ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODPORA to:

element kontrukcyjny, którego funkcją jest umożliwienie zachowania stabilności jakiegoś elementu w układzie lub przyczepu do podłoża; miejsce (najczęściej węzeł) konstrukcji, w którym znane jest jej przemieszczenie (najczęściej zerowe), bądź zależność pomiędzy przemieszczeniem, a reakcją (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODPORA

PODPORA to:

coś, co podpiera coś innego (na 7 lit.)PODPORA to:

coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)PODPORA to:

FILAR (na 7 lit.)PODPORA to:

filar mostu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.782

DWUTERCJA, EDYKUŁ, PISCHINGER, SAPPORO, KECZUP, ARCYDZIELNOŚĆ, UCHWYT, KAKAO, GRABINA, MINIMALIZM, SREBERKO, OSET, JAMA, REWERENCJA, KOTEWKA, DWORNOŚĆ, SIKAWKA, FRONTALNOŚĆ, MUCHA SUCHA, DRESSING, SPOKÓJ, KWATERA, GOSPODARZ DOMU, PARZENICA, PANDAN, JEZIORO SŁONE, MROCZEK PÓŹNY, TELEROTAMETR, OSCYLOSKOP, PRZEDSIĘBIORSTWO, PAPILOTKA, AUTOMYJNIA, MADREPORA, SZARPIE, OFIARNIA, EMIGRACYJNOŚĆ, DŻEM, MIECZ BASTARDOWY, PROFESJONALNOŚĆ, SĄD KOŚCIELNY, BOM, MOC CZYNNA, SZKARADA, RAGLAN, PRZEKAŹNIK, KRYTERIUM SYLVESTERA, SUMATOR, WIELKOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ZNAK PRZESTANKOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, BYSTROŚĆ, FISZBINOWCE, HOMESPUN, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PRACA, WAŁ, REFLEKS, KOMOSA, HERMA, JEDYNKA, NANOMETR, DOBYTEK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, LODOWIEC GRUZOWY, KOGUT, ŚMIETNISKO, CIOTCZYSKO, PODEST, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, IMIENINY, ZŁY GONIEC, LINA, NARYS KLESZCZOWY, DENDRODOA, WĘZEŁ, TRIADA, NIEDOKŁADNOŚĆ, ADRENALINKA, KOZŁOWIEC, DELFIN BUTLONOSY, EFEKT SNOBA, ARSYNA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KAKAO, JAN, MARTWA WODA, RUG, KALKA CERAMICZNA, ŚWIECA, MONUMENT, KINOTEATR, ANONIM, WEGETACJA, FUTERKO, INSTANCJA, WEBINARIUM, UGNIATARKA, CHROMOSOM MARKEROWY, HARCERKA, KOD WYWOŁAWCZY, DROGA, TARANOWANIE, LIST PROWIZYJNY, BARANEK, GIESSEN, PĘD, WGŁOBIENIE, PIRANIOWATE, PRUSY, KAMPUS, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TOTEM, KAPUSTA KISZONA, HENRYK VIII, WULKAN DRZEMIĄCY, MŁODZI, LOOP, ANTYFAN, TRÓJKA, KÓŁKORODEK, LIMNIGRAF, MOCHWIAN, GNIOTOWNIK, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, QUADCOPTER, NIEPODLEGŁOŚĆ, TETRAMER, GOŁOGŁOWY, TAMBURMAJOR, POLAROGRAFIA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ZAKON CZYNNY, ADOPCJA, MALOWNICZOŚĆ, TRANSPORTER, KPINA, SUPERNOWA, RÓG, BRODAWKOWIEC CZYSTY, MARCÓWKA, PRZEDSZKOLE, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KOMPARATOR BŁYSKOWY, DYFTYK, PŁYWAK, SEPTET, ALTANNIK LŚNIĄCY, MAPA POZNAWCZA, NEFROLEPIS WYSOKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, MANDARYŃSKI, LAS OCHRONNY, ODTWÓRSTWO, ZASOBOŻERNOŚĆ, BALDACH ZŁOŻONY, ROZTWÓR KOLOIDOWY, RISOTTO, PRZEWÓD BOTALLA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, FOTOTAPETA, ODSYŁACZ, KWASZONKA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, ODCHYLENIE, MURRINA, ATMOSFERA, ANTYBIOTYK, OSZCZĘDNOŚĆ, WITALIZM, DERYWATYWA, CHROMBUCYL, KAPITANA, STAŁA CZASOWA, OBSZAR EPICENTRALNY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ESTETYCZNOŚĆ, BEZŻENNOŚĆ, MIKROMETR, TEUTOŃSKI, PŁYTA GŁÓWNA, KLUBOWIEC, HERC, ZWICHNIĘCIE, MINIPIŁKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ROMANS GOTYCKI, REKINEK PSI, ODPOWIEDZIALNY, PÓŁSFERA, ORLICZKA PIŁKOWANA, DOM BOŻY, TREPANG, MAŃSKI, JAMNO, CZERPAK PATALASA, AUTOBUS CZŁONOWY, KLIENT, GOUDA, MAPA TEMATYCZNA, JĘZYK SZTUCZNY, ADHEZJA, LISTA STARTOWA, DYWIZJON RAKIETOWY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ŁAŃCUSZEK, MUZA, PRZEGUB, GUMA, OPERA, MIKROMETR, MALAJALAM, RAJD CENOWY, KOTŁOWNIA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KLEPKA, CHŁODNIK, CHŁODNIK, TARCZA, JEŻOWIEC JADALNY, ANTABA, FENIG, CIĄŻA, NIECIERPLIWOŚĆ, GRADACJA, STOPA FUNDAMENTOWA, WIDEOKONFERENCJA, MONETKA, KROCZE, AUTO SUBKOMPAKTOWE, SEKS ANALNY, DOMEK DLA LALEK, PLINTA, KERATOPLASTYKA, JELEŃ AKSIS, BRUNELLESCHI, AGNOSTYK, FAUL, FLAWONOID, MIASTO UMARŁYCH, C, TYSIĘCZNIK, OPARY, KORKOCIĄG, TELAMON, TABULA RASA, GWIAZDA, KONTROLKA, ĆMIELÓW, CZŁONEK, CIERPIĄCY, PRZEDPŁATA, LODÓWKA, ZĄBKOWANIE, PLATFORMA PROCESOROWA, GAPA, INTERNACJONAŁ, METR SZEŚCIENNY, KLAMRA, BERNARD, SYSTEM POZYCYJNY, INTERVIEW, SZWAGROSTWO, LATAWCE, LINIA ABSORPCYJNA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, REPREZENTACJA, ŹREBIĘCINA, BUDYŃ, DOMEK, MANIFESTACJA, STACJA POMP, OSTROŚĆ, KRÓLEWIĘTA, POLEWACZKA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, OWADY, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MNOŻNIK, KLOPS, SALAMI, MAŁŻONEK, METROPOLIZACJA, REAKCJA ALARMOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, WITAMINA, WIMBLEDON, KONKURS, PĘTLA NEFRONU, PLURALIZM, BIKRON, UPRZĄŻ, WĘZEŁ ZARODKOWY, PUNKT MECZOWY, PANICHIDIA, NARNIA, BENGALSKI, ?SUPERKLIENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODPORA element kontrukcyjny, którego funkcją jest umożliwienie zachowania stabilności jakiegoś elementu w układzie lub przyczepu do podłoża; miejsce (najczęściej węzeł) konstrukcji, w którym znane jest jej przemieszczenie (najczęściej zerowe), bądź zależność pomiędzy przemieszczeniem, a reakcją (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODPORA
element kontrukcyjny, którego funkcją jest umożliwienie zachowania stabilności jakiegoś elementu w układzie lub przyczepu do podłoża; miejsce (najczęściej węzeł) konstrukcji, w którym znane jest jej przemieszczenie (najczęściej zerowe), bądź zależność pomiędzy przemieszczeniem, a reakcją (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ELEMENT KONTRUKCYJNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA STABILNOŚCI JAKIEGOŚ ELEMENTU W UKŁADZIE LUB PRZYCZEPU DO PODŁOŻA; MIEJSCE (NAJCZĘŚCIEJ WĘZEŁ) KONSTRUKCJI, W KTÓRYM ZNANE JEST JEJ PRZEMIESZCZENIE (NAJCZĘŚCIEJ ZEROWE), BĄDŹ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRZEMIESZCZENIEM, A REAKCJĄ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast