TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TKANKA TWÓRCZA to:

tkanka roślinna, składająca się z komórek o cienkich ścianach z centralnie położonym dużym jądrem komórkowym i niewielkimi wakuolami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.667

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, HRECZKOSIEJ, ZAĆMA POURAZOWA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, OBEDIENCJA, KERALCZYK, ILUZJA, ZNAK ZODIAKU, OSOWSKI, PERSZERON, HANAFITA, NACJA, LAJKONIK, PAKA, PERLICZKA, HAK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PISTACJA TERPENTYNOWA, KALENDARZ KOŚCIELNY, FILOLOGIA ROSYJSKA, POCIĄG METRA, ARAUKARIA, WAMPIR, GITARA BASOWA, DOBRO, KAMBIUM WASKULARNE, MANDRYL, KAWALERIA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ZAKON ŻEBRZĄCY, ZIMNE NÓŻKI, JELITO CZCZE, ŚLISKOŚĆ, PARZONKA, ALGEBRAIK, RZUT WOLNY, AKINEZJA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, NARZĘDZIE, ZACHŁYST, SZKLIWO, ORDYNUS, WYGIB, NEOTENIA, AGENEZJA NERKI, CHOROBA LEVA, ŁACINA, OPONA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, TORNADO SATELICKIE, DYM, PRZESUWNIK, KĄT UJEMNY, JĘZYCZEK, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, ŁAD KORPORACYJNY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, DREWNO, OSTRYGOJAD, WARZELNIA, TRANSGEN, KARAFKA, SZEW, PŁOMYCZEK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KRYMINALISTYKA, PŁASZCZ DOLNY, TAKT TRÓJDZIELNY, MIARKA, SZPERKA, RESPONDENT, TATERNIK, PUNKT ROSY, KAMIEŃ OZDOBNY, MORS, SKĄPOGUZKOWCE, KANTYLENA, HAŁASOWNIK, PERIODONTOLOGIA, PLEBEJUSZ, DYSRUPCJA, EKONOMIK, PODREGION, ZAPRUCIE SIĘ, KLESZCZE MIĘKKIE, GRZECH CIĘŻKI, SANKCJA, IRANIZACJA, POLAK, BŁONA PODSTAWOWA, KAGANIEC, CASTING, CHIRURG, ZAWÓD, SKLEPIENIE, PROFESOR, POLNIK PÓŁNOCNY, WIEDŹMA, SZPANERSTWO, KOCIOŁ SUFOZYJNY, HEKSAMETR, MERSYTEMA, CIEMNOGRÓD, STRZAŁOWY, ENDODERMA, MASZERUNEK, FONETYKA, MIASTO OGRÓD, PŁETWA, CMOKIER, PLAKAT, KOMERAŻ, BABIZM, WŁÓKNO, MINORKA, STAN PSYCHICZNY, SKAŁA PLUTONICZNA, LIRA, EGOCENTRYZM, BUKACIARNIA, HERTZ, SPOWINOWACONY, PRAŻNIA, SŁOWA, SADYSTA, SZPILKA, RAMA, KRYSZTAŁ MIESZANY, LINIA BRZEGOWA, KANTONIERA, NARAKA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, TRAFIENIE, MASŁO CZOSNKOWE, HARMONIA, BIAŁORUTENISTYKA, INWERSJA, TOPR, OKRĘT FLAGOWY, KISIEL, ŁOŻYSKO WAHLIWE, SUNDAJCZYK, GRA RPG, GAWRON, RYBA DRAPIEŻNA, GENETYKA POPULACYJNA, MIEDNICA, JEZIORO SUBGLACJALNE, SMOCZEK, TROSKA, BLISTER, NIMFA, CZUWANIE, BACHATA, POCZUCIE WINY, KOŃ TROJAŃSKI, ODSTRZAŁ, STARORAKI, INTENCJONALIZM, KAZUS, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PIES OZDOBNY, AKADEMIA, KIT, OTWARCIE SERCA, SPRAWDZIAN, KSIĘGOWOŚĆ, DAR ZIEMI, SOLARIUM, WĘZEŁ DROGOWY, LB, OPRAWKA, CYNGIEL, MISIAK, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, STACJA POMP, POBRZMIENIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KAMERTON, MAZAJA, ELIMINACJA, FILOLOGIA ORIENTALNA, DISNEY, MASZYNOWNIA, LIŚCIOZWÓJ, PRZECHOWALNICTWO, SAMOTRZASK, EKSPERIENCJA, GREKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, TOWAROZNAWSTWO, ZEGAR KWARCOWY, CHIRURGIA URAZOWA, WSKAZÓWKA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, BIEDA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, AORTA BRZUSZNA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, REPOWNIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, GERMANISTYKA, TĘŻYCZKA, OSOBA PODEJRZANA, TRYWIALIZM, WIĄZANIE, TYPOGRAFIA, ROLADA, BALANSJER, PEDOFILSTWO, WAHLIWOŚĆ, TARCZA, REUMATYZM, LENIWIEC PSTRY, FLUID, OBRONA BAŁTYCKA, TROCZEK ZGINACZY, ANARCHISTKA, SAMOLOT, ROMANTYZM, WĘŻOWIDŁA, CZESALNIA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, GRABBE, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KOMISANT, BUTELKA, RUSKI, MCLAREN, PLANETA WEWNĘTRZNA, SZKIELET OSIOWY, CELULOZOWNIA, RĄBEK, SYNONIMIA CAŁKOWITA, PIEKARNIA, SYFON, WSPOMNIENIE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, OLEWKA, LĘK, BIAŁORUSZCZYZNA, SZABLA, NARYS KWIATOWY, MALARSTWO NAŚCIENNE, KLIN, PRZYCZEPNOŚĆ, SALA PLENARNA, KUCHENKA MIKROFALOWA, TRAWERS, PADACZKA MIOKLONICZNA, FRAZA, NIEUKONTENTOWANIE, CHOCHOŁ, BARWICA DREWNA, ZWARCIE SZEREGÓW, NEKROFAG, ORTOPTYCZKA, EKRAN, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, FUNGICYD, MYDLARZ, PRACUŚ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ROŚLINA NACZYNIOWA, LIGA, LAS DESZCZOWY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, VERTIKAL, KRATKA KSIĘCIA WALII, DUCH OPIEKUŃCZY, DIZAJN, USTNOŚĆ, CECHA POŚREDNIA, STAROBIAŁORUSKI, WOREK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BITNOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, WYMIANA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, CERKIEWNY, KONSERWA, WYLEW, PIASEK BĄBLOWCOWY, MISIOLUB, PROSCENIUM, ACENA NOWOZELANDZKA, ZGNICIE, LAMERSTWO, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, OPAL, GRUPA ACETYLOWA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KOKSOWNIK, USKOK, ?ZWID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TKANKA TWÓRCZA tkanka roślinna, składająca się z komórek o cienkich ścianach z centralnie położonym dużym jądrem komórkowym i niewielkimi wakuolami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TKANKA TWÓRCZA
tkanka roślinna, składająca się z komórek o cienkich ścianach z centralnie położonym dużym jądrem komórkowym i niewielkimi wakuolami (na 13 lit.).

Oprócz TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TKANKA ROŚLINNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOMÓREK O CIENKICH ŚCIANACH Z CENTRALNIE POŁOŻONYM DUŻYM JĄDREM KOMÓRKOWYM I NIEWIELKIMI WAKUOLAMI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast