PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORĄGIEW to:

płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 9 lit.)SZTANDAR to:

płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHORĄGIEW

CHORĄGIEW to:

płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 9 lit.)CHORĄGIEW to:

podstawowa jednostka organizacyjno-taktyczna jazdy rycerskiej o różnej liczebności w dawnej Polsce istniejąca od XIV do XVIII wieku (na 9 lit.)CHORĄGIEW to:

w łowiectwie i kynologii - dłuższe włosy, występujacye u psów na spodniej stronie ogona (na 9 lit.)CHORĄGIEW to:

jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu (na 9 lit.)CHORĄGIEW to:

SZTANDAR (na 9 lit.)CHORĄGIEW to:

w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjno-taktyczna odpowiadająca obecnej kompanii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.941

ZWÓJ RDZENIOWY, OTOK, KORONKA, GESTIA TRANSPORTOWA, ZAGÓRZANIN, CIEMNIA OPTYCZNA, SŁOIK, ŚLUNSK, WIELKI MISTRZ, ZAUROPODOMORFY, SEKCJA, KOTERYJNOŚĆ, ALBIGENSI, SOLFERINO, RADAR GEOLOGICZNY, LEŚNICTWO, DRZEWCÓWKA, ŁAPKA, ZMROK, DODATEK BRANŻOWY, INTERDYKT, PÓŁCHÓR, MAŁOPOLSKA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, CZĘŚĆ MOWY, ANEKS, OBUCH, SZUM TERMICZNY, KIEŁZNO, NIEZMIERNOŚĆ, WYROSTEK RZĘSKOWY, GNIAZDKO, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, OKRĄGŁY STÓŁ, NAWAŁNIK POPIELATY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, OPONA, NACIECZENIE, AKADEMIK, JĘZYK PIKTYJSKI, ŁAMACZ, KOTLINA KŁODZKA, KODEKS WYKROCZEŃ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, AGENT WPŁYWU, PROŚCIUCH, PŁAT, AMOK, ZAPŁON, RATY, RÓŻANKA, MULTANY, DONOŚNIK, GLOBUS, TĘTNICA SKRONIOWA, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, JELEŃ BIAŁOWARGI, CZANKA, PŁOZA, SIODŁO, EMIGRACJA, PŁAT, KRETOWINA, MIESZACZ, KONSUL, OGRÓDEK PIWNY, SKŁAD, PROCES TECHNOLOGICZNY, RYCYK, NABIODRNIK, SALDO CYKLICZNE, NASTĘP, KRENAL, PALETA, WIĘŹ SPOŁECZNA, OPASKA, WIR PYŁOWY, LUFA, NEUTRALNOŚĆ, ELAMITA, ŻYŁA UDOWA, SANSON, ROK GWIAZDOWY, OBRÓBKA, LUDWINÓW, SYMPLEKS, GRUSZKA ŻAROWA, ELEMENT, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MALARSTWO TABLICOWE, ŚLAD, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, EWANIELIA, PUPINA, AFRIKAANS, OMUŁEK, DASZEK, PASZTETNIK, TSUNAML, SEJSMIKA, KRATER, AKT WYKONAWCZY, WIERZCHNICA, BIAŁKO KU, ŻEBRO, SAŁAKA, AMICIS, BENEFICJANT, SPAD, MILIRADIAN, TRZON, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, WIKARIUSZ, FLIGELADIUTANT, GANG, PAŃSTWO, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, FAZA, RYBY KOPALNE, ZWIERZĘ KOPALNE, MIESZKANIE KOMUNALNE, KRETOWISKO, STOPA, FORSZLAK, STOPA, TEMAT PODSTAWOWY, PODKOMENDNY, SIRO, PLOTER TNĄCY, KORYTARZ, WAŁ BRZEGOWY, KURS SZTYWNY, KODON NONSENSOWNY, STANIK, TŁO, OBYWATELKA, IMAK, ROZBRATEL, PARWENIUSZ, ADIUTANT PRZYBOCZNY, AORTA BRZUSZNA, STREFA ZGNIOTU, ROZKŁAD MACIERZY, PATRYSTYKA, FARTUCH, KIL, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, FIRMAMENT, PANCERZ, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, EUDIMORFODON, DZIAŁKA, AUDYT, KATEGORIA SPOŁECZNA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, KRANIOTOMIA, LEJ, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, KOTLINA, AUTOMOBILKLUB, ULAŻ, STRUNNIK, JĘZYK LODOWCOWY, MONOPOL, BAK, KASTYLIA, ŁOPOT, KAPILARNOŚĆ, MINIMUM PROGRAMOWE, WALOŃSKI, PŁONNIKI, DREN, KONFIRMACJA, REZULTATYWNOŚĆ, ZASŁONA, KAPNIK, STOPA, KOLIZJA, MANKIET, GRZEBACZ, PISZCZAŁKA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, HEŁM TURNIEJOWY, SUW, CIAŁO SZARE, TURÓWKA, GÓRNICA, TAKTYKA, PRZĘSŁO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BURSZTYNIARZ, WISKACZA, ODCINEK, KWADRANT, PAS, MONARCHIA ELEKCYJNA, MONOPOLISTA, DYŻUR, AKERMAN, PROPORZEC, SZKLISTKA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, EKWITA, GŁOWNIA, PODMIOT DOMYŚLNY, KRET, BUFET, PODATEK PORADLNY, BIOSFERA, ROBOTY ZIEMNE, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, OSADNIK, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, JĘZYK, PARTIA KANAPOWA, CZASZA, MOIETA, FRANIA, PŁAT, MARKOWIANIN, NITKA, GEODYNAMIKA, KOLONIJKA, BULIONER, ZAWIĄZEK, LUKSEMBURCZYK, KORONA, GŁADŹ, STOPA LĄDOLODU, SZEFEL, LUSTRO WENECKIE, ZRAZ, FAŁ, PROSCENIUM, KALESONY, STOPA, IRS, KANAŁ, NABÓJ, LÓD PAKOWY, STALNICA, SEKSTET, ETAT, SIATKA, EROS, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, OPASANIE, SEGMENT, CEFTAZYDYM, BIAŁKO, ECHIN, OKOLICZNIK, PALEC, WIDMO ABSORPCYJNE, ENERGIA GEOTERMICZNA, KATOLIT, KATASTROFISTA, FAŁDA, PILŹNIANIN, RDZEŃ, GNIAZDO WTYKOWE, ELEMENT, TRANSZA, ŚWIDER, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, MOHER, LICO, DÉSINTÉRESSEMENT, FUTRO, KOPALNIA OTWOROWA, LINIA PODSTAWOWA, BAZA ORBITALNA, KUZYNKA, FOSA, ANDORKA, HARCERSTWO, FERETRON, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, TARAN, BIZA, CHEŁMOŃSKI, BALONET, RITORNEL, BADANIA OPERACYJNE, SYSTEMIK, PIELUSZKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, NAUSZNIK, TERCJA, DRAGON, TRYSKAWKA, MASZT, ZAKŁADKA, ?ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORĄGIEW płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 9 lit.)
SZTANDAR płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORĄGIEW
płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 9 lit.).
SZTANDAR
płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; część flagi (na 8 lit.).

Oprócz PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PŁAT MATERIAŁU O OKREŚLONYCH BARWACH I GODŁACH, PRZYTWIERDZONY DO DRZEWCA, BĘDĄCY ZNAKIEM PAŃSTWA, ZIEMI, MIASTA, ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, SPOŁECZNEJ, POLITYCZNEJ, KOŚCIELNEJ, ZAWODOWEJ ITD.; CZĘŚĆ FLAGI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x