DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRO PRYWATNE to:

dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn. które może nie być konsumowane przez wielu konsumentów bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.533

CZTERNASTKA, KADUK, TELEKONWERTER, POMELO, GNETOWE, BALON, BAYES, KROTNICA, KOMPENSACJA, ŚNIEG, FRÖBER, FETYSZYZM TOWAROWY, SENSUALIZM, COSTER, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, EDYKUŁ, ZŁY GONIEC, OSZCZĘDNOŚCI, ANOKSYBIOZA, WIELORASOWOŚĆ, AUTOMOBILISTA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, BUREK, REN, JEDENASTA MUZA, DYN, NERWOWOŚĆ, MEGAMARKET, ZIMNE NÓŻKI, ŁASKAWCA, ENUMERACJA, ZACISK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PILATES, BEZCELOWOŚĆ, PLUTOKRACJA, BENZYNA CIĘŻKA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ŚLĄSKOŚĆ, TAPIR CZARNY, GORSET, SZEREG ROZBIEŻNY, WYKRYWACZ METALU, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, TEATRZYK CIENI, PINZGAUER, PIRAMIDA ZIEMNA, OBLAT, KOLORYMETRIA, DIPLOTOMODON, KAMIEŃ MILOWY, POLĘDWICA SOPOCKA, ENERGIA WYMIANY, DIAKON, AMALGAMAT, ADIAFORA, PRZERZUT, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PATENT EUROPEJSKI, OŁTARZ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PIGWA POSPOLITA, BANDA, CYPRYS, BLOKERS, NAWÓZ KATALITYCZNY, HUCULSKI, POWOLNOŚĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ZNANOŚĆ, KARAMBOLA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRZYSWAJANIE, MĄDRALIŃSKI, PASJA, ANTENA, AUTOWIZERUNEK, PAL, CZEPLIWOŚĆ, KURANT, KAPUSTA PASTEWNA, ZIBI, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, LIRA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, NEGATYW, RZECZYWISTOŚĆ, MARYNISTYKA, GRZYB SITARZ, BAWÓŁ MINDORSKI, ZASPOKAJANIE, INSPEKCJA HANDLOWA, PREPARAT CHEMICZNY, PARAGONIK, RZECZ WNIESIONA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, ARBA, BOSY ANTEK, CIELISTOŚĆ, WESOŁOŚĆ, CHOROBA LUTZA, EMITOFAGIA, ŚWIEŻE POWIETRZE, KACZKA DZIENNIKARSKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRĄCIE, AEROFON, SYMPOZJON, GRAFIKA, GRADUACJA, SZMIRA, ZAPISOBIORCA, DZIEWIĘCIU, CHODNIK PRZECIWMINOWY, SZKLIWO CERAMICZNE, BEZBOLESNOŚĆ, ANALIZA BILANSU, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, OPPIDUM, ZDERZAK, DANIE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, INSPEKT, OCZODÓŁ, TOR PRZEWODOWY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, WSPANIAŁOŚĆ, SKOCZEK EGIPSKI, SZTYWNA SPACJA, APARAT FOTOGRAFICZNY, OKRĘT-BAZA, JĘZYK ŻYWY, KIJ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, LINIA KREDYTOWA, PROFESOR ZWYCZAJNY, RETORYCZNOŚĆ, SWOBODA, ROZRABIACZ, NASIENNIK, ŁAŃCUCH EULERA, ZŁOTY CIELEC, KOKPIT, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SZKARADNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WYWIAD RZEKA, STW, KOŚĆ, LEWAREK, MUNSZTUK, NAWA GŁÓWNA, KOLOR PEŁNY, WŁADZA SUWERENNA, SYLABA, KORPUS, ŻYWY TOWAR, DEFICYT, IDENTYCZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, CHŁOPSKI FILOZOF, KADM, WIOCHMEN, KOSZULA DEJANIRY, GŁOWA DOMU, KOPERTA, RADA, OBROŃCA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ABISYNKA, POLIMORFIZM, STRAWIŃSKI, AGAMIA, LOTNICTWO POKŁADOWE, RZEKOTKA DRZEWNA, OGNISKO WULKANICZNE, KIMBANGIZM, DOLNOSASKI, NACISK, LINIA, WIEŚNIAK, KASZTEL, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, OLIFANT, WKŁAD DEWIZOWY, RYBONUKLEAZA, MINA, ARTERIOGRAFIA, WOLNOAMERYKANKA, WESTERN, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KUC DARTMOOR, KILWATER, ECHOSONDA, ELITARYSTA, OYEREN, STANDARDZIK, DOSIA, EKSMĄŻ, NIECZYNNOŚĆ, WANNA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, WŚCIK DUPY, PORZĄDNICKI, MYSZORYJKI, SYSTEM ARGENTYŃSKI, WIELKOGŁOWOWATE, POCHWALSKI, DWORNOŚĆ, PARANOJA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KONCERT, TATUAŻ, WSTRZĄS, SĄSIEDZKOŚĆ, BLANKIETOWOŚĆ, NASIADÓWKA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, PADACZKA ODRUCHOWA, AMERYKANKA, OSKRZELE, HEGEMONICZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, BYK SPIŻOWY, PREPERS, GŁUPIĄTKO, WIARUS, NIEOBYCZAJNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, ROKIETA, KARP BEZŁUSKI, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, MIESZADŁO, GORZKI RYDZEK, DZIEDZINA EUKLIDESA, ŚWISTEK, FAUST, RUBASZNOŚĆ, NOWINKARSTWO, ODSTRZAŁ, EGZOTERYCZNOŚĆ, WYCHOWAWCA, STAN USTALONY, ROLADA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, DYPTYCH, HENOCHIAŃSKI, KOSZTORYS INWESTORSKI, LIBELA, GORSET, PODŚCIELISKO, WCZASY PRACOWNICZE, CASH BACK, MDŁOŚĆ, SZABOTA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, PĘCHERZ MOCZOWY, DAWNOŚĆ, CZŁOWIEKOWATE, SAMOLOT KOSMICZNY, OPŁATA RYCZAŁTOWA, TRAF, SZCZYPIOREK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, GORCZYCA, MALAWI, OPTYKA, CLIO, EKSTREMALNOŚĆ, SZMARAGD NILU, NIL, AMATOR, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, SPLOT, WYDZIELINA, KOSZ, RODZIC CHRZESTNY, RAK AMERYKAŃSKI, KATION AMONOWY, NONSENS, DZICZ, MODEL AKTANCJELOWY, PREFERENCJA, KRZYKACZ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, NORA, ANALOGICZNOŚĆ, CIERLICA, ZEBRULA, GRZYBICA CZARNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, ?WYDATKI BUDŻETOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRO PRYWATNE dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn. które może nie być konsumowane przez wielu konsumentów bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRO PRYWATNE
dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn. które może nie być konsumowane przez wielu konsumentów bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich (na 13 lit.).

Oprócz DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DOBRO, KTÓRE NIE JEST DOBREM PUBLICZNYM, TZN. KTÓRE MOŻE NIE BYĆ KONSUMOWANE PRZEZ WIELU KONSUMENTÓW BEZ USZCZERBKU DLA KTÓREGOKOLWIEK Z NICH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x