PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARTNIK to:

pszczelarz zajmujący się hodowlą pszczół (głównie pszczół leśnych, tzw.borówek) w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARTNIK

BARTNIK to:

bokser, jedyny polski medalista (brązowy) w tej dyscyplinie sportu z Barcelony (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.710

JĘZYK SZWEDZKI, OTWARTOŚĆ, ISLAMISTA, MARSZ, SNIFFER, ALBAŃSKI, AKOMODACJA, RUCH OPORU, FALOWNICA, PRĄD ZWARCIOWY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, PŁUG, SMAR, GRABARZ, REGENERATOR, PRYSKAWKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PROLEK, NAPINACZ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KREDYT, KUMULACJA, POKŁAD DOLNY, KOŚĆ NIEZGODY, NASYCALNIA, SZKOŁA PODSTAWOWA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, CZĄSTKA ALFA, EPIFIT, ŁAMANY DACH POLSKI, FISZ, CASSAT, BAZA LOTNICZA, KOŚĆ SŁONIOWA, SZAPOKLAK, ANEMIA APLASTYCZNA, NORWESKI, ODPRAWA CZASOWA, PERKOZ GRUBODZIOBY, DIALER, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PANIKA BANKOWA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, LÓD DENNY, BADACZ POLARNY, PATRON, RAK, SIEĆ WAN, MIKROWELA, CHÓR, BARSZCZ CZERWONY, MIENIE ZAMIENNE, WSTAWKA, MIŚ, GARNIZON, IMPREGNAT, ANTENA REFLEKTOROWA, BIZNESIK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, BIURO PARLAMENTARNE, KLĘSKA, RĘKAWICZNIK, PĘDNIK AZYMUTALNY, KASTLER, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, TOPOLA, PRZEDMIOT, DÉJA VU, STRZAŁOWY, DISNEY, CARILLON, HARD CORE, ZANZA, NATURYSTA, TIURNIURA, KOŃ FIORDZKI, TEKST, SYMPATEKTOMIA, ARENA, NISKOŚĆ, HEAD HUNTER, FILOZOFIA JOŃSKA, SZTAJEREK, DENDROGRAFIA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, GIPSORYT, KONWERTOR, INSTAGRAMER, KOMEDIANT, DAKTYL, LUDY TURAŃSKIE, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, ZSTĘPNICA, RÓWNOLATKA, TLENEK ŻELAZOWY, KACERSTWO, DZIKI ZACHÓD, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, BEZWŁAD, BAR MICWA, BASZTAN, GNIAZDO ZAWOROWE, REJTERADA, ASTROWCE, ILUZYJNOŚĆ, CHOROBA SOMATYCZNA, TOKARKA KARUZELOWA, ROZBIERALNIA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, TWARDY TYŁEK, ZSYPISKO, ATAWIZM, OSIEMNASTKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, IMPUTOWANIE, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, PIŁKARZ, SJENA PALONA, BŁĘDNY OGNIK, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, GEOLOGIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, UBOŻENIE, EKSPERYMENT MYŚLOWY, ILORAZ RODZINNY, KLUCZ PARTYJNY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, BEZPARDONOWOŚĆ, MARKIZA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, FIGURA, POSYBILIZM, MELODYKA KANTYLENOWA, ŁACINA, HORMON STEROIDOWY, ALARM POWODZIOWY, KONCEPT, JAKOŚĆ, NATURA, CHOROBA KESONOWA, DRĄGOWINA, POKUSA, PARKINGOWY, REAKTYWACJA, RELIGIOLOG, OSTATNIA POSŁUGA, TRANSPORTÓWKA, MIEDZIORYT, TARCZA, HWOZDOWNIA, DEATH METAL, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, ORBITA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, GIBON BIAŁORĘKI, DZBANECZEK, TELEKOMUTACJA, KOLEJ ŻELAZNA, NIESTOSOWNOŚĆ, GLOTTODYDAKTYKA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, WARSTWA ŚCIERALNA, STAN PODSTAWOWY, MORWOWATE, HAŁASOWNIK, GAMEPLAY, MOTYL DZIENNY, KOMEDIALNIA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ŁUPEK GRAFITOWY, LEGHORN, ŻYWIEC, NEPALSKI, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, MYSZ WERTYKALNA, CYLINDEREK, MIĘSOPUST, TRYTYTKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, STAŁOŚĆ, SHOPPING, ANTYCYPACJA, PRZECINACZ, BALKONIK, KOCIEŁ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CHIRURGIA, FORMALIZACJA, FILAKTERIA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BANKRUCTWO, NAKRYCIE, REAKCYJNA PRAWICA, PIJAWKA, BLOKADA EKONOMICZNA, WYCIĄG TALERZYKOWY, BALSAM, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZYNĘTA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ADEPTKA, JON HYDROKSYLOWY, DUKLA WIERTNICZA, STABILIZACJA, MILANEZ, AZERSKI, TRZMIEL RUDY, SKANER 3D, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, KLERK, GIBON LAR, MAŁPI GAJ, DZIESIĘCIOGRÓD, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, TEORIA GEOTEKTONICZNA, SPEKTAKL, GOTOWOŚĆ BOJOWA, ARC TG, PRZEDNÓWEK, KAMIKADZE, KUBEK, NIERUCHOMOŚĆ, NUMIZMATYKA, KOPUŁKA, WYWÓZKA, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, KOMEDIA DELL'ARTE, WYSIĘK, FIKNIĘCIE, BYSTROŚĆ, ŚRÓDKOŚCIE, REKIN CHOCHLIK, BRYZG, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MASKARADA, POLITYKA ZDROWOTNA, NAPŁYW, PILNIK, OBSZUKANIE, AUTSAJDER, STARTUP, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, CZTEROPOLÓWKA, POPYT ELASTYCZNY, GLAZURA, PEDIATRIA, SPAWĘKI, MAAN, SPÓŁKA CICHA, CHOCHOŁ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, POZA, JAPONKA, SZALKA, KATAR KISZEK, ODSYP, ZNAMIĘ BECKERA, MIGELITKA, GILOSZ, DIAPSYDY, IRONIA ROMANTYCZNA, KARETKA REANIMACYJNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, CEWKA PUPINOWSKA, STARY LIS, DZIURAWY WOREK, MASTURBACJA, BAKTERIOLIZYNA, BAR, BARIATRA, PSALM ALFABETYCZNY, TŁUK PANCERNY, ROZBÓJ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, JARMULKA, CHOROBA DARIERA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KOTERIA, CHANUKA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, AL SECCO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, REID, REAKCJA BIURETOWA, FAZA, KORMORAN BIAŁOLICY, GAJNIK LŚNIĄCY, WYKONANIE, JEDLINA, CEL, MRÓWKA ŻNIWIARKA, EPUZER, PRZEWÓD, ?SSAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARTNIK pszczelarz zajmujący się hodowlą pszczół (głównie pszczół leśnych, tzw.borówek) w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARTNIK
pszczelarz zajmujący się hodowlą pszczół (głównie pszczół leśnych, tzw.borówek) w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach (na 7 lit.).

Oprócz PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PSZCZELARZ ZAJMUJĄCY SIĘ HODOWLĄ PSZCZÓŁ (GŁÓWNIE PSZCZÓŁ LEŚNYCH, TZW.BORÓWEK) W SPECJALNIE W TYM CELU WYDRĄŻONYCH DZIUPLACH DRZEW, CZYLI BARCIACH. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x