ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROSZPONKA to:

roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.596

WIERSZ, MOORE, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SAMOGON, ANON, BENETYT, OSTATNI MOHIKANIN, KATAFRAKTA, NORZYCA, MARIONETKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, AUTOMOBILISTA, STARA MALUTKA, PRZYTULICA, KORPUS, BLACHOWNIA, KOMŻA, DELIBERACJA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, TYRAŃSTWO, MOWA NIEZALEŻNA, ŚLIZG, BISEKSUALISTA, CHWYTNIK, MIOTŁA, KAPOTAŻ, DYMISJA, SARNA, KRÓLEWICZ, OCZY, FELDMARSZAŁEK, SERB, OBRÓT SPECJALNY, AFERKA, REFORMATOR, DRUGA POŁOWA, WILK, OCET, PIEPRZ CZERWONY, RELISH, MIZUNA, NALEŚNIK, PĘCHERZ, KREWNIAK, DESPOTYZM, BIEG, PRZECIWIEŃSTWO, ZŁOTOGŁÓW, WĘGIEL BRUNATNY, PŁYWACZEK, UŁANKA, ALDROWANDA, SZYNOBUS, KONWIKT, OSTROKRZEW, MASZYNA ENERGETYCZNA, FILECIK, DYWIZJON RAKIETOWY, SEZAM, MUTACJA, FROTTOLA, BASEN, LINUKSIARA, ZASKARŻENIE, SELSYN, PLACEK, EGIPCJANIN, SUCHORYT, ŻYDOSTWO, BALAST, STROLLER, WYKLINA ROCZNA, CHRUPKOŚĆ, ZWOJEK, ŁODYGA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DZIAŁ WODNY, TROSKA, BLOCZEK, OBROŻA, ZGŁĘBNIK, PORA, BEZECEŃSTWO, GEORGE, ORLICZKOWATE, MÓR, ETOLA, SZAFLIK, BOKS GARAŻOWY, MAKIMONO, KIESZONKA, GAŁĘZIAK, POSTOŁ, KREOL, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, FALA MORSKA, UZBECZKA, ZACIERKA, BASZŁYK, ŻABIŚCIEK, KAMIEŃ OZDOBNY, FERMAN, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KARETTA, BROKAT, PEŁNIA, MINERALIZACJA, HYDRIA, MED, OPŁATA MIEJSCOWA, WROŚNIAK, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, ANTYKOAGULANT, PŁOMYCZEK, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, WIEŃCE, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, MELDUNEK, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, JEDEN, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ŁOPATACZ, KOSTARYKANIN, KLEJONKA, KUTIKULA, CHIŃSZCZYZNA, FACET, STEK, MONTAŻOWNIA, INWOLUCJA, SIEWKA, RYLEC, ŻYWOPŁOT, HORMON LOKOMOCYJNY, BRZYDAL, KALETKA, ANAMORFOZA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SYSTEM OBRONNY, ARGENTYŃCZYK, WYSADEK, SALTARELLO, KOLEGA, TANGERYNKA, OPASANIE, ROZKŁAD, KOZAK, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SEKRECJA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MIELIZNA, KSYLOFON, PODKOWA, TROLLING, DŻIHAD, KSIĘŻNICZKA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, DRABINA, FORMA, JAGLANKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, GALARETA, ASYSTENT, BROŃ MIOTAJĄCA, FLANSZA, CIUPAGA, NARÓD, PRÓBA, METADANE, CZECH, ZERWA GŁÓWKOWATA, TĘCZA, AGROWŁÓKNINA, SŁAWA, BABINIEC, KABRIOLECIK, TESSERA, LOKATOR, KAWA ROZPUSZCZALNA, DOBRO INWESTYCYJNE, ZNACZENIE, MUNICYPIUM, MAGIEL, PRĄTNIK WŁOSOWATY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, BATERIA, PEREŁKA, AZJATA, MASER, REKOMENDACJA, ALFABET PUNKTOWY, MAŁPI GAJ, HOMOGENAT, DYMA, DOBYTEK, PUSZCZA, DOMEK DLA LALEK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, EKSPERYMENT KLINICZNY, PIÓRO, LISTA TRANSFEROWA, GAĆ, LAKIER, ELIMINACJA, LICZMAN, REPETYTYWNOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, TIURMA, GŁUPKOWATOŚĆ, TOMIŁEK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, GIRLANDA, SPLOT, BŁYSK HELOWY, KOLOKWINTA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, POMORSKI, UNIWERSAŁ, SKRZYDEŁKO, PRZEWODNICZĄCY, RUCH PRZYSPIESZONY, GŁÓG, TROLL, DERESZ, DEMOT, UCHWYT, TERMOMETR RNA, KOKTAJL MOŁOTOWA, DYSZKANCIK, EMPIRYZM, ŚWIATŁO CZERWONE, KLAPAK, HACKAMORE, HUCULSKI, SATELITA, BARWY PAŃSTWOWE, DYWERGENCJA, IZOLAT, CEDUŁA, TRANSLACJA, UCIECZKA, TĘPAK, DZIEWCZYNA, IRAKIJKA, ZIEMIA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, TKANKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, DZIEŁO OTWARTE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, PRASOWANIE, PATOGEN, RUTENIZACJA, WCZASY POD GRUSZĄ, LAMPROFIR, OKO, ARABESKA, ZEW, NAWIETRZAK, BUKWICA, MATRYLINEARNOŚĆ, KOMPOTIERA, PLAN SYTUACYJNY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, FARBA OLEJNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, POJAZD SILNIKOWY, KAWLATA, UDERZENIE, SKALNICZEK SIWY, WELON, BAKARAT, SALAMI, GRONO, ANTAGONISTA, KIŚCIEŃ, WIELKI PORZĄDEK, PICUŚ, PRACE, BAGAŻOWY, HIERARCHIA, SKATING, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, NIGERYJCZYK, DRUK ULOTNY, SZACHULEC, JASNOTA, OKRĘT FLAGOWY, OLGA, RZADKOŚĆ, SZKLARKA, WYRZUTNIA, SEKSUOLOGIA, CZARNINA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DIAGNOSTYKA, CENZURA, ?KOMORA WULKANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROSZPONKA roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROSZPONKA
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście (na 9 lit.).

Oprócz ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - ROCZNA LUB DWULETNIA ROŚLINA WARZYWNA POCHODZENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO; JADALNE LIŚCIE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast