KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUNDSZTUK to:

kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 9 lit.)MUNSZTUK to:

kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.160

POUFNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, EGZAMIN GIMNAZJALNY, LOCH, BYK SYCYLIJSKI, PROCES JEDNOSTKOWY, SPAWĘKI, QUEBECKI, ŁATA MURARSKA, ELEKTRON DODATNI, HUBA, PÓŁKREW, MIARKA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, HISTORYZM, CIERNIOGŁOWY, MIMEOGRAF, INDIE WSCHODNIE, BOŻA RĘKA, NAROWISTOŚĆ, WAŁECZEK, KOMA, LUFA, MUNDSZTUK, SOLUBILIZACJA MICELARNA, AGADA, HIPPISKA, TATARKA, REDUKCJA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, URANINIT, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, ZAPORA OGNIOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, JAZ ZASTAWKOWY, PRZYGODA, ALKIERZ, NEOGNATYCZNE, NAPIĘTNIK, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, WYJEC PŁASZCZOWY, KOMPLETNOŚĆ, SYROP, WTRYSKIWACZ, SAMOOKREŚLENIE, REJON, WIRTUOZERSTWO, KOMUNALKA, AFRYKAŃSKI, MINERAŁ SIARCZKOWY, POPRZECZKA, OKRĘT LOTNICZY, CYWILNOŚĆ, POCHWA LIŚCIOWA, KOMIN WULKANICZNY, AKT, PROPAROKSYTON, ŚRÓDMIEŚCIE, PAL, WIĄŚL, TRANSAKCJA SPOT, DRIBLER, RÓŻANKA, CZART, REGRESJA LOGISTYCZNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KWINTA, NAGOLENNIK, WOLNE SOŁECTWO, IMPERIUM KHMERSKIE, ROKOKO, DESTYLATOR, BRYDŻ SPORTOWY, POLIPEPTYD, BEZSENSOWNOŚĆ, GĄSIENICA, WSTĘŻNICE, TRYBULARZ, GORS, NADZÓR BANKOWY, BOKS, GOŁĘBIE SERCE, RONNE, MŁYNOWY, RAGLAN, PALEMONETKA ZMIENNA, KRUPNIK, ZMYŚLNOŚĆ, RUTENISTYKA, PRAWO HOOKE’A, LEJBIK, URZĄDZENIE POMIAROWE, SUWERENNOŚĆ, STOPA LODOWCA, UKŁAD ODNIESIENIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, SZCZAWIOWA, PRAGMATYKA, DUCHAMP, PASTA, NIESTABILNOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, WIELORYB, SUPERTOSKAN, KIERUNKOWOŚĆ, POJEDYNKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, CHROPOWATOŚĆ, KORUPCJOGENNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, TURBINA PAROWA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KRATOWNICA, NIEŚWIADOMOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SZPALTA, TAUTOCHRONA, PRZĘSŁO, ECHIN, OKRYCIE, PIERWSZOŚĆ, PIERDOLNIK, SĘKACZ, BIAŁY ZNAK, MSZA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, AUTONOMIZM, PŁATEK, CYGAŃSTWO, SERBOCHORWATYSTYKA, USTĘPLIWOŚĆ, STANOWISKO, NIEDOSTĘPNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, KRZYŻ, ŚWIECA, ULEGŁOŚĆ, NAGOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, BEZROBOCIE UKRYTE, FRYZ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WIEŚNIAK, PRANKO, PATROLOWIEC, CYNKOGRAFIA, ZAKRĘT, ODCHYLENIE STANDARDOWE, NIECZYNNOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, CIĘŻKA WODA, LUDEK, STEK, SANTOS, CZAS LAPUNOWA, UKŁAD KRWIONOŚNY, KONSTYTUTYWNOŚĆ, GRZYB NIEJADALNY, PODJAZD, KORA SOCZEWKI, PAS, SYTK, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, FRAMUGA, PŁASZKA, ŻAKINADA, DZIARSKOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, FIREWALL, CZWÓRKA, WYTWÓRCZOŚĆ, PYSK, POSIADACZ ZALEŻNY, POLA ELIZEJSKIE, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, HUMANOID, ROZDANIE, MODEL, FUTRO, PRUSAK, GAŁĘZIAK ZBITY, PUPCIA, CHODNIKOWIEC, NIENAGANNOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KONSOLA, CHLOROZA, BOCIAN SIODLASTY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, STYL KOLONIALNY, PORYWCZOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MORALNOŚĆ, SINGIEL, PRZESIEWACZ, NAGŁOWIE, NATYWIZM, OBOŹNY, WYJĄTEK, PROLOG, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ARANŻACJA, WYŚCIG KONNY, FINITYZM, PRZYCISK DZWONKA, BUDOWACZ, OUDRY, PRAWO HUBBLE'A, ŚMIESZKA, GRA NA ZWŁOKĘ, RELACJA TOTALNA, STRONA CZYNNA, REGULARNOŚĆ, ANDROID, DWA OGNIE, CHINY WSCHODNIE, EKRAN, LIROGON SKROMNY, TAKTYCZNOŚĆ, PONUR, APEL, ASOCJALNOŚĆ, AFIRMACJA, AMIOKSZTAŁTNE, RZADZIZNA, MUR, TWIERDZENIE MAYA, REJA, TRYSKAWKA SZKLANA, CZOK, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, LERNA, KLĘKANY, SYRENA ALARMOWA, VIP, ZĘBOWCE, NIT, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, GIBON SREBRZYSTY, ŚLIZGACZ, PRZYMIOTNIK, MEMBRANA, ZAWÓD, PRZESUWNIK, MONOCENTRYZM, MNOŻNIK, SWATKA, MAFIA, PAPROTKA, KURTYNA, NOCNICZEK, KOŚĆ KLINOWA, BEŁT, MASER GAZOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KOŁO JEZDNE, TELEOLOGIZM, ABISAL, EUKARIONT, NAJEMNIK, KLĘK PROSTY, PODTYBINKA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, EDIAKAR, ŁOPATKA, ODWAR, MASA, GŁUPKOWATOŚĆ, KAPSYD, MIODÓWKA PĄSOWA, KARKOŁOMNOŚĆ, PEWNIK, TEMPERATURA ABSOLUTNA, TENOR DRAMATYCZNY, NIEUWAŻNOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, OSTROGA, PTOZA WRODZONA, BĄBELEK, PROEPIDEMICZKA, NIEMĘSKOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, HUBA WIERZBOWA, GE'EZ, LIPOID, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, NARWAL, ANAPSYDY, GÓWNIARA, BOŻE NARODZENIE, PÓŁBIEG, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ?KARP KRÓLEWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUNDSZTUK kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 9 lit.)
MUNSZTUK kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUNDSZTUK
kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 9 lit.).
MUNSZTUK
kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 8 lit.).

Oprócz KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - KIEŁZNO, KTÓREGO CZĘŚĆ WKŁADANA KONIOWI W PYSK WYKONANA JEST Z ŻELAZA; SŁUŻY DO KIEROWANIA KONIEM I HAMOWANIA GO. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x