CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOWYPUST to:

część wału z wypustami na obwodzie, dopasowana do otworu o wielu rowkach w połączeniu wielowypustowym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.760

PÓŁWYSEP, SASAFRZAN, OBŁO, UDO, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, RASZPLA CIERNISTA, KWIATOWA, ROTUNDA, KAPLERZ, INDIE WSCHODNIE, ŁĄCZNIK SKURCZOWY, GICZ, SCHAB, GROT, BERESTECZKO, MARSZAŁEK POLOWY, SURAŻ, SZÓSTA CZĘŚĆ, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, KIL, SERCE DZWONU, COKÓŁ, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, BIEŻNIK, WOŁYNIAK, GHATY, ŁOPATKA, HEŁM TURNIEJOWY, ELEMENT GRZEJNY, POLGAR, LODOWIEC SZELFOWY, WIZJER, ZAKRYWKA, BULWA, GONIEC, PALISANDER, ŚCIANA, PODMIOT GRAMATYCZNY, ROŚLINY NASIENNE, SYNKOPA, OSOWO, ATRIUM, MAJTKI, PAZUR, TRIESTEŃSKA, CIAŁKO SZKLISTE, PRZECIWSTOK, KAWIRAM, PŁAT SKRONIOWY, TYBINKA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PUZZLE, KADR, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, GWAJAKOWIEC, PODSEKTOR, PROLOG, PUNKT EUTEKTYCZNY, WĘZEŁ, TYFLOSOLIS, DZIÓB, PŁASZCZ, BOASZKOWATE, ASZKENAZI, ROZBUDOWA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, RYGIEL, DZWONNICA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, MŁOTEK, GÓRA, FRONT, OGNIK SZKARŁATNY, SIRO, PRZEBOJOWIEC, KISZKA STOLCOWA, ZESPÓŁ, KĄT PŁASKI, TRZONEK, ODCINEK KOŁA, BĄK ZWYCZAJNY, ŚWIĘTOJANKA, STREFA POŻAROWA, QUETZAL, ZALĄŻNIA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, WIELKOROSJA, MIKS, KORZEŃ, SZPILKA, SKORUPA, ÓSEMKA, SZYPUŁA, RATA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, BOKS, BLAT, JAWAJSKI, BIZON LEŚNY, CZĘŚĆ, GŁOWICA, KLAMOR, BARK, TRANSZA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, CZEPOTA GAMBIR, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BUFOR RAMKI, TRYSKAWKA, GŁOWOTUŁÓW, SWIETŁOGORSK, JELITKOWO, PRZYGOTOWALNIA, SILNIK GWIAZDOWY, PÓŁFRAK, PRZECINEK, PÓŁWYSEP, PORTYK, CIĄGNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MURZYSKO, SIEDZISKO, OGON, KWARTA, PRZYSZWA, OPONKA, PARTIA, BATERIA, WĄTEK, HYBRYDYCZNOŚĆ, RYBITWA OKOPCONA, LEJEK, PRZĘSŁO, OPUSZKA, WACHTA, WÓZEK, ODCINEK, ŁĄCZNIK, KONKLAWE, RUDKI, WORECZEK, WARIACJA, ANGARSK, SIAMANG, KINOTEATR, OKAP, SEGMENT, KORONA, NACZYNIE WZBIORCZE, PĘD, ZDZIRA, BIDŁO, BYLICA PONTYJSKA, GARDZIEL, PĘTELKA, CHRAPA, ZALĄŻNIA, PERYSTOM, RZEŻUSZNIK, ZALĄŻNIA, SPRZĄCZKA, HALIZNA, MINIMUM PROGRAMOWE, BASEN, FARTUCH, NIEMCY ZACHODNIE, DZIAŁKA ROBOCZA, KAPLICA, ZWÓJKOWATE, SEKSTET, JĘZYK CHORWACKI, POZIOM, NIEBIOSY, POLIHISTOR, DRUŻYNA, KROKODYLEK, GORSET ORTOPEDYCZNY, SALWA, TAPAS, BIEGUN, KUPEREK, FRYSZTAT, WYROSTEK BARKOWY, SKRAJ, ŻWANIEC, STROP, NASIENIE, LEVEL, ŻMIJE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ZASTAWKA, ANTROPOSFERA, WARZYWNIK, JAJO, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, UZDA, NOGAWICA, ŁOŻYSKO SWOBODNE, PŁATEK, SEKWENCJA PRIBNOWA, INFOBOX, SZYPUŁKA, GRZYWA FALI, KORSUŃ, PERWOMAJSK, JĄDRO GALAKTYKI, STOPA, GŁADŹ, RAMA, PEKTORAŁ, OŁTARZ, PRZEDSCENIE, GLIZA, KARABINIER, OSAD, TEZA, ABSORPCJA, CECHOWNIA, KANALIK NERKOWY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BRUMBY, BACIK, WIEŻA WIERTNICZA, ALLEMANDE, ŻAKIET, RACHUNEK FINANSOWY, PRZYBUDOWA, POWAŁA, SKLEPIENIE, WIERZCHOWINA, WACHTA, ALLEGRO, WIERTNICA, ŻYŁKA, ANALIZA WARIANCYJNA, WPUST, PODBRÓDEK, FAWORYT, ISKIERNIK, PODKORA, MIĘDZYWĘŹLE, WIATROWNICA, RAMKA, NEONTOLOGIA, MUTRA, KONTAKT, MOZAIKA, PERKOZ ZAUSZNIK, OGRÓDEK LETNI, TROICK, MIĘKISZ, OCEAN, LEGAWKA, TRANSMITANCJA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, STEK, JAMA, STOPKA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KOPIAŁ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, RYT, REJON, REJESTR, ANGEOLOGIA, KŁĄB, SPRYCHA, ŁĄCZNIK, OPUSZKA WĘCHOWA, PONS, CIEMNIA OPTYCZNA, SZYJKA, WTRYSKIWACZ, TYKA, BŁĘDNIK KOSTNY, RĘKA, WIELOWIEŚ, USTNIK, CZEP, UDERZAK, MYSZ POLNA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, TERBINAFINA, ROZWÓRKA, RURA, PRZODOMÓŻDŻE, KONDYGNACJA, GRYZ, KROK, SPLOT ODBYTNICZY, ŚLIZG, NABIEGUNNIK, KURTYNA, OSTOJA, LASZT, FOTOSFERA, JASIENICA, ALBA, KOLBA, ?REZONATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.760 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOWYPUST część wału z wypustami na obwodzie, dopasowana do otworu o wielu rowkach w połączeniu wielowypustowym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOWYPUST
część wału z wypustami na obwodzie, dopasowana do otworu o wielu rowkach w połączeniu wielowypustowym (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZĘŚĆ WAŁU Z WYPUSTAMI NA OBWODZIE, DOPASOWANA DO OTWORU O WIELU ROWKACH W POŁĄCZENIU WIELOWYPUSTOWYM. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast