PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOLACJA to:

proces przepływu wody przez stałe podłoże, który powoduje wymywanie lub strącanie substancji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.466

SATYRA, CHIŃSKI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZAWOJKA, TRISKWELIŃSKI, FINAŁ, KREOLKA, ASYSTA, ZABYTEK RUCHOMY, POJEDYNKA, MŁAKA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, DIODA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, POKŁAD, MAZER, ŻOŁĄDKÓWKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, BIURO PARLAMENTARNE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SZALENIEC, CZŁON SKŁADNIOWY, KUSICIEL, BABULINKA, SERWER WIDEO, WIATROWNICA, WODOWSTRĘT, OBRAZ, KARTACZ, NIENARUSZALNOŚĆ, TWARDZIEL, MIGDAŁ, JĘZYK URZĘDOWY, AMFITEATR, DRABINOWIEC MROCZNY, FILIPINKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KOREGENT, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, PRZYGANIACZ, GEOFAGIA, ROZBIEŻNOŚĆ, LUDZKIE ZOO, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, RURKA, ASPEKT, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KORYFEUSZ, TERCET, UCHODŹSTWO, FAŁSZYZM, DOKSOGRAF, SOS MONACHIJSKI, OPŁATA ADIACENCKA, TROLL, NEOBEHAWIORYZM, NAKAZ, LOGGIA, WŁÓKNO SZTUCZNE, SSAK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, DOUBLE DUTCH, FILM SCIENCE-FICTION, WINIETA, PREWENCJA RENTOWA, ŚMIERCIOŻERCA, OFLAG, ARGUMENT, LAMPERIA, ALKOHOL ROLNICZY, SUPERNOWA, ASESOR, PRZYSTAWANIE, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, TRUP, CIAŁKO, TRAGIZM, WARP, ZAAWANSOWANIE, GLEJT, KREOL, PRZECIWDOWÓD, AKT PŁCIOWY, AFEKT, NOTOWANIE, DZIAŁ WÓD, KOZIARZ, NIEOPANOWANIE, ZESTAWIK, PRZYWÓZ, KOSMONAUTA, OCZY, OSSUARIUM, LISTOWNICA, WIANO, GENEZA, PIASEK SANDROWY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, REAKTOR, PRZEKŁADNIA, IZOMER KONFORMACYJNY, KOLEŻANKA PO FACHU, TOM-TOM, POWIEŚĆ RZEKA, JASZCZURECZKA, OJCIEC, ALUZJA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, GOŁOLEDŹ, WNYKARZ, GEOFIT KORZENIOWY, BOGDANIEC, HOL, MAPA MENTALNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, FAWOREK, KONFIGURACJA, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, FUJARKA, KIKS, GWÓŹDŹ, SKRĘTNIK, SZCZENIACZEK, STAW, MURENA WSTĄŻKOWA, DRUK ULOTNY, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, MANTYLA, WYPRAWKA, RACJA, PODOKARP, INKORPORACJA, BAGAŻOWY, KOMIN PŁACOWY, HARCERZ ORLI, DYSORTOGRAFIK, TELETECHNIKA, MIKSER, SYSTEM KASTOWY, ANTOWIE, CHŁODNIK, GĘŚL, KUJNOŚĆ, PARAFIA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, WYKUPNE, MEDIANTA, TRAGIZM, ŻYWOTNOŚĆ, PODEJRZLIWIEC, STAL, RAGLAN, KATALIZA, ENZYM, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ŚREDNIOROLNY, MIERZEJA, WAGON TAROWY, ZENIT, JAPONKA, SAMOZAGŁADA, HAFCIARSTWO, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, ZBOCZENICA, ADORACJA, TAUKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, ZGRZEBŁO, RYT, SZUM NADMIAROWY, GRUPA WAROWNA, PREFORMACJA, ROPA, PANNA, OBJEŻDŻACZ, FANTOM, LICENCJA PRAWNICZA, SZPULKA, KUSTOSZ, NARZĄD JACOBSONA, TEMAT, PLATER, KOKLUSZ, DOPŁYW, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, BUCHTY, KOCZOWNIK, ŻYZNOŚĆ, SALAMANDRA KAUKASKA, KOMISJA REWIZYJNA, MIODOŻER ZIELONY, CEDUŁA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ELIMINACJA, OBBLIGATO, MEDALION, CARAT, ZAPŁOTKI, KWADRATURA, SUPERPRZEBÓJ, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BRZYDULA, HOSTIA, TYTULIK, HALO, GUGLE, HETEROSPORIA, RAJSKI PTAK, MAZUREK, PSIA MINA, KOSZT BEZPOŚREDNI, PRION, PRZECIWUTLENIACZ, BEZAN MASZT, KALCEOLARIA, BIEGUN, CZERWONOSKÓRY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, OSTROMLECZ, NIEWYDOLNOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PENTIMENTO, TRANSPORT AKTYWNY, RYTUAŁ, KOSMETYK, KONFEDERACJA, ALBAŃSKOŚĆ, TRANSFUZJA KRWI, PRASADAM, EMBRIOGENIA, KARTKA, BRZĘKADŁO, WYMIAR, ALABAMA, STRATA, BAŚNIOPISARZ, AGAMA PERSKA, UŚCISK, POZYCJA BALETOWA, AKACJA, UMOWA KONTRAKTACJI, PILATES, KISZENIAK, GALETA, NISZA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, PRASADA, ZŁODZIEJKA, SYNANTROP, MORA, MENNONICI, PRZESTRZELENIE, OSIEMDZIESIĄTKA, AGAR, ROZGRZEWACZ, UMOWA BARTEROWA, INDYWIDUALIZM, PREMIA GÓRSKA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, OBROTNICA, CIOSNA, PEPICZKA, AUTOREFERAT, ILOCZAS, TYSIĘCZNIK, SERCE JASIA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, RADA ROBOTNICZA, ŚWIATŁO, RZEKOTKA DRZEWNA, KANOPA, MENU, BABINIEC, TRĄBKA POCZTOWA, LEGENDA, GLOSA, POZYCJA TESTOWA, KSIĄŻĘ, REDLER, PAENULA, SKALA JOŃSKA, BODZIEC PROKSYMALNY, BLANK, KAMIEŃ OBRAZY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, GENERALIZACJA MAPY, AKCENTUACJA, OCIOS, SOLIDARNOŚĆ, MINERAŁ, PSALMISTA, WOLEC, PRZEDŁUŻACZ, REMONT KAPITALNY, POMOWIEC, SAN, AKTUALIZACJA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ?ARGUMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.466 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOLACJA proces przepływu wody przez stałe podłoże, który powoduje wymywanie lub strącanie substancji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOLACJA
proces przepływu wody przez stałe podłoże, który powoduje wymywanie lub strącanie substancji (na 10 lit.).

Oprócz PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROCES PRZEPŁYWU WODY PRZEZ STAŁE PODŁOŻE, KTÓRY POWODUJE WYMYWANIE LUB STRĄCANIE SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast