CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIZA to:

część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLIZA

GLIZA to:

część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)GLIZA to:

w technice laboratoryjnej rodzaj papierowego filtra w kształcie probówki, w którym umieszcza się produkt poddawany ekstrahowaniu (na 5 lit.)GLIZA to:

bibułka papierosowa (na 5 lit.)GLIZA to:

papierowa lub tekturowa tuleja, na którą nawinięta jest wstęga papieru konfekcjonowanego w postaci roli lub bobiny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.840

PRZODOMÓZGOWIE, NEUROPSYCHIATRIA, UROCZYSKO, ZADEK, WGŁOBIENIE, LAKA, MOC CZYNNA, TYBINKI, PARODOS, SIODŁO, MŁYNEK, DAMAN, SKŁAD, ZESZYT, FARTUCH, FANPEJDŻ, ARCHITRAW, STUŁA, BATUT, PIŁOGON, ZADZIOR, PROCENT, KLEPISKO, SADZ, KOMBINACJA KLASYCZNA, GNOJNICA, LOTNICTWO POKŁADOWE, CZWARTA CZĘŚĆ, LÓD, MAGNES, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, GLIKOPROTEID, JON UJEMNY, GONDOLA, RĘKAW, ROTATOR, PODMIOT GRAMATYCZNY, ŚLUZA WAŁOWA, KORBKA, ANTENA SATELITARNA, RAKOWIEC, KOŃCZYNA, LUNETA, WALOŃSKI, MAGIEL, ARCHIDIAKONIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ISKIERNIK OCHRONNY, SZPATUŁKA, KOPERTA, LOPOLIT, AKCJA NA OKAZICIELA, WERS, LITOSFERA, WYJEC PŁASZCZOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, STADIUM, RUBRYKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, TYŁEK, KUREK, WRZESZCZ, C, CAMPANILE, KATION, MAGLOWNICA, PINGWIN MAŁY, WARMIŃSKI, ODKŁADNICA, PLECÓWKA, PENS, WIELKORUŚ, WAGONIK, TRIESTEŃSKA, MASŁO MAŚLANE, WIERZCHNICA, DZIANINA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, BETONKA, ZAGŁÓWEK, PAS MIEDNICOWY, SKIP, DELFINOWATE, MÓZG EMOCJONALNY, GORS, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, EDYKUŁA, METODA PORÓWNAŃ, LĘDŹWIE, AKCJA, BIEGUN ANIMALNY, BIDŁO, PANNA, UCINKA, FORMA, KATECHIZM, PLATFORMA NAFTOWA, METEORYT, TEREN ZALEWOWY, PIERŚ, BARWIARKA ZWROTNA, LINOLEUM, JĘZYK CHORWACKI, KOLCZYK, ŁĄCZNIK DROGOWY, TRYMOWANIE, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, ANODA, STOPA, BLUZA, KROKODYLEK, PUNKT EUTEKTYCZNY, DANIE, PROMIEŃ SŁOŃCA, KINOTEATR, JEDNOSTKA, ZESPÓŁ USHERA, CZĘŚĆ MOWY, OSTROGA, MYSZ DOMOWA, AKWEN, SEKTOR PUBLICZNY, PÓŁKULA MÓZGU, ŚRÓDBRZUSZE, NAPIĘTNIK, WOŁYNIANIN, LICZBA ZŁOŻONA, ROŚLINA KORZENIOWA, PATRYSTYKA, WIOLIN, MALTA, GÓRALKI, PŁATNIK NETTO, SCENKA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, ZMIERZCH, TRZONEK, ĆWIARTECZKA, MURENA WSTĄŻKOWA, MISKA, WIENIEC, DRINK-BAR, NADBUDOWA, KLAPKA, KLAUZURA, STOŻEK DZIOBOWY, KORBA, KOHORTA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, TWARDZIEL, PAS, UDŹWIG, JĄDRO GALAKTYKI, KŁĄB, ŁUSKA, TOPIK, PĘCZEK, AKROPOL, IGLASTE, KOŁO, POCHWA LIŚCIOWA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, NABIEGUNNIK, BIODRÓWKA, MIEJSCE, SZKAPLERZ, SEGMENT, PODTRZYMYWACZ, SZYNKA, KLUCZ, ŻUWACZKA, KOŃCÓWKA, GRADUAŁ, KYLIKS, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KNAGA, WĘZEŁ, ESKIMOSEK, SZCZYT, POPRZEDNIK, ZAWIĄZEK, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, OSTROGA, RĘKA, PRZESTAWNIA, KORZONEK, WOLNY OBSZAR CELNY, PRZYŁĄCZE, CZEKAN, CHRYSTOLOGIA, PRZEKŁADKA, JAWA, WYJEC RUDY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KONIEC, ŁOPATA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, REZONATOR, WIELOWYPUST, ALKIERZ, PRZESTRZELANIE, DZBANEK DO KAWY, MONOPOLISTA, DZIELNICA, SPAŁA, DOLNA SAKSONIA, SZPILKOWE, WIEŚ, ZABUŻE, MAGNETON JĄDROWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DIU, SUMA KONTROLNA, ŁOŻE, LEMIESZ, DZIERŻAK, RYCYK, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, LEJ, AMALAKA, TŁUMICA, KLOAKA, PUNKT, BRZOSKWINKA, RANA, HAREM, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, IGŁA, BARK, DZIÓB, SOPEL, LICE, BELKA, TEOGONIA, CECHOWNIA, SZCZUR DRZEWNY, WIELKOŚĆ, LAMNA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ŁYŻKA, ODWÓD, KINO AKCJI, OPONA, TRĄBKA FANFAROWA, CZUB, PUNKT, EOLIA, KONTAKT, JĘZYKI URALSKIE, GŁOWA, GAZELA MONGOLSKA, RYZALIT, BOCZNICA, KĄCIK, KAPLERZ, GÓRA, NOC, LAWETA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, WIZJER, PRZYSIEK, SPOWALNIACZ, KARBORYZATOR, GŁADŹ, MIEDNICA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SOHO, HACZYK, PUŚLISKO, LEJEK, PISMO HIERATYCZNE, STATYW, SZPONDER BRZEŻNY, KOŃ TURKMEŃSKI, OBCIĄŻENIE, ŚLIMAK, PŁATOWIEC, TAMBURYN, SIKA, KATOLICYZM, PRĄD ZAWIESINOWY, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, KRĄŻENIE MAŁE, KAMIZELA, WARIACJA, SZTUCZNE SERCE, ANALIZATOR, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, BRZUSIEC, KIEŁZNO, RĘKAW, SZPADA, JARZYNA, KIEŁZNO, ZASIEK, PRACA SEZONOWA, ZAODWŁOK, CZYSZCZARNIA, ZANOKCICOWATE, ?RODENTYCYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLIZA część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)
ŁUSKA część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIZA
część naboju, służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.).
ŁUSKA
część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - CZĘŚĆ NABOJU, SŁUŻĄCA DO UMIESZCZENIA W NIEJ ŁADUNKU MIOTAJĄCEGO I SPŁONKI. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast