ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE to:

organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.446

LAVABO, BROSZURA, ZAPOTRZEBOWANIE, MATERAC, WULWODYNIA, APLIKACJA, PAWANA, BOMBA ATOMOWA, LEGALIZACJA PONOWNA, ŁUPEK HUMUSOWY, PAS, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KONTAKCIK, HALA PERONOWA, SZYBKOŚĆ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KLIKOWOŚĆ, BERŻERA, ALAIN, KONSERWACJA ZABYTKÓW, AKRYL, PION ŻYROSKOPOWY, ONE-LINER, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, AKCELERACJA, GIEZŁO, MIEJSCE, ŚWIĄTEK, ZAKON SZPITALNY, OPERA MYDLANA, SKLEPIENIE PALMOWE, PAPIER BEZDRZEWNY, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, NAKŁADKA, ZAGRANIE, GRUCZOŁ KUPROWY, TYTUŁ NAUKOWY, BAGNET, TRANZYT, MUZA, ŻYCIE, TĘSKNOTA, SMAK, PALEOKLIMATOLOGIA, CIĄGUTKA, REKLAMKA, PLANETARIUM, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, KOŻUSZYSKO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TERAPIA REINKARNACYJNA, IDIOSYNKRAZJA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DZIAŁOWIEC, TWORZYWO SZTUCZNE, ZWOLNIENIE, NISZA, GOBELIN, MILANEZ, KONWENCJA, RZEZAK, WARSZTAT, PACYFIKAŁ, TRASA KONCERTOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ZAKŁAD WZAJEMNY, DETENCJA SĄDOWA, PARAMETR, IGLAK, FAGOCYTOZA, WINIETA, AKOMODACJA, OPŁATA ADIACENCKA, KOŹLAK, WSPÓŁWŁADCA, BADANIE, RAKIETKA, KANAŁ TEMATYCZNY, CIOS, GUMA, KEFALINA, TARCZA, GALISYJKA, AGROFIZYKA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, PRZEDROŚLE, SZKLIWO, SMUŻ, REAKCJA ALARMOWA, OKRAJKA, MINERAŁ ZABARWIONY, KURZAWKA, TOREBKA BOWMANA, LEUKOCYT, BLOK LINOWY, PART, GABINET, KROPLÓWKA, TRZYDZIESTKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DOMINACJA, GRÓB, KWASOTA, MAJDANIARZ, ZASADA REAFERENCJI, POLIFONIA, PRZEWRÓT, ZWYCIĘŻONY, TYLCZAK, NIEUMARŁY, CZEP, KUMKWAT, KAND, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, JESTESTWO, SIODZI, KLAUZURA, ZASADA, BURLESKA, STAW, GEKONEK, BULIONÓWKA, PIKADA, MASŁO, DRYBLING, ANTYKWARK, GRANDA, SMUŻKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CEDZIDŁO, BADANIE, PRZYJEZDNY, TRANSPORTÓWKA, STACJA, ANTYPATRIOTYZM, OPASKA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZRAZ, PAWĘŻ, GRA, STAN CYWILNY, PŁATECZEK, DWÓJECZKA, UCHO, TRYL, BOCZNIK, DEFERENT, KANAŁY, EPIZOOTIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MOSTOWNICTWO, STATEK POWIETRZNY, SALETRA, RAJSKI PTAK, JUJUBA, METEOR, TEOLOGIA NEGATYWNA, POLONISTYKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, SALA, PIANKA, SZYMEL, KLOCEK HAMULCOWY, PŁAT, REALIZM, OKSYDAZA, BŁAZENEK, REFERENCJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, KASETOFON, KAUCZUKOWIEC, MANES, AKT, PLAMKA FORDYCE'A, PŁATEK, GITARIADA, PROTRYPTYLINA, LABOLATORIUM, ZABUDOWANIE, FITOCYD, RODZINA KATYŃSKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, SALAMANDRA KAUKASKA, PALIA, AGENT, ZNAK LEGITYMACYJNY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, TETRAMER, POWTÓRZENIE, UDRĘCZENIE, PROCH BEZDYMNY, OPUCHLIZNA, RENATA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, CHROBOTEK, SKŁAD WOLNOCŁOWY, OPIS, COTELE, LABIRYNT, ZNAMIĘ BECKERA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ROSZCZENIE ZWROTNE, OBSZAR ALIMENTACYJNY, PANI, ŁADUNEK, RADYKALNA PRAWICA, DWÓJKA, REGLAN, OKOP, BRZOZA OJCOWSKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, DZIWKARZ, GRZYBEK JAPOŃSKI, JEDYNY, RYTOWNIK, KURCZAK TIKKA MASALA, SMOK, CZYNNIK TERATOGENNY, FAŁSZYWY TROP, ZIELSKO, ASEKURANTKA, STROBILANT, FILIŻANKA, SUBSTANCJA CZYNNA, KNEL, MADAPOLAM, PARYTET, RAMA, MODRASZEK ALKON, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PANOCZEK, WYMÓG, ŻACHWY, PIESZCZOSZEK, OPACTWO, INFORMACJA GENETYCZNA, MUSZTARDA DIJON, DIABEŁEK, LOKATOR, KONTYNGENT, BERŻERKA, SZUM, KREDKA WOSKOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, PIEC INDUKCYJNY, MIEJSCE, OSTROKÓŁ, ANTECEDENCJA, PÓŁOKRĄG, PRÓBA NUKLEARNA, TRÓJKĄT, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ULGA BUDOWLANA, PODKŁAD, MURARKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, NASZ CZŁOWIEK, GIROSKOP, APARAT WYLĘGOWY, OŁATKA, SKOK, ROWER, PASSA, KWASICA MEWALONIANOWA, TARCIE, KREACJA, ŁADUNEK, MOLETOWANIE, CIEPLAK, LAK, POLE NIESTACJONARNE, WROŚNIAK, WYPALARKA, OKTET, TECHNOLOGICZNOŚĆ, PASEK, PIŁA, SENTYMENT, FILM NOIR, WEREŻKA, PIENIĄDZ LOKALNY, PESTO, BORZEŚLAD ZWISŁY, KSYLOFON, SZUM, KWATERODAWCA, PAPIEROCH, PASZA, DWUKROTNOŚĆ, DYWIZJON RAKIETOWY, PACJENCJA, FUKS, RETENCJA, GRZĘDA, ?ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE
organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących (na 32 lit.).

Oprócz ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ORGANIZM, KTÓREGO GENOM ZOSTAŁ ZMIENIONY METODAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W CELU UZYSKANIA NOWYCH CECH FIZJOLOGICZNYCH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCYCH. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x