WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOPARODIA to:

wypowiedź o charakterze prześmiewczym, parodia, której autor wyśmiewa samego siebie lub coś, z czym jest blisko związany, np. instytucję, w której pracuje (na 11 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.214

PODPORA, PÓŁWYSEP, KOZŁOWANIE, ASYSTENTKA, OSCYLATOR, PIRAMIDA, BAZA PŁYWAJĄCA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, SKUPIENIE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, DOROBEK, DOPATKA, OTRUCIE, REJESTR, KOLAUDACJA, STROBILANT, CUGOWIEC, ROŻEK, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KOCHER, SOLANKA, PERTA, FILOZOFIA LOTOSU, AEDICULA, KIT, ILOCZAS, PONCZ, SYNERGIA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, CANZONETTA, PLACEK PO WĘGIERSKU, MONETA OBIEGOWA, MANIPULATOR, ODPROMIENNIK, KOMODOR, LOMUSTYNA, BRUDY, LUKRECJA, TUNEL, DOKŁADNOŚĆ, REDAKTOR NACZELNY, UGRUPOWANIE, KARTUSZ, HALO, KARTKA, PRZYGODÓWKA, SAŁATA LOLLO, TURBINA SPALINOWA, KURAWONGA ZMIENNA, BANDEROLA, DACH ŁAMANY, ŻAGIEW, PRZECIWNOŚĆ, SKIPASS, STACJA OBSŁUGIWANA, SIARCZAN, ROŚLINY OSIOWE, BANDYCTWO, KASZA, PROFESOREK, ASOCJACJONISTA, PODATEK, OCZKO, OPASANIE, NAPARZANKA, POJAZD KOLEJOWY, ŚREDNIACTWO, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WKLĘSEK, NAMPULA, TREPY, KULA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, POEMAT OPISOWY, NAGANIACZ, KONIECZNY, KARA, MECHANIKA, KONSUMENT, KOZERA, LIPICAN, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PORĘCZ, AUTORYTATYWNOŚĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZROŚLAK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, DEMONSTRACJA, MIŃSZCZANIN, ODTRUTKA, FATALIZM, KOŁNIERZYK, ZAAWANSOWANIE, POZABIBLIJNOŚĆ, SKRZYDŁA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ZASOBY, LAMPERIA, PRODUKT TRADYCYJNY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, GLONY ZŁOCISTE, SŁOWNIK, OSTROŚĆ, OCHRONNIK, SFIGMOMANOMETR, AUTOMOBILKLUB, KOPS, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ZASUWNICA, CYFRONIKA, MANKIETY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, PLECHOWIEC, PIERWSZA POMOC, MROCZEK POSREBRZANY, CHÓR, DYWESTYCJA, SŁODKA BUŁKA, MONUMENT, WPADKA, SWAP PROCENTOWY, GORSET, RYTOWNIK, INTROMISJA, ROPUCHA BLOMBERGA, DYSTANS, AVIZO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NERW, SHERGOTTYT, CZERWONY, KRYPTOREKLAMA, MIGDAŁ, TRANSKRYPCJA, ŻUPA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SERBSKOŚĆ, KARAWAN POGRZEBOWY, GAŁKI, CYCEK, ORLIK, DWUSTRONNOŚĆ, GŁUPEK, ZWOLNIENIE, DECHA, PRYMITYWIZM, ŚWIECZKA, ENIGMAT, SZKLANKA, OPERA, TRANSKRYPCJA, PORCELANKA, MINA, FOTORECEPTOR, GRACJALISTA, DWUWIERSZ, RETORTA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, WISIELCZY HUMOR, GRZECH, CZART, FITONCYD, ŻABA LEOPARDOWA, LODOWIEC GÓRSKI, PASMO PRZENOSZENIA, ZIELONE, IRANISTAN, KOMPLANACJA, GNIEW, JĘZYCZEK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, POZYCJA RYGLOWA, PCHACZ, ASOCJATYWNOŚĆ, POLIPTYK, HERETYCZKA, EMILY, OPŁATA RYCZAŁTOWA, MĘŻNOŚĆ, PROTEROZUCHIDY, GEREZA KRÓLEWSKA, TWIST, ZAGRYWKA, BĄK, OTRZEWNA, MIOTEŁKA, DŁUGIE RĘCE, DRABKA, PSEUDOMORFIZM, MĘDREK, PRYMULA, FASOLA, ANALIZA PORTFELOWA, PRAWO PRYWATNE, SEKTOR PRYWATNY, SOS TATARSKI, BONOBO, ZAKŁAD HANDICAP, DZIEŁO ŻYCIA, PROCES KARNY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIADKA, FRAGMENTARYZACJA, PROJEKT, ANTYKADENCJA, NUDYSTKA, CHYBOTLIWOŚĆ, PAŹDZIERZ, OFIARA, PRZECHOWANIE, PAS, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, INDEKS, MELDUNEK, PROGRAM UŻYTKOWY, NUCZA, DANE, CENA ZAMKNIĘCIA, ZŁOTA KLATKA, FRANCA, KONFESJA, SPISYWACZ, SWOJAK, WOLNOBIEG, NIEUŁOMEK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, TEST, ETOLA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, WEKTOR, FURGON, WINO ZIOŁOWE, MANDARYŃSKI, SKAŁA MAGMOWA, PAUPER, JĘZYKI BANTU, NIEKORZYSTNOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, TAFELKA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, GMERK, WOLUNTARYZM, KONWIKT, CZARNA OWCA, KABEL, MOSTEK, RATOWNIK MEDYCZNY, MAKROPIERWIASTEK, AKT MOWY, BAT, POLNIK BURY, MELON, KATAPULTA, JEDLINA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, OBROŃCZYNI, SAMOTOK, EPIK, ZAPOŻYCZENIE, SOK, GOŁĄBKA, DIABELSKOŚĆ, RUCHY EPEJROGENICZNE, PUNKT GASTRONOMICZNY, GRUPA, AKCJA, ILOCZYN WEKTOROWY, WSTECZNICTWO, ŚREDNIA KWADRATOWA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ADADŻIO, SZCZEPIONKA WŁASNA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, WYRĘB, AZT, COMBER, SIAD TURECKI, FRANCZYZA, STARA DUPA, DZIECINNA ZABAWKA, NIECHLUJNOŚĆ, KLAWIATURA, ZMORA, PARK PRZEMYSŁOWY, CHOROBA BERGERA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LEGENDA, ZWORNIK, DŁAWIK, BEŁKOTLIWOŚĆ, PROGRESISTA, PACJENT URAZOWY, BOKS GARAŻOWY, ZAPOTRZEBOWANIE, WÓZEK SZPITALNY, PRACA INTERWENCYJNA, TERMOLUMINESCENCJA, ?KUŹNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOPARODIA wypowiedź o charakterze prześmiewczym, parodia, której autor wyśmiewa samego siebie lub coś, z czym jest blisko związany, np. instytucję, w której pracuje (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOPARODIA
wypowiedź o charakterze prześmiewczym, parodia, której autor wyśmiewa samego siebie lub coś, z czym jest blisko związany, np. instytucję, w której pracuje (na 11 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE PRZEŚMIEWCZYM, PARODIA, KTÓREJ AUTOR WYŚMIEWA SAMEGO SIEBIE LUB COŚ, Z CZYM JEST BLISKO ZWIĄZANY, NP. INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ PRACUJE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x