OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLE

POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)POLE to:

uprawne (na 4 lit.)POLE to:

zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)POLE to:

grunt do zaorania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.920

ŁAN, TEREN ZAKRYTY, DIAKRYT, STEP, ANGLOARAB, ANTAGONISTKA, AKTYNOMETRIA, TYMPANON, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, WOSKOWATOŚĆ, AWERS, ZAUROPODOMORFY, JORDANEK, KRA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, JEZIORO SUBGLACJALNE, PIĘTRO HALNE, STACJA ROZDZIELCZA, BIEDAK, REPUBLIKA FEDERALNA, WODA PODSKÓRNA, EGOISTKA, STRONA INTERNETOWA, TYSIĘCZNIK, SZTUKA PASYJNA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, PRZESŁONA, SPAD, GRANULACJA, AMPLA, PRĄD MORSKI, HIPOTEZA GAI, DZWONNICA, HELIOS, GRUNCIK, PILŚŃ NERWOWA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, BUŁGARYZACJA, BIEGUN, ROK GWIAZDOWY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, WYBIEG, NIEBOSKŁON, KATALIZA, ZIEMIA, ROZPŁODOWIEC, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, SERYCYTYZACJA, NAPÓJ, POLE SKALARNE, GRÓB JAMOWY, SZTUCZYDŁO, POLE, PISMO, PRZYCHACIE, PRAWO KARNE, PLAFON, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, TANK, ROK, KOPERTA, OZDOBNICA MNIEJSZA, POLE BIWAKOWE, KOMISÓWKA, BAPTYSTERIUM, ULEPSZACZ, EKSTRUZJA, WZORZEC UMOWNY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, INA, LINIA ZABUDOWY, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, KURZAWKA, DOLMAN, RYJ, DON KISZOT, TUNEL, ZAWŁOKI, MAŚLACZEK, SFERA BIOTYCZNA, DOBRO PODRZĘDNE, EPICYKL, ZASTAW REJESTROWY, SILNIK WIDLASTY, RONDONIA, BATERIA, WYSEPKA, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, SASI, FEUDUM, TULEJA, OWCE, BUŁAWNIK, WAGON POCZTOWY, SUMER, IKAR, NISZA, PASTWISKO, FORMA, PIEZOMAGNETYZM, KRATKA, ŻABA ORANŻERYJNA, MAGICZNA GÓRKA, GAZ ŁZAWIĄCY, ŁAWKA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, CHLOREK HEMATYNY, SZALKA, KONSTELACJA, ZŁĄCZE, PARAFRAZA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, BOTOKS, OBSUWISKO, DEFERENT, FOTEL ROZKŁADANY, BYK FALARISA, PALLAS, TOŃ, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, STREFA PŁYWÓW, TORPEDA, WESTA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PŁYWY MORSKIE, ŁĄCZE, PLATFORMA, PALIWO KOPALNE, POZIOMICA, MAGNESIK, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, KORYTARZ LOTNICZY, MOST POWIETRZNY, GALA, BYK SYCYLIJSKI, HEMIKRYPTOFIT, GRUSZA FAWORYTKA, HYDROX, LOWRY, BURAK, ZIEMIANIN, NASYP, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, UDANOCERATOPS, ŚLIWA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, TRĄBKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, LÓD DRYFUJĄCY, BOJKOWSZCZYZNA, SZLAK GRADOWY, KORYTARZ POWIETRZNY, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, KONTENEROWIEC, AMAZONAS, POLE, KANGUR ANTYLOPI, KAUKAZ, TEREN, POKREWNA DUSZA, BYK, SAMOCHÓD, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PLINTA, MIECHERA, CORRIENTES, PANSPERMIA, KUTER TORPEDOWY, KREDYT LOMBARDOWY, PIERWOWIJE, APEL, SKARB, UGÓR, EROZJA RZECZNA, NOC, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, PALEOMAGNETYZM, MATA, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, SINIAK, DELHI, PODKŁAD, BERGAMOTKA, PISMO GRECKIE, BALON RADIOSONDA, BOMBOWIEC, CELESTA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PROSTOPADŁA, SUKINSYN, NADRENIA, BURGENLAND, SPAD, GRUZEŁEK, LUGIER, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, IKAR, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, OBRĘB, KONCERT, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DOLOT, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, OLEJ SMAROWY, POŁOWNIK, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, MYŚLIWIEC, STATEK TOWARZYSZĄCY, KOMIN WULKANICZNY, PEDAŁY, ZWÓJEK, KONDYCJA FIZYCZNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KERMAN, SZARY RYNEK, PODSEKTOR, PŁASKOSZ, GREKA, HORMON PŁCIOWY, PANCERNIK KARŁOWATY, WAHADŁO, LUCERNA, LAMPA KWARCOWA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, CENTRALA TELEFONICZNA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, TRZY KRÓLE, AKWATORIUM, ŚWIAT, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ALKA, KASZTELAN DRĄŻKOWY, SUPERFORTECA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ELEKTROMAGNES, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KOLEMANIT, SERIA WYŚCIGOWA, CIĘŻARÓWKA, SOBÓR, KOTWICOWISKO, KONSTELACJA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, TŁUSZCZAK, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ROZPADLINA, KATEDRA POLOWA, POGODA POD PSEM, ODSYŁACZ, DASZEK, TORPEDÓWKA LOTNA, REAKCJA ZAPALNA, PIANKA, BEZROLNY, GĘŚ, SFENAKODON, POLE BRAMKOWE, POPRAWIACZ, HRABAL, CHART, MAGELANKA SKALNA, NAROŻNIK, OBWAŁ, ZWIĄZEK ZGODY, ŹRÓDŁO POLA, AREAŁ, LUTNIA, WOJWODINA, SERENADA, ZIEMIA, BERA BOSKA, TAPINOCEFAL, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, DZIELNICA, BRANIE POPRAWKI, WÓZEK, AEROBUS, KRAJ, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KAWĘCZYN-WYGODA, ZATOKA NIŻOWA, REST, KRET, OKAP, OSNOWA GEODEZYJNA, DREWKO, TEREN PRZYLEGŁY, TEŚCIK, WĘGLARKA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, PORTUGUESA, SEKSTANS, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KRATKA, SKÓRA PERGAMINOWA, ?PAPIER KANCELARYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.).

Oprócz OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - OBSZAR ZIEMI PRZEZNACZONY POD UPRAWĘ, ZIEMIA UPRAWNA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast