RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIZELKA to:

rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIZELKA

KAMIZELKA to:

część ubrania męskiego lub kobiecego; zwykle rodzaj krótkiego żakiecika bez rękawów i kołnierza, noszonego przez mężczyzn pod marynarką a przez kobiety na bluzce (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.483

SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, DOM HANDLOWY, NIMB, PIÓRO, SALMONELLA, TABOR, LIGOL, TORT, MIŁORZĄB, ORTOPTYK, ZMROK, ZABAWKA, WŁÓKNO, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, USZKO, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ŁAPANIE, NOTABL, RZEP, KRYPTOWOLANS, MIĘKKI RESET, OSOBA PODEJRZANA, PARKIET, CZERWONOSKÓRY, BEZECEŃSTWO, NOSIŁKI, REHABILITACJA, JOGURCIK, TURGOR, BARWNOŚĆ, RÓŻA BAZALTOWA, JEDENASTKA, KUPON, PIATNICKIZAUR, KONTO DEPOZYTOWE, AULA, GAZOLINA, CIĄGACZ, REID, SINGIEL, KORDIAŁ, ABNEGAT, NASTROSZEK BRUCHA, NAWALANKA, PODCENTRALA, KUCHENKA ANGIELSKA, CHRZEST, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, DOM STUDENCKI, SKRAJNA PRAWICA, KOLEJ ŻELAZNA, DZIEWIĄTA FALA, ZEFIR, GNIAZDKO, ANGAŻANT, CLERK, AMEN, INTERAKTYWNOŚĆ, MARUDA, ELASMOZAUR, SUBSKRYBENTKA, ASFALTOBETON, SIEROTA, MATAMATA, PODKASTING, PONURNIK, POCIĄG SZPITALNY, KOREK, ORGANISTA, PAPIER TOALETOWY, DAMULA, BERA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, CZERWONE ŚWIATŁO, CHÓR, KOLOR LOKALNY, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZEKŁADANIEC, POGOŃ ZA RENTĄ, LUŹNOŚĆ, JAMA, STARA DUPA, KOMIZM, WITRYNA, PODKŁAD, RAGTIME, KONSOLA, RAK, STAROEGIPSKI, EGZOTYK, WYPIÓR, MEKSYKANKA, DŻELLABA, BOCIAN, BEHAWIORYZM, SCENICZNOŚĆ, UKŁAD CIAŁA, PIERNACZ, ŚWIT CYWILNY, AEROLIT, MIĘKKOPIÓR, EMYDOPS, POKŁAD ŁODZIOWY, FORMA, CELULOZOWNIA, POPRZECZNICA, PULSARY, AKCES, FILM NOIR, KAŁAMASZKA, TYRANIA, GADZINA, GRUPA ABELOWA WOLNA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, REAKCJA NIEODWRACALNA, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, CENZOR, CZEKOLADZIARNIA, WIÓRKI KOKOSOWE, AKCENT OSTRY, DROBNIAK, RĘKAW, KOŁNIERZ, DEINSTALACJA, OSKÓREK, FEDROLOZAUR, KAND, DEMOT, MIEŚCINA, PADWAN, ANTAŁ, RODZINA JĘZYKOWA, ADAPTER CUMOWNICZY, OSTRY DYŻUR, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GNOJAK, SPŁATA, PĘPOWNIK, MŁYNEK, DOJŚCIE, NIEJEDNORODNOŚĆ, CHERUBIN, STACJA, SUBREGION, GRÓDŹ, SCENKA, WYCHOWANKA, PEPICZKA, PAZUR, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, YALE, DERP, INWESTYCJA, MATERO, SOLARIUM, ZAPINKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SIEŃ, GRZYWNA, BYDLĘ, WYTWÓRCZOŚĆ, ŚMIERDZĄCE JAJO, PALEC BOŻY, WYBIEG, ŚLIZGAWKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SILNIK INDUKCYJNY, EPIDEMIOLOG, WLAN, RÓŻA, WILCZY BILET, AUDIOBUS, ULTRAMARYNA, ZŁOCIEŃ, ŁEBEK, ORIENTACJA, WYTAPIALNIA, DZIEWIARKA, OPÓR, GRUPA ROBOCZA, STRACCIATELLA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, KASZA KUKURYDZIANA, GRYBOSZ, PODKOŁDERNIK, CYKL EKONOMICZNY, EKRAN, ALKIERZ, SYRENA ALARMOWA, KAMERA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, RYNEK PODSTAWOWY, AGONISTA, CHŁONIAK, PŁYWACZ, PANDANOWIEC, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ZBOŻE, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ŚMIERDZIUCH, ZIEMIA, CERKIEWSZCZYZNA, OLEJOWIEC, KLAN, KUBRAK, PALECZNIK, PRZERABIACZ, OWAD, STYL MOTYLKOWY, NOUMEN, RYBAŁT, MANEWR PRINGLE’A, RUCH, KOŁO RATUNKOWE, DZIEWKA, PRĄD BŁĄDZĄCY, CHRZĄSTKA SZKLISTA, BRUDNICA NIEPARKA, SERIOLE, OBUSTRONNOŚĆ, TERROR, ZWARTOŚĆ, PRZEKŁADACZ, MATERIALNIA, BEAN, STOLARKA OTWOROWA, AUDYTORIUM, TRYSKAWKA, NIĆ, WYKROCZENIE SKARBOWE, CHAŁTURA, GEOFAGIA, UZIOM, ZAGRODA MINOWA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, DYSKALKULIA, MARTWOTA, WIĄD RDZENIA, BATYMETRIA, WYMIAR, TEKSTUALNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, MUZYK, RÓŻA, POJAZD NIENORMATYWNY, REFORMATOR, AZYTROMYCYNA, BEZPARDONOWOŚĆ, NIEDORÓBKA, BOK, STEK, DYFUZOR, ANTENA RAMOWA, NIGER, ZADRAPANIE, NACZYNIE, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, WIERTŁO, PREZENT, PRĄD FARADYCZNY, ÓSEMKA, RZEŻUSZKA, LEMONIADA, KWESTURA, PRZEZIERNOŚĆ, GNIAZDO PROCESOROWE, JELEŃ DAVIDA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SUMA, SINOWENATOR, BLOCZEK, FIGURA, NOAZAUR, JEJMOŚĆ, POTNIK, LUZAK, OOLITYT, CZERNIAWKA SPADZIOWA, BUŁA, ZARODZIEC, ZAPAS, WONTON, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BLISKIE SPOTKANIE, ULICZNIK, MONITOR ODSŁUCHOWY, UŻĄDLENIE, DROGA ZBIORCZA, OBROTÓWKA, BRODAWKA SUTKOWA, ŁBISKO, MUZA, SOŁTYSOSTWO, FREZARKA, ARABESKA, KUC SZETLANDZKI, EKONOMIK, ?KRATOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.483 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIZELKA rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIZELKA
rodzaj ubrania bez rękawów i kołnierza, którą zakłada się pod marynarkę lub wierzchnie okrycie (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ UBRANIA BEZ RĘKAWÓW I KOŁNIERZA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ POD MARYNARKĘ LUB WIERZCHNIE OKRYCIE. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast