ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUDŁO to:

zamknięta część pojazdu, w którym się siedzi (np. karety) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUDŁO

PUDŁO to:

więzienie (na 5 lit.)PUDŁO to:

część niektórych instrumentów muzycznych, która współgra z wibratorem (np. ze strunami w gitarze, skrzypcach) i powoduje wzmocnienie dźwięku (na 5 lit.)PUDŁO to:

duże pudełko, opakowanie (na 5 lit.)PUDŁO to:

obraźliwe określenie zazwyczaj starej, tępej, niezgrabnej kobiety (na 5 lit.)PUDŁO to:

zawartość pudła, tyle, ile się mieści w pudle (na 5 lit.)PUDŁO to:

odsiadka, kara więzienia (na 5 lit.)PUDŁO to:

nietrafienie do celu (na 5 lit.)PUDŁO to:

niezgadnięcie (na 5 lit.)PUDŁO to:

podium - miejsce dekoracji zwycięzców (na 5 lit.)PUDŁO to:

fakt zajęcia miejsca na podium (na 5 lit.)PUDŁO to:

chybiony strzał (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.667

DZIEŃ POLARNY, POMIOTŁO, PRANKO, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, NISZA NIWALNA, EPEISODION, MUSZKA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, RADIO TAXI, DEFERENT, PŁOMYCZEK, SOŁECTWO, ZAKOCHANY, PALEOTERIOLOGIA, STOPNIOWALNOŚĆ, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, RAMKA, POŻEGNANIE, TEREN ZIELENI, TOR, PRETEKSTA, SPOJÓWKA GAŁKOWA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, GRZYB PLEŚNIOWY, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, PRZYTULIA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, EFEKT ZATŁOCZENIA, PROTEKCJONIZM, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, NIEZADOWOLENIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, LECZENIE CHIRURGICZNE, STRES, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, BEZPIEŃKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, EFEKT SORETA, SENSOWNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, UPAŁ, PAS MIEDNICOWY, STOPKA, WYSTĘPOWANIE, PUSTELNIA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ATRYBUCJA, TEATR EPICKI, WKŁAD, NAWYK, RZUT OSOBISTY, RYNEK HURTOWY, STANOWOŚĆ, ANTYCYPACJA, ŁUSKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, FELOPLASTYKA, BLEJTRAM, PODKÓWECZKA, NATURYZM, BŁONA SUROWICZA, PŁYTA, PROMIENNOŚĆ, ZANOKCICOWATE, OPERA, GRZYWA FALI, ODBYTNICA, DIADOCHIA, TARCZKA, RAJZA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ŻYCZLIWY, CHOROBA TANGIERSKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, RĄB, AUTSAJDER, SECESJONISTA, POWIEŚĆ BRUKOWA, OSAD, KROK, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PÓŁNOC, GRANULA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KORZENIONÓŻKI, FOLA, JĘZYK POLSKI, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, ALEURON, POEMAT HEROIKOMICZNY, POROŚLE, AKTUALIZOWANIE SIĘ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, MELINA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, FROTKA, FIZJOPATOLOGIA, CHOROBA KUFSA, LAGUNA, IRRADIACJA, TARANTELA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, WACHTA, BIEŻNIK, PORA GODOWA, KORYNCKA, KLAPKA, SUTERYNA, NA PIESKA, TUNDRA, ZUBOŻENIE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, MLECZ, ZADŁAWIENIE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, SZYPUŁKA, PODZAMCZE, WYRÓB CUKIERNICZY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, OGNISKO MUZYCZNE, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, MASTURBACJA, KAPRALSTWO, STANIK, DŻIN, ALIGATOROWATE, DIAKON, GARDEROBA, SZABLA, ETIOLOGIA, OKNO TEKTONICZNE, NATRYSK, LAMNA ŚLEDZIOWA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, NIEDOPOWIEDZENIE, FIKOLOGIA, CYKL ASTRONOMICZNY, CANZONETTA, PALUSZEK, GEOFIT CEBULOWY, DEALPACK, MĄDRALIŃSKI, ARENA, FERMENTACJA MLEKOWA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ŻOŁDAK, PLANTAGENECI, OCZKO, OBIEG PIERWOTNY, MAFIJNOŚĆ, SIKA, DŻINN, UNIWEREK, PRZEDMIOT, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, ZBÓJNIKOWATE, RURALISTYKA, POLSKI, EGALITARYZM, LOSOWANIE PROSTE, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, WARZYWNIK, SZYNA, TELEROBOTYKA, AFRYKANISTYKA, STRAŻ POŻARNA, WYROBNIK, GLINA LODOWCOWA, MECHANIZM JARZMOWY, NÓŻKA, ŚWIADCZENIE, ŁYŻKA, RYGOR, RYKOSZET, PRZECZULICA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, IDIOGRAFIZM, ZASTÓJ, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, C, PRZEŚMIEWKA, PĘCHERZYCA, LAPIDARNOŚĆ, ZWIERZĘ, KOSA, UŚMIECH SARDONICZNY, WOJNA CELNA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, IMMUNOCHEMIA, CHAOS, WIELKA ROSJA, MAJMA, STRZYKWY, PODMIOT ZBIOROWY, ANGIELKI, MARKETING INWAZYJNY, GONDOLA, HELING, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, SYFEK, KARTEL NARKOTYKOWY, USTERZENIE RUDLICKIEGO, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, MOLOSY, MASZT ANTENOWY, LUJ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MIKROFILAMENT, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, LAWENDA, MAGISTRALA, LABIRYNT, LUFA, SEMITYSTA, GÓRKA, DOGI, ANALIZA TECHNICZNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GICZ, WURŚCIK, POZIOM MORZA, RAKOWATOŚĆ, PIONEER, PUNKT OKOSTNOWY, KATAR KISZEK, INTERLINGWISTYKA, ZŁOTÓWKA, TATERNIK, FRYZ, NAKŁAD POŁOWOWY, OSŁONA, TRZASKOWISKO, TABLOIDYZACJA, MUCHA, TANYSTROF, BAJCIK, PRACOWNIK LEŚNY, EMANACJA, FAVELA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, ŻABA BŁOTNA, FUZJA HORYZONTALNA, DINUKLEOTYD, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CHEMOTROPIZM UJEMNY, ODLEWARNIA, NĘCISKO, BEZGRANICZE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, FISZA, PALEC BOŻY, ACHAJA, TEORIA CIAŁ, CZAS, TERGAL, WZORZEC RUCHOWY, METEOR, CHOROBA OLLIERA, ESKADRA, KOLOKACJA, KLASA, STRZAŁA KUPIDYNA, KROMKA, TREŚĆ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, GÓRNICTWO WĘGLOWE, SROKOSZ, MURZYSKO, SOS MALTAŃSKI, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, ONTOLOGIZM, ELIMINACJE, LIŚCIEŃ, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, INFOBOKS, NEUROFIBROMATOZA, TROLL, JARZYNIAK, EUROWIZJA, ASESOR KOLEGIALNY, ODGAŁĘZIACZ, POLE BRAMKOWE, PRYMATOLOGIA, PRZESYŁ, ASTROBOTANIKA, INFLACJA OTWARTA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, KONKURENCJA, SZMATA, MARTWA WODA, TKANKA MIĘŚNIOWA, AKLIMATYZACJA, CLARINO, WSTĘP, CYBORIUM, ?ETERYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUDŁO zamknięta część pojazdu, w którym się siedzi (np. karety) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUDŁO
zamknięta część pojazdu, w którym się siedzi (np. karety) (na 5 lit.).

Oprócz ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ POJAZDU, W KTÓRYM SIĘ SIEDZI (NP. KARETY). Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x