ?PŁOMYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYTKA prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 6 lit.)
TAFELKA prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYTKA
prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 6 lit.).
TAFELKA
prostokątny lub wielokątny kawałek, używany do składania jakiejś większej całości (na 7 lit.).

Oprócz PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PROSTOKĄTNY LUB WIELOKĄTNY KAWAŁEK, UŻYWANY DO SKŁADANIA JAKIEJŚ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x