LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPISTOŁA to:

list (szczególnie długi), wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPISTOŁA

EPISTOŁA to:

w liturgii chrześcijańskiej czytanie z listów Apostolskich (na 8 lit.)EPISTOŁA to:

żartobliwie o rozwlekłym, przydługim i nieciekawym tekście (na 8 lit.)EPISTOŁA to:

długie nudne pismo (na 8 lit.)EPISTOŁA to:

żart.: obszerne pismo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.660

KULEBIAK, ZMOTORYZOWANY, PRZERÓB, CEDUŁA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ŁOŻE, FERMATA, PACJENT URAZOWY, LODOWNIA, PRZEDROSTEK, SUPERNOWA TYPU IC, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ELEW, ŚCISKACZ, GENEZA, SUROWOŚĆ, AŁUN, KARBAMINIAN, ZARODEK, HYDROLAT, BŁONA, MARA, STRZELBA, ZAPARZACZ, TAŚMA, KOMPANIA, DUPEK ŻOŁĘDNY, TRYSKAWKA, TEMPERATURA ROSY, MOTOR, LICZBA BRINELLA, DWUWIERSZ, ROLETKA, BYDLAK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ÓSMY, FOTOSENSYBILIZATOR, ODROŚL, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KOLUMBARIUM, KOZŁEK LEKARSKI, ALBUM, OBORA DWORSKA, TABOR, KARTOFELEK, SZLAM, POJAZD SZYNOWY, KRYZYS PSYCHOLOGICZNY, SZTYFT, ODCZYNNIK, SUPERRAKIETA, SYMETRIA, KOMA, INDEKS, HODOWLA PIERWOTNA, PODWOIK, RANA, CZARODZIEJKA, POLE, BUŃCZUK, KOMENDA, ZIOŁO, GAJA, NIEWYPAŁ, JAZ, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LISTA STARTOWA, SPOJLER, ANIMACJA KOMPUTEROWA, TROLL, SMALCZYK, KRATA KSIĘCIA WALII, LEUKOTOMIA, ZASILANIE SIECIOWE, WSTAWKA, AZOLLA PAPROTKOWA, KALATOS, PRACA, DZIWKARZ, ZDRADLIWOŚĆ, BRIK, NADŻERKA, ŁOBODA, BRUDY, ŹREBAK, RÓŻA, SER, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KORDEL, PIWNICA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SZURPEK MISECZKOWATY, PAPRYKARZ, TŁO, POLEWACZKA, SĄD WOJSKOWY, UDAWACZ, SYSTEM SYMBOLICZNY, ANSAMBL, FORMACJA, STERYLNOŚĆ, GERMAŃSKI, WĘDZISKO, ZATOKI, NAKAZ, ŁACINA, GOŁOBORZE, OKŁADKA, PASKUDA, REMONTANTY, GARNITUR, GAZ SPALINOWY, SYMPTOM, PŁAWKA, KANTONISTA, WACŁAW, KAMIONKA, PRZESTĘPNOŚĆ, DWUNASTKA, CZAPKA TEKTONICZNA, DRĄŻEK SKRĘTNY, KSIĄŻĘ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, STRZAŁECZKA, OZIMINA, CYNK, PAPIEROCH, EMIL, MAKAGIGI, GAJ, FAZOWNIK, BON OŚWIATOWY, WIERCIPIĘTKA, GRIEKOW, PRZECHYŁKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, DEKLARANT, CZERNINA, POTOP, WINA KWALIFIKOWANA, ZLEW, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, CERES, JIM, LOCO, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KARABINIER, KOPULACJA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SUCHORYT, ŻAGIEW, PORTFEL, SER, KASECIAK, STRZAŁ, SADŹ, PRZÓD, POMAGIER, WYCINEK, SOLITER, PRAWNICTWO, BOKÓWKA, ANARCHICZNOŚĆ, KOSTUR, KOTEW, TURECKOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, IDIOMAT, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, BAT, ROM, ANTYKOAGULANT, CHLEB, ZAAWANSOWANIE, BEZLIST, KIERUNEK, CZWORONÓG, ALLEGRO, MAŁPOLUD, PRZÓD, DŁUŻYCA, REFERENDUM LOKALNE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, CHOWANIEC, DZIANINA, TRZYNASTKA, MORENA, JUTRZYNA, ŁĄCZNICA, BRAND, PRZODOWNIK, SZYNA, STANOWISKO, ODNALAZCA, IMACZ, EMPORA, KRÓCICA, MANCA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KORPUS NAWOWY, TRANSLACJA, KASZA JAGLANA, NOKAUT TECHNICZNY, BRYŁA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ŻUBR KARPACKI, LIST DEDYKACYJNY, SUPPORT, PISK, TEATR, WIŚNIÓWKA, PION, BUŁA, DONOR, MAŁPA, ARABSKI, KRYSTALOMANCJA, FORSZLAK, AKWEN, DZIEWIĘTNASTKA, JON, ALMARIA, NIALA, FRYWOLITKA, NOGA, ANTENA YAGI, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, INWOLUCJA, BIEGUNKA, KUSAK, WIR, KORUPCJA, RUBASZKA, POST, WŁADZUCHNA, PRĄD INDUKCYJNY, BASEN, ZAKON SZPITALNY, DOKTOR HONORIS CAUSA, OLEJEK, PLEUSTOFIT, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, LANGUSTA POSPOLITA, WIZYTÓWKA, FORLANA, KURANT, DOBYTEK, MOBING, PLAMKA FORDYCE'A, MACKI, SPADOCHRONIARKA, UNISONO, KRYPTOREKLAMA, ALBARELLO, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, DODATEK STOPOWY, KONSUMENT, SKUP, OSEŁEDEC, OGRANICZNIK, CZABAN, WIADOMOŚĆ, LINIA ZABUDOWY, RETROGRADACJA, SZARLOTKA, DNO, ETERY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KILOMETR NA GODZINĘ, TRANZYT, OMER, TYNKTURA, PODMIOT GRAMATYCZNY, DRUGIE DNO, KOMPLEKS ŻYTNI, ARTYSTOSTWO, DESKA RATUNKU, KAŁAMARZ, KONEW, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KLUCZ, BEZPIECZNY SEKS, FOTOTROPIZM DODATNI, SKANER, KONWOLUCJA, KOSMONAUTA, OPERA, TUNBERGIA, DYFTYK, ŁUK TĘCZOWY, BAŃKA, KONWIKT, BOKS GARAŻOWY, DYKTATURA, LIBERIA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DAWCZYNI, GAŁKI, ?NEFROSTOMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPISTOŁA list (szczególnie długi), wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPISTOŁA
list (szczególnie długi), wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie (na 8 lit.).

Oprócz LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LIST (SZCZEGÓLNIE DŁUGI), WIADOMOŚĆ ZAPISANA NA KARTCE (KARTKACH) PAPIERU I ZAPIECZĘTOWANA LUB WYSŁANA DO ADRESATA W KOPERCIE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast