PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLARYZACJA JONOWA to:

przesunięcie jonów w krysztale jonowym, komórce roślinnej lub zwierzęcej zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, które powoduje w nich biegunowe ułożenie jonów o przeciwnych znakach (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.656

WZNIOS KAPILARNY, TROJACZEK, GONDOLA, PSZCZOŁY ROJNE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, AWIONETKA, DRIAKIEW, DZIANINA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, EPIZOOTIA, POŻYCZKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, HUBA SKÓRKOWATA, KOTLINA, SAMOREALIZACJA, BIRET, PUNK, STARZĘŚLA, LAMBREKIN, HAK, CZWARTY, CYGANECZKA, CIĄG, MIKROOTWÓR, KORKI, KĘPA, SYSTEMIK, KONWENT, MARCIN, TAŚMA, PĘCHERZ, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, TABLICA, LAS OCHRONNY, TUNBERGIA, POWŚCIĄG, PASEK, OBSŁUGA, PIKOT, KAPUŚCIANA GŁOWA, SZLUFKA, BOSS, ELITA, ILLOKUCJA, KUCHENKA, MARGARYNA, STRONA INTERNETOWA, KONSERWA, ŁADUNEK, GARDEROBA, METAMERIA, PRZEZIERNIK, ZGRZEBŁO, POUSSIN, MATYLDA, TRENCZ, WĘGIERSKI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, REAKTOR, TĘPAK, ANGIELSKA FLEGMA, WĄTROBIANKA, MONK, MŁOT, KORPUS, PODKOŁDERNIK JADOWITY, KANU, UNIA REALNA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ZMOTORYZOWANY, GŁADŹ, MOSTEK, KLIENT, INOKULACJA, SPECJALNY, ZNAK WODNY, PĘDRAK, WYGŁOS ABSOLUTNY, SZTUCZYDŁO, POLIMER FLUOROWY, DZIAŁ WODNY, WIĘZADŁO OBŁE, MIKASA, RENTA INWALIDZKA, OPASKA, BLINDAŻ, KRZYWA POPYTU, PRACA, KLAUZULA UMOWNA, FERMAN, STRONA, DIABLĘ, PŁOMYCZEK, PUBLIKA, KWADRUPOL, EDWARD, SZCZĘKOWIEC, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MUSZLA, UMOWA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, DEMONSTRACJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PRZEWROTKA, ZIEMIA, BABULINKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, FRONTALE, MARATON, PANIKA BANKOWA, NAGRODZENIE, ZWINNOŚĆ, PODTYBINKA, FORMA DRUKOWA, BALON RADIOSONDA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ANTEOZAUR, EBOLA, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, RELACYJNOŚĆ, MATA GRAWITACYJNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ŚLIWA WĘGIERKA, KRANÓWKA, NAWIEW, ZŁOCIEŃ, HOMESPUN, PRZEMYTNICTWO, PODSADNIK KULISTY, NOGOLOTKOWATE, CYCEK, HAK, SREBERKO, CHAŁTURA, ROŚLINA DWUPIENNA, CHEMOTAKSYNA, BAZIA, ZŁA PRASA, KALIBRACJA, PRELUDIUM, SKARB, INKLINACJA MAGNETYCZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KWASKOWATOŚĆ, MONTOWNIA, EMERYTURA POMOSTOWA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, KRATER, RÓG, CHOROBA ZAWODOWA, KOZŁEK LEKARSKI, DZIENNIK URZĘDOWY, EKSPERYMENT KLINICZNY, MAN, RYKSZA, SRACZKA, PRZECHRZTA, DYSPOZYTURA, WŁOCHACZ, STANOWISKO, PAPAD, PISTOLET, NISZA, RUSAŁKA, SUBTELNOŚĆ, PSIANKA, KIERAT, USŁUGA OBCA, BARYKADA, FOLKSDOJCZ, PROGNOSTYK, RESTART, REN, PIERWSZY PLAN, MIKROMETR, POMADKI, KARTA RABATOWA, KROSNA, MACIEK, FONDUE, POKAZ, RUMIENIDŁO, BIEGUN WEGETATYWNY, STWORZENIE NIEBOŻE, WIEŃCE, KIEROWNIK BUDOWY, NARÓD, PODPINKA, ŚCIÓŁKOWANIE, MURARKA RUDA, WINIAN, STREFA HEMIPELAGICZNA, PROSTE SKOŚNE, ZJAWISKO, CZAPRAK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ODKŁACZACZ, KANONIERKA, RURA, BARK, PĘCHERZYK, PACJENT URAZOWY, KREACJA, KONTROLER, WYMIAR, PLAFON, SKUMBRIA, NEKTARNIK, SAMPLER, MATRYCA LOGICZNA, MYDLANOŚĆ, PEREŁKA, DROGA GRUNTOWA, MRÓWKA, PODPINKA, DWUDZIESTY CZWARTY, SZYNOBUS, PLURALIZM, STRUMIEŃ, WYRAŻENIE, POLER, URBARIUM, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, SELEKCJA, KOŃCÓWKA, KISZKA WĄTROBIANA, TERAWOLT, PIEGŻA, KORDYLINA, MUSZKA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, DERYWAT, NIEWYPARZONY PYSK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PIK, CZERPAK, PRZEPITA, ZNAK LEGITYMACYJNY, DZIEDZICZENIE, OFICER PRASOWY, PIŻMAK, DESEREK, GABINET, RZEMIEŚLNICZEK, KOD HANDLOWY, KONTUR, KANOE, NIEDORÓBKA, DEFINITYWNOŚĆ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, STOŻAR, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, ŁYŻKA, POPŁÓD, JASKÓŁKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, BAGIETA, KOMONICA, SER PARMEŃSKI, ŚCIANA, ELIKSIR, ODCISK PALCA, MIEJSCE, WYRAZ POCHODNY, PINGLE, OTĘPIAŁOŚĆ, ŻARNIK, PRADZIAD, ZADRAPNIĘCIE, CENOTWÓRCA, PRZEŁOM, OKOP, POŁAĆ, ŻACHWY, PODSADKA, WIERNOŚĆ, KORONA, TERMOSTAT, JANÓW, ESTRAGON, WITEKS CZCZONY, CELIBAT, CHOROBA ANGIELSKA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WADA DREWNA, PARALELIZM, CHARTER, LICENCJA PRAWNICZA, STRUNA, GARNITUR, SWĘDZENIE, STEK, WELON, WIELKOŚĆ, IGLASTE, WIDELEC, ?CZYNSZ WOLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLARYZACJA JONOWA przesunięcie jonów w krysztale jonowym, komórce roślinnej lub zwierzęcej zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, które powoduje w nich biegunowe ułożenie jonów o przeciwnych znakach (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLARYZACJA JONOWA
przesunięcie jonów w krysztale jonowym, komórce roślinnej lub zwierzęcej zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, które powoduje w nich biegunowe ułożenie jonów o przeciwnych znakach (na 17 lit.).

Oprócz PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZESUNIĘCIE JONÓW W KRYSZTALE JONOWYM, KOMÓRCE ROŚLINNEJ LUB ZWIERZĘCEJ ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO, KTÓRE POWODUJE W NICH BIEGUNOWE UŁOŻENIE JONÓW O PRZECIWNYCH ZNAKACH. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x