DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUTENIKA to:

dziedzina aktywności ludzkiej zajmująca się takim przekształcaniem otoczenia człowieka, by wspomóc go w rozwoju (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.716

LINA RATUNKOWA, MIEDNICA, GOTOWOŚĆ, BOCHENEK, FACHMAN, CHOROBA STRÜMPLLA, SOJA, WYZNAWCA, NAWÓZ SZTUCZNY, ŻURAWINA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, OSIEDLE, SYLWETKA, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, ALFABET MUZYCZNY, MONTAŻYSTA, SZTYWNIAK, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, DEFINIOWALNOŚĆ, SPADAJĄCA GWIAZDA, NIEWYPARZONA BUZIA, JASŁO, NADZWYCZAJNOŚĆ, ANATOMIA WARSTWOWA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ALARM SZALUPOWY, KLUCZ PARTYJNY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NAPOMNIENIE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, KOŚĆ KULSZOWA, NASTRÓJ ROJOWY, POJAWIENIE SIĘ, KROK PÓŁROZKROCZNY, SANDBOX, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, ODGŁOS, ÓSEMKA, WIELKA CHOROBA, SIÓDEMKA, WODOROST, CYWILNOŚĆ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, ATOMISTA, PATRON, DOROSŁOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BAJKOWOŚĆ, FLOKUŁY, OSIEMNASTKA, TAŚMA, ARAB, DOMINO, ZACHŁYST, SKIBKA, BOJOWOŚĆ, KONKLAWE, KARAKURT, PUCHAR, INDYWIDUALIZM, ALGEBRA LINIOWA, GINEKOMASTIA, ŁACINA NOWOŻYTNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, OSPAŁOŚĆ, BINOKLE, PRÓŻNIAK, CHOROBA THOMSENA, PRZEKLEŃSTWO, TYFUS PLAMISTY, KOSZARY SZYJOWE, SPRYTNOŚĆ, BELLOTTO, ZŁOŚLIWOŚĆ, KOMISANT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PANNICA, CEMENTOWE BUTY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, JAZDA, KUC AUSTRALIJSKI, MOTYW, LINIA, BEZPOWROTNOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, DZIKI ZACHÓD, DYFUZOR, PRZEŁĄCZALNIA, BAMBUS, ROZWÓJ POŚREDNI, WIĘZADŁO KARKOWE, SMAR, HYPERBATON, DIADOCHIA, WARSTWA GRANICZNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SOCJOGRAFIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, DZIEDZICZNOŚĆ, PŁASZCZYZNA, OBSESJA, ZAUWAŻALNOŚĆ, ODPLAMIACZ, KOSIARKA ROTACYJNA, STRAJK GŁODOWY, PODANIE, UKŁAD NIEINERCJALNY, WAHACZ WZDŁUŻNY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŻUŁAWA, ŻYRYTWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, OPIEKA TERMINALNA, TWARDY KARK, SUBTERRANEOTERAPIA, EV, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RADIACJA, BOLIMUSZKA, WOSKOWNIA, MILTON ERICKSON, SZKŁO OPTYCZNE, PIEKŁO, TRÓJKĄT, KOD JĘZYKOWY, WIZJER, ZIMA, CEWKA INDUKCYJNA, MIMEZJA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KROKIET, WYGŁAD LODOWCOWY, AFTERPARTY, PRINCESKA, OPOZYCJONISTA, EROS, BOLSZEWICY, NORMALIZATOR, PLATFORMA, TRZONOWIEC, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, WALIDACJA, PÓŁNOC, GLUKOZOAMINOGLIKAN, KOCZKODAN, AKCENT OSTRY, EPICYKL, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ANALIZATOR WZROKOWY, ZGNILIZNA DREWNA, HURTNICA ZWYCZAJNA, NAGAR, PROROK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, NIECHCIUCH, FIRN, STACJA, STADION, KOZIOŁ, SENSOWNOŚĆ, BUT, KRÓTKI WZROK, SKROMNIŚ, RAMKA, JĘZYK KREOLSKI, LOGIKA MATEMATYCZNA, WĄŻ, DUŃSKI, ANTECEDENCJA, ANIMAG, ZLEPNOŚĆ, PRZYZWYCZAJENIE, METEOR, JATKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, RÓŻNICA, NARCYZ, JAŚMIN, NIEPRZYJACIEL, PĘDRAK, WIDLISZEK, DOBRY ZNAJOMY, UKŁAD NACZYNIOWY, BANK, MOGIKAPPACYZM, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, KONTYNGENT CELNY, KONTO, TABLICA PRAWDY, KANISTER, ANTYPERSPIRANT, STAW KOLANOWY, YGGDRASIL, USZKO, POWTÓRZENIE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, CYGARETKI, ALGRAFIA, STYLIKOODWŁOKOWE, ROZDRABNIACZ, BROMELIA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SUBREGION, POŚCIELÓWKA, ODBYTNICA, ZESPÓŁ TUMARKINA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, AUROR, TARCZA, BUSINESSWOMAN, KOMPUTEROWIEC, DEFERENT, AZOT AMONOWY, PUNKT KOPULACYJNY, OPAS, ZGORZEL GAZOWA, OPOZYCJONISTKA, OKTAEDRYT, LAWA PODUSZKOWA, KARTRIDŻ, GIRA, TAMILSKI, POJAWIENIE SIĘ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MINERAŁ AUTOGENICZNY, ASEKURANT, POKŁAD, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ZAKRĘCANIE, ŁZA, NEANDERTALCZYK, NATURYZM, BAT, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TYTAN, BOBROWISKO, SZTUCZNY SATELITA, TABU, TRUST, TRYPLA, BATYMETRIA, ORTOPTYKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, KUBECZEK, MEGAPOLIS, DYNAMICZNOŚĆ, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, RANDKA W CIEMNO, GRIGORIJ POTIOMKIN, KAPUSTA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, SKRUPULAT, OPTYKA KWANTOWA, SZTUKA KONCEPTUALNA, ABORCJONISTKA, MALAKOZOOLOGIA, SKLEP ZOOLOGICZNY, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, ŹDZIEBLARZE, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, POJAWIENIE SIĘ, PROSTAK, BYDLEŃ, FIGURA, CANOSSA, SZMATA, ŚCIÓŁKOWANIE, SPACJA, BRANDMUR, FREAK, MANDRYL, PAWANA, KRUCHOŚĆ, PRZEDMURZE, DETALISTKA, PORAŻENIE MÓZGOWE, CUKIER MLEKOWY, REWANŻ, STRIGOLAKTON, OŚCIEŻNICA, FILOLOGIA CHORWACKA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, KARCYNOLOGIA, BĘBNICA, ROZMODLENIE, ALEUCKI, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, NIENOWOCZESNOŚĆ, ADAPTOWANIE SIĘ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, SZPRYCKA, CASTING, WKŁAD, POCHRZĘST, ?DENIALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUTENIKA dziedzina aktywności ludzkiej zajmująca się takim przekształcaniem otoczenia człowieka, by wspomóc go w rozwoju (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUTENIKA
dziedzina aktywności ludzkiej zajmująca się takim przekształcaniem otoczenia człowieka, by wspomóc go w rozwoju (na 8 lit.).

Oprócz DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DZIEDZINA AKTYWNOŚCI LUDZKIEJ ZAJMUJĄCA SIĘ TAKIM PRZEKSZTAŁCANIEM OTOCZENIA CZŁOWIEKA, BY WSPOMÓC GO W ROZWOJU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x