PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASER to:

przyrząd elektroniki kwantowej generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASER

MASER to:

urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego; przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikrofalowe (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.652

HALBA, LISTEK, ŚRODKOWOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, MIERNIK, FANTOM, WYRAŻENIE, GONDOLA, STRZAŁ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, AUDIOBUS, CEWKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, NERWICA SPOŁECZNA, BRAMKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, BURT, ZAŻALENIE, ANGIELCZYK, FORMACJA, SINIAK, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BEZWODNIK, ABLACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SKOŚNICA, ESENCJA, KAMARYLA, ZROZUMIAŁOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, DEPORTOWANY, SZUMOWINA, GORĄCY PIENIĄDZ, NOS, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ODCHYŁKA, SUBLIMATOR, PŁOMYK, DŻEMIK, KOLEGA, SÓL, KLASTER, PIEPRZ CZERWONY, KANAŁ, PRACE, ŻÓŁW MALOWANY, BANDOLIER, KOPROFAGIA, CIARKI, PODGATUNEK, ZEBROID, EWAPOROMETR, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, RENATA, FAZA, PRZERYWACZ, UKŁAD INERCJALNY, FLUID, SYNONIM TAKSONOMICZNY, RYGIEL, GARDENIA, ŚWIATŁO, HUBA, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, SUBSTRAT, CHOROBA BOSTOŃSKA, PROMIENNOŚĆ, LUMINATOR, SŁONIOROŚL, JEZIORO LODOWCOWE, HRABINI, SAMOCHÓD OPANCERZONY, SZLIFIERKA KĄTOWA, OTWARTOŚĆ, PRZEPLOTKA, SAMOGON, PUSTAK, EMAKI, SĄD POLOWY, ANONEK, ABSYDA, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, POTWÓR, SAJGONKA, ANGIELSKA FLEGMA, DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA, SKRĘT, RYZYKO KURSOWE, CIENNIK, HUBA, GRYBOSZ, STUZŁOTÓWKA, NADZIEWARKA, GRIEKOW, RUCH IZOSTATYCZNY, ORKAN, KAZAMATA, LIDER, KŁADKA, HRABINI, SPADKOBIERCA, NORWESKI, OPODATKOWANIE, OBRAZ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, PERIOD, TRZEPACZKA, ABONAMENT, DELOKALIZACJA, KOMITET, POMYLENIEC, GLEBA KOPALNA, LISTA PROSKRYPCYJNA, PRÓBNIK IZOLACJI, KASZA JAGLANA, SEKS ORALNY, OGNISKO, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, NAGIEL, FLOTA, PÓŁKOLONIE, INICJATOR, ABSORPCJA, CHEMOTAKSYNA, DŻEM, OBORA DWORSKA, BAŁAMUTNICA, DZIADOWINA, PROWANSALSKI, WISIELCZY HUMOR, BAJKA, RĄCZNIK, PROMIENIOWANIE SZCZĄTKOWE, NIERUCHOMOŚĆ, LINIA, HOMOGENAT, STEROWANIE ADAPTACYJNE, CHARYZMAT, JEDWAB NATURALNY, BATUT, KOKTAJL KRABOWY, HRABINA, STARA DUPA, WIECZNE PIÓRO, JANÓW, KATAKUMBY, RÓJ, KLESZCZOWINA, GIROSKOP, SPIĘCIE, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, TEMAT, HYDROFOR, WAFEL, PREFORMACJA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, NIEDOROZWÓJ, PACJENCJA, PATROLOWIEC, RATYSZCZE, RESPIRATOR, EPIZOOTIA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, PIĘKNOŚĆ, NAGOŚĆ, CZYSTKA ETNICZNA, WELIN, LAMA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, LESZCZYNA, GRUSZKA BOKSERSKA, KOMORA, JAMA, ROMANS, CUDOWRONKA, ALBINOS, MIRAŻ, MADZIARKA, IRRADIACJA, WIEK, CIĘŻKIE DZIAŁA, NISKOROSŁOŚĆ, KUFF, HALLOWEEN, MAKROPOLECENIE, POIMEK, EPOLET, KWACZ, DOWÓZ, PINGWINARIUM, MIARKA, DEKANTER, MIŁOŚĆ, KAWAŁEK, SILNIK LINIOWY, PISTACJA, LODOWIEC FIELDOWY, BOCZNICA KOLEJOWA, PRZODOWNIK, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KOMBAJN, GARNITUR, REPERTUAR, ODSYŁACZ, NOTOWANIE, HRABIANKA, DYPTYK KONSULARNY, STATUS, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KOŃ Z ŁĘKAMI, CLERK, KLASYFIKACJA ABC, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, GASIDŁO, MAGNES, TRAGICZNOŚĆ, DROGA BEZPRZETARGOWA, OKIENKO TRANSFEROWE, CZYNNIK SYTUACYJNY, WŁADZUCHNA, TRIANGULACJA, DOZA, KONTRAMARKA, SANKI, GRAJCAR, BOBOWATE WŁAŚCIWE, AWAL, RUSKI, GRZYB PASOŻYTNICZY, ALTAZYMUT, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZYSK, KUMA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GOŚĆ, ŁAŹNIA, RADIO, SIAD, BARWICZKA, PLAGIAT, AEDICULA, SMUŻ, FAŁ, SZARLOTKA, CHOCHOŁEK, TUSZ, BEZLIST, PULPA, BASKINKA, POMPA ODŚRODKOWA, MAKARONIARZ, CZAPRAK, KOCHAŚ, NANERCZ, MURARKA RUDA, CIĄGNIK, KARABINEK PNEUMATYCZNY, GERMAŃSKI, PRZEDSTAWIENIE, KARL, REN, PRZEPAŚĆ, NASTAWA OŁTARZOWA, USTNIK, KAMICA, PIEPRZ, INTERWAŁ, BUŃCZUK, NASTAWA, TSUNAMI, GRZEBIEŃ, BUGAJ, NAMIAR, ASTROMETR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZIELENICE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, OREGANO, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, OPONA PNEUMATYCZNA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, LOTERIA PROMOCYJNA, EMISJA POLOWA, SPULCHNIACZ, GLOBUS, ALIANT ZACHODNI, MURARKA OGRODOWA, SZAROWIPTERYKS, WARIATKA, SYSTEM, JĘZYK, HUBA SIARKOWA, KAPITANA, ZARYS, WIELKI KSIĄŻĘ, KARTA MOBILIZACYJNA, PIRACTWO, UDAR MÓZGOWY, ?HOT DOG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASER przyrząd elektroniki kwantowej generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASER
przyrząd elektroniki kwantowej generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne (na 5 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PRZYRZĄD ELEKTRONIKI KWANTOWEJ GENERUJĄCY LUB WZMACNIAJĄCY PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast