OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEŁNA to:

owcza lub wielbłądzia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEŁNA

WEŁNA to:

przędza, włóczka wełniana (na 5 lit.)WEŁNA to:

włókno naturalne uzyskiwane z okrywy włosowej (sierści) owiec, lam, wielbłądów, kóz, królików i innych (na 5 lit.)WEŁNA to:

tkanina wełniana (na 5 lit.)WEŁNA to:

włókno naturalne otrzymywane z okrywy włosowej niektórych zwierząt, odznacza się dobrą izolacyjnością cieplną i małą gniotliwością (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.193

ZAPRZĄG, ZALESZCZOTEK, PUSZKARZ, JOGURCIK, CZYNNIK PRODUKCJI, ŚMIAŁOŚĆ, REDUTA, PROTETYKA, NOTOWANIE, STACJA, TYCZKA, PYSZCZEK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KRUŻA, SZMATA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, TECZKA, ŁACINNIK, OPERETKA, EFEKT SORETA, MUZA, KATAFRAKTA, PROWENIENCJA, ŁUPEK DACHOWY, PRZEMYT MRÓWKOWY, KURS, MAGIEL, OKRĘT SZPITALNY, ACEFALIA, BRZEG, LEKTURA, CIASNOŚĆ, KOMPLEKS, OBRÓT SPECJALNY, RUBELIT, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MARS, PROSTOPADŁA, HACJENDA, OBRONA STREFOWA, LIST OTWARTY, NAKAZ, DEPTAK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, GERMAŃSKI, SZALONA GŁOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, MORWA, DYKTATORSTWO, ELKI, CIŚNIENIE STATYCZNE, ALBINOS, RENOMA, PŁOMIEŃ, MŁOTOWNIA, INTERVIEW, BRYTYJSKOŚĆ, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, MAGAZYN, LABIRYNT, OBRĘCZ, SZCZYT, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBUCH, CZOŁO, WIEŻA KONTROLNA, TYLOZOID, MUZYKA, RACJONALIZM, BARSZCZ, METFORMINA, METODA PORÓWNAŃ, NOTABL, LAMA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KONFISKACJA, SZYDLARZ, DOMENA MAGNETYCZNA, TRAMWAJ WODNY, PLAŻA, AMORY, ZAPRAWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, BAJADERKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, KUCZBAJA, WIATR, SPORT MOTOROWY, ANGINA MONOCYTOWA, MÜSLI, WCZASY POD GRUSZĄ, SPIS POWSZECHNY, GRZYBIARSTWO, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BENEFICJENT, WYŁĄCZNIK, PATOGENICZNOŚĆ, OBRAMIENIE, KORZYSTNOŚĆ, KASETA, FUTURE SIMPLE, SEJSMOGRAM, CENTRALNE, KONWERSJA, OŚNIK, TUŁÓW, DZIENNIKARZ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, OLEJ JADALNY, AMUR, UMOWA, OKOLE, KAMIEŃ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, STEK, SIATKA GEOGRAFICZNA, MOŁOTOW, PRACE, IZOLACJA, KINKAN, DOBYTEK, PRALNIA, JADZICA, WŁOSKI, INKUBATOR, PŁYWACZEK, PIRAMIDKA, GARKUCHNIA, BLUZA, OŁTARZYK, FACHOWIEC, RDZA, KIEŁZNO, JAMA, RABARBAR, FITONCYD, BLOKADA, ZAŻALENIE, ROZGAŁĘZIACZ, TRANSPORTÓWKA, ŁUPEK WĘGLISTY, WAGONIK, ZABIEG LECZNICZY, WIZA, OKUPACJA, TWÓR, DROGA, NIEMOŻNOŚĆ, KOLORY NARODOWE, DRĘTWOTA, WYZWANIE, CYMELIUM, WNIOSEK, RYBA PO GRECKU, ZMYWACZ, MATECZNIK, PACHWINA, OPOŃCZA, CZAPKA TEKTONICZNA, OBELGA, DOK, SIARKOSÓL, RACJA, PĘTO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ROZWIDLACZ, ROMANS, DIADOCHIA, SPRAWNOŚĆ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KOP, FILIŻANKA, MIRABELKA, PAWIMENT, KATAPLAZM, LEKCJA, REGENERACJA, RÓJKA, EKSPRES, PRE-PAID, LAMPA WYŁADOWCZA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ABSYDA, ADHEZJA, MADŻONG, CZOPEK, AZJATYCKOŚĆ, INSTRUMENT MECHANICZNY, KASTRAT, ZALEWA, SERM, MANKIETY, TERAPIA REINKARNACYJNA, DŁUGI WEEKEND, ZNAK, KASZA KUKURYDZIANA, SALCESON, OPIS, PENTAPTYK, WYŻ, KONSYGNATARIUSZ, MAKROKIERUNEK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ISTOTA, LASECZKA, TECHNIKA GRAFICZNA, GALAS, LATRY, NOTKA, ANOMALIA POLANDA, DOJRZAŁOŚĆ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, RADIO, KSIĄŻKA DOTYKOWA, CYBORIUM, ZRANIENIE, POPARZENIE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, GIGANT, KLIMAKS, PUŁAP, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SĄD WOJSKOWY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, BARWICZKA, OPENER, PIEROŻEK, EPIGRAF, SYGNAŁ CIĄGŁY, ŚCISKACZ, ROSTBEF, ZAWODNIK, GOL, NAROST, MIKROMETR, SKRYBA, KOLEJKA LINOWA, SMAKOŁYK, KOSZ, POMADKI, RĘCZNOŚĆ, DRENAŻ, DOKŁADNOŚĆ, KARTA, NATRYSK, CHÓR, ANALIZA, KOPROFAGIA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KULTUROWOŚĆ, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOSZT INWESTYCYJNY, PARYTET, RZEMIOSŁO, SOS, SŁUCH ABSOLUTNY, ŁAPA, SILNIK, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PANICZ, PRZEDSZKOLE, EPITET, POLE BITOWE, ZAGĘSZCZACZ, ELEKTORAT, WÓŁ, DIAGNOSTYKA, REWERENCJA, RAKSOLOTY, INTERMEZZO, KRA, ZAKON MNISZY, KARAKUŁY, RESET, FONOGRAM, GRUSZKA, KOT, WYROK PRAWOMOCNY, TOINA, MAPA NUMERYCZNA, JACK, PRZĘDZIWO, ASYSTENCJA, LAMPAS, LENIUCH, LARWA, SIMON, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, OKULARY, ZIELENICE, POŚWIST, OKO, CHODZĄCY TRUP, FAJKA, EPOKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ?ADMIRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.193 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEŁNA owcza lub wielbłądzia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEŁNA
owcza lub wielbłądzia (na 5 lit.).

Oprócz OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OWCZA LUB WIELBŁĄDZIA. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast