PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁOPIEC to:

protekcjonalnie o młodym pracowniku, któremu powierza się bardzo proste prace, mało odpowiedzialne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHŁOPIEC

CHŁOPIEC to:

młody człowiek płci męskiej (na 8 lit.)CHŁOPIEC to:

młody mężczyzna, który jest sympatią dziewczyny (na 8 lit.)CHŁOPIEC to:

syn, czyjeś dziecko płci męskiej (na 8 lit.)CHŁOPIEC to:

dziecko płci męskiej (na 8 lit.)CHŁOPIEC to:

hotelowy albo do bicia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.656

WYSTAWIENNIK, POMORZE ŚRODKOWE, PARAKAPPACYZM, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, AŁMA-ATA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, URODA, KARTON, PONCZOWNICA, IRISH DRAUGHT, MINI-ALBUM, SUPERMAN, CHŁOPIEC RADAROWIEC, ZNAMIĘ BECKERA, KATASTROFALNOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, MINI, POCZUCIE WINY, HRABIĄTKO, SEDES, KOKILKA, OTOLOGIA, KARATE TRADYCYJNE, POMÓR, PUSZCZALSKA, INDYWIDUALNOŚĆ, PERIODYK, POPRZEDNIK, CHRONOMETR MORSKI, REALISTYCZNOŚĆ, METALOGIKA, TEMAT FLEKSYJNY, HISTORYCYZM, KOŃ NA PATYKU, WILCZY GŁÓD, SZRANKI, WIZJER, BĘBEN WIELKI, ODPÓR, ADRES FIZYCZNY, TERRARYSTA, SEARLE, SIŁA, WANGE, MARUDER, AKTOR KOMICZNY, LALKARSTWO, KOKARDKA, ZNAJOMY, OOLIT, BÓBR AMERYKAŃSKI, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, POEMAT HEROIKOMICZNY, SEKCIARSTWO, DYSKURSYWNOŚĆ, ATAWIZM, LIMAKOLOGIA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ZADUPIE, OOLITYT, CYNAMON, WIDZIADŁO, CHOROBA UHLA, BERGMAN, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, NAPAD, KURS, OPIEKUŃCZOŚĆ, KIERZNIA, KENOZOIK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PRZESZKODA, NIEPRZYJACIEL, WIROWOŚĆ, GAŁĘŹNIK, DIZAJNER, OKRES PRZEDRZYMSKI, HYDROAKUSTYKA, CHEMIA NIEORGANICZNA, NIEDYSPONOWANIE, DWUDZIESTKA, PLAFON, FALKA COIFLET, BUŁGARSKI, PRALKA, CZŁOWIECZEK, MULTIPLEKS, KILOFEK, BUŁGARYSTYKA, OCZKO POLODOWCOWE, BURSZTYNNIK, RZADKOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY, JAZZÓWKA, BROGSY, KOŁNIERZ, REALIZM NAIWNY, CZYSZCZALNIA, TYTAN, TRĄBKA POCZTOWA, FORMA, ŚMIECISKO, ATALIA, CZAROWNICA, BURMISTRZYNA, GEMISTA, KORONIARZ KOŃCATY, NIEPOKOJENIE SIĘ, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, GRIGORIJ POTIOMKIN, STROLLER, FURA, ŚMICHY CHICHY, ANTONÓWKA ZWYKŁA, FROTER, POMÓR, OPŁATEK, CHOROBA HALLOPEAU, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, JAMA STAWOWA, ŻEGLARZ, BATERIA AKUMULATOROWA, NORMANDZKI COB, KUC FELL, KARATE, STOCZNIA, PASEK, GESTALT, OBYWATEL ŚWIATA, BEZCZELNOŚĆ, KRASNOLUDEK, ALKA, ZWIERZĘ, UPARTOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, ZRZĄDZENIE, TRIADA, OPAD, RATING, ESPERANTYSTA, PODREGION, NEUROGERIATRIA, SPIRALA ARCHIMEDESA, LIŚCIONOGI, DOLA, OBJĘTOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, CZANKA, FRAZA, TUBA, ŻEGLARZ, PIĘKNOŚĆ, MOORE, DRZEWO MAMUTOWE, KUWERTURA, BOBIK, WŁÓKNO, STARORUSKI, CHALDEJSKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SEMANTYKA FORMALNA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KOMA, MELANODERMA, TV, PLAMA, KANTORIA, KONTO, BOY, ŚCISŁY POST, SOCZEWKA FRENSELA, WIATRAK, DUPERELE, SAMOCHWALSTWO, PICON, BRÓG, NIEKAPEK, AMFIBIJNOŚĆ, KOALA, OKRĘŻNOŚĆ, FEMTOCHEMIA, FREDRO, JAŁOWNIK, BROGUE, LOSOWOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KROK PÓŁROZKROCZNY, POSMAK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ROZBUDOWA, GEOMETRIA RZUTOWA, APOGEUM, ENERGIA ROZPADU, PŁATKI, KARTAGIŃSKI, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, HEMPEL, CANCA, KONWENT, MAJZA, JANUSZ, WIEŻA KONTROLNA, MUFLA, WYPADEK, BOLSZEWICY, KASZANKA, BURACTWO, WIRTUALIZACJA, WĄTEK, DYFTERYT, DRZEWO TERPENTYNOWE, TEORIA DOMINA, JASKÓŁKA, PRZYGARŚĆ, RUTYNIARZ, SPAWALNIK, KAMICA, PIĘĆDZIESIĄTKA, SZALE, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, DRUGA NATURA, POZIOM MORZA, KRETYN, ŁUSKOWIEC, MIKROWELA, KRAJE, FARMAKOKINETYKA, ZAWIKŁANIE, SZTUKA LUDOWA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, NAKURWIENIE SIĘ, PRZEGUB, MOSTEK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SZARLATAN, WSPOMNIENIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TERMOS BUFETOWY, NUDYZM, ARTROZA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MONTAŻYSTKA, KAMERTON, POŚCIELÓWA, WEBA, PAPILOT, LENIUSZEK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TRZYDZIESTKA, MARKETING INWAZYJNY, POCIĄG SZPITALNY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PROGRAM TELEWIZYJNY, POINTER, POTENCJAŁ ZETA, MAN, CYKL EKONOMICZNY, JĘZYK INDIAŃSKI, SMYCZ, PUNKT ZLEWNY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MIKSER, KUREWSTWO, BOCZEŃ NASTROSZONY, POŚCIEL, MALARSTWO OLEJNE, KĄPIEL, DOKUMENTARYZM, CICHA MSZA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, DZIEŁO SZTUKI, AMINOKWAS BIAŁKOWY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, MORA, GAŁĘZIAK, FLASZECZKA, ROZCHWIEJ, RZEKOTKA DRZEWNA, SZWARCCHARAKTER, DOKUMENTACJA BUDOWY, CHAMEFIT, TEORIA KATASTROF, SUBWOOFER PASYWNY, MACH, MLEKO, PARAMEDYK, OŚ PORTALOWA, CYGA, PRZYPŁYW, TRASZKA SARDYŃSKA, ODTWARZANIE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, EFEKT FISHERA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ŚCIĘGNO ACHILLESA, IRONIA ROMANTYCZNA, ?NOCEK WĄSATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁOPIEC protekcjonalnie o młodym pracowniku, któremu powierza się bardzo proste prace, mało odpowiedzialne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁOPIEC
protekcjonalnie o młodym pracowniku, któremu powierza się bardzo proste prace, mało odpowiedzialne (na 8 lit.).

Oprócz PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PROTEKCJONALNIE O MŁODYM PRACOWNIKU, KTÓREMU POWIERZA SIĘ BARDZO PROSTE PRACE, MAŁO ODPOWIEDZIALNE. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x