Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BEZDŹWIĘCZNA SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA, PRZY ARTYKULACJI KTÓREJ POWIETRZE WYRZUCANE JEST PRZEZ GWAŁTOWNE UNIESIENIE ZAMKNIĘTEJ KRTANI, A NIE POPRZEZ WYDECH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA to:

bezdźwięczna spółgłoska zwarta, szczelinowa lub zwarto-szczelinowa, przy artykulacji której powietrze wyrzucane jest przez gwałtowne uniesienie zamkniętej krtani, a nie poprzez wydech (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZDŹWIĘCZNA SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA, PRZY ARTYKULACJI KTÓREJ POWIETRZE WYRZUCANE JEST PRZEZ GWAŁTOWNE UNIESIENIE ZAMKNIĘTEJ KRTANI, A NIE POPRZEZ WYDECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.480

USŁUGOBIORCA, ŚMIETANKA, PIRAT, ŁABĘDZI ŚPIEW, FORYŚ, BEZANMASZT, ABORDAŻ, STREFA HEADA, MEDIANA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, BABESZJOZA PSÓW, DYSCYPLINA POKAZOWA, GRZYB NADRZEWNY, PRZEDMURZE, TRAJSEL, BALKON, MATOWOŚĆ, MIEJSCE, ARANŻACJA, MONITORING, MAKAGIGA, GWIAZDKA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, INTERNACJONALIZM, LUCERNA, OPĘTNIK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MARA, DUJKER MODRY, NICPOŃ, CHROMATOGRAF GAZOWY, SZPALTA, STOPIEŃ TURBINY, TRYSEKCJA, BARIERA JĄDROWA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ZAZNAJOMIENIE, AGRESOR, WOLE, KLEJNOT HERBOWY, MAJDAN, WYROSTEK RZĘSKOWY, KTOŚ, KRETOWINA, SCREENSHOT, MOWA KOŃCOWA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, ROZKAZ DZIENNY, PLUS, WCISTEK, CEZURA, ZAGRODNIK, AUT BRAMKOWY, DYSHARMONIA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, HYBRYDALNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, DWUDZIESTKA, WARSZTAT, DRASTYCZNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BAZA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, MISO, PRZEKŁADNIA CIERNA, ROZKŁADOWOŚĆ, ZASTRZAŁ, HEMOSTAZA, DRAMAT SĄDOWY, TIOTEPA, SZYSZKA, ŁYKOWATOŚĆ, LEJTNANT, NIEDZISIEJSZOŚĆ, IDEALIZACJA, CZAIK JESIENNY, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, GARMAŻERNIA, PRZEKLEŃSTWO, KOMORA ZAMKOWA, STANDING FINANSOWY, INKUBATOR, ŁAŃCUCH, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, NOŻYCE CENOWE, KWOKA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, POKOJOWOŚĆ, ZARZĄDZENIE, ZASTRZALIN, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, CZOŁÓWKA, ANGLIK, LOKAJSTWO, TRIFORIUM, DZWONEK RĘCZNY, KOCHAŚ, POLISOLOKATA, JEZIORO EUTROFICZNE, BROŃ DRZEWCOWA, ŚRUBOWIEC, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, WESTYBUL, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, GAJA, MEDALION, BARYKADA, SYSTEM, ŚW. PIOTR, EROZJA EOLICZNA, REJESTR KARNY, SIODŁO DAMSKIE, SER, KONCERT, BECZKA BEZ DNA, DEZETA, REGIMENT, BOMBA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, WROTA, JASTRZĘBI NOS, REGRESJA PROBITOWA, CLERESTORIUM, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, ELEKTROCHIRURGIA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KORKI, SAUTE, MILICJA, USZYSKO, KROKIEW, PAS, DEFENSOR, SY, KOPIA, DELUWIUM, LIEBERMANN, SUBSTRAT, ŻYCIODAJNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KALEJDOSKOP, ANTENA TUBOWA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, SPÓD, KULTYSTA, REWOKACJA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, JĘZYK ALEUCKI, DURNOŚĆ, SOLILOKWIUM, NAROŻNIK, EKRAN, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PORT, PROSTYTUTKA, GRZBIETORODY, PADWAN, CARRUCA, ACETYLENEK MIEDZI, KOCIOŁ EWORSYJNY, METYS, ZASPA, AGENT, TENDENCJA, EFEKT, ZAPALENIEC, MALFORMACJA MACICY, POŁAĆ, POŻAREK, WODA-WODA, KRATA ROZDZIELNA, AFLATOKSYNA, NIEUPRZEJMOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, PAWĘŻ, CYGANECZKA, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, BUTYL, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, CZWORONÓG, KUM, GUFFA, EMALIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, TRANSURANOWIEC, TARTINKA, ZBAWICIEL, RYBA AMFIDROMICZNA, WYPAŁ, ZIEMIA OBIECANA, KARMA, AZOTAN, DOSKONAŁOŚĆ, MŁOT, SZKARŁATNICA, KWATERUNEK, SZORSTKOŚĆ, ILUZJA, GRÓB, KRATKA WENTYLACYJNA, KERATYNA, FROTTE, FASOLA, ROŚLINA OWADOPYLNA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HOMOSFERA, FERRIMAGNETYK, OBRĘCZ, NAJEŹDŹCA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, DROZOFILIA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, SZTAFETA POŻARNICZA, FARSZ, TŁUMACZKA, PRZYZWOITKA, VIOLA BASTARDA, ILUZJONIZM, WAZONKOWCE, FATALIZM, KOŁTRYNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, BRAK, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KATASTROFALNOŚĆ, BARSZCZ, TRANSPORTOWIEC, STYGAL, CEBULA PERŁOWA, DULKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, WDOWI GROSZ, PRZYCZÓŁEK, INICJATOR, CZERPARKA, JOGURCIK, POLIGAMIA, MŁAK, OSTRZAŁ, INTERWENCJA PROCESOWA, STRUMYCZEK, EUTEKTYKA, SKRZYPŁOCZE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PARAZYTOFIT, KRĘTARZ WIĘKSZY, KAJMANY, OKRĄGŁOGŁOWY, BORDER, LITWAK, KLAUSTROFOBIA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, BONANZA, OKAP, PLAMKA FORDYCE'A, CIMELIUM, KOSZULKA, RYNEK TERMINOWY, DROGA, PROCES POSZLAKOWY, POLIKRYSZTAŁ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, DOLINA U-KSZTAŁTNA, CHOROBA ZARAŹLIWA, HERMETYCZNOŚĆ, KAZUISTYKA, DŁUGODZIÓB, POLE MAGNETYCZNE, RYPS, PAROWCZYK, GALERIA, ZAPYCHACZ, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, PÓŁCIEŃ, MAIŻ, JAKOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, PSIANKA, ROZPACZLIWOŚĆ, OGONEK, STOPIEŃ, FRAZA, MASŁO, KLIN, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, OTRUPKA WESTWOODA, TOCZEŃ, WIEŚ, KĄDZIOŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: bezdźwięczna spółgłoska zwarta, szczelinowa lub zwarto-szczelinowa, przy artykulacji której powietrze wyrzucane jest przez gwałtowne uniesienie zamkniętej krtani, a nie poprzez wydech, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZDŹWIĘCZNA SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA, PRZY ARTYKULACJI KTÓREJ POWIETRZE WYRZUCANE JEST PRZEZ GWAŁTOWNE UNIESIENIE ZAMKNIĘTEJ KRTANI, A NIE POPRZEZ WYDECH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spółgłoska ejektywna, bezdźwięczna spółgłoska zwarta, szczelinowa lub zwarto-szczelinowa, przy artykulacji której powietrze wyrzucane jest przez gwałtowne uniesienie zamkniętej krtani, a nie poprzez wydech (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA
bezdźwięczna spółgłoska zwarta, szczelinowa lub zwarto-szczelinowa, przy artykulacji której powietrze wyrzucane jest przez gwałtowne uniesienie zamkniętej krtani, a nie poprzez wydech (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x