OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAUPER to:

osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 6 lit.)PROLETARIUSZ to:

osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAUPER

PAUPER to:

osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 6 lit.)PAUPER to:

biedny uczeń, który utrzymywał się z jałmużny lub posług (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.876

GRUPA NILPOTENTNA, KAGUAN, PUSZKARSTWO, ODDZIAŁ, TOKSYNA SINICOWA, KWAŚNOŚĆ, PIEKŁO, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, GARDZIEL, TRYBUN, LAMPA OBRAZOWA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, NIESAMOISTNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, EROS, KRZEŚCIJAŃSTWO, TOTUMFACKI, DOMEK, BUKSA, OSOBA, SAMORZĄDCA, OŚRODEK, WSIOWY FILOZOF, FUNKCJA MONOTONICZNA, BĄCZEK, FUNKCJA BORELOWSKA, DZIECINNOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CHLUBNOŚĆ, GMINA MIEJSKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, DISC JOCKEY, OPERA, RODZAJNIK, PRZEKŁADNIA PASOWA, AKCJA NIEMA, BERYL, ARIANIE, HOMOFONIA, RAJFURKA, HACZYK, TRYUMFATOR, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, AŁUN POTASOWY, STEP, ANGLISTKA, HYDRA, DWORNOŚĆ, RELIGIA MOJŻESZOWA, KRATA ROZDZIELNA, GOGLE, BI, PODGRZYBEK, SKOROWIDZ, PROWOKATOR, MUMIA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, TUMAN, KARATE TRADYCYJNE, UTRWALACZ, ANCZYC, PRZEKAZ, SP. Z O.O, STRYJO, OPOKA, BETON STRUNOWY, COASTER, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, KRA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, LOWRY, ROLADA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, SZYK, PIGMENT, SILNIK PRZELOTOWY, TŁOCZYWO, RACHUNEK KOSZTÓW, PROSIAK, BRZESZCZOT, WRZÓD HUNTERA, ASYSTENTKA, GENERACJA, OSCHŁOŚĆ, BIOPOLIMER, MACIERZYŃSKOŚĆ, BIBLIOTEKA, DZIAŁKA, PLEBEJUSZ, POŚREDNIK, CIĄG GŁÓWNY, WOREK, KORZEŃ, PERYPATETYK, ELEMENT, SACZEK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOMANDOR, MACIERZ TRÓJKĄTNA, RUMUŃSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GÓRA MIĘCHA, TERAPEUTA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, HARPAGON, KOD PRZEDROSTKOWY, KRANIOTOMIA, KOCANKA WŁOCHATA, POLICJANT, MIKROSKOPIJNOŚĆ, NACHALNOŚĆ, PRZEJEZDNA, TATARKA, PŁAWACZKA, ULEGŁOŚĆ, SKUNKS, OPONKA, PRZETWORNIK, LENIUCH OSPAŁY, KATASTROFALNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, CHESTER, BÓL, KOPUŁKA, NIEPIŚMIENNY, PINGWINY, POPULACJA STACJONARNA, HOMINIDY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, CHOROBA DARLINGA, SZARA EMINENCJA, PIENIĄŻEK, BRZĘKACZ, POLIMORFIZM, KUCHMISTRZ, KOCIARZ, OŁTARZYK, NIECZYNNOŚĆ, BEZPODSTAWNOŚĆ, PŁOMIEŃ, CZERNICA, SPEDYTOR, ADWEKCJA, SPRAY, SKOS, DYSKONTYNUACJA, CHŁYST, KARŁOWICZ, GATUNEK PARASOLOWY, ŻOŁNIERZ, PROSTOPADŁA, ŚWIĘTOKUPCA, WYROŚL, OLBRZYM, OGONICE, OBSERWATOR, MURZYN, KOŹLAK, DEKOMUNIZATOR, PAPROTNICA, TETRAPLEGIK, SUBSTANCJALNOŚĆ, STRONA, WYŻERACZ, PRAWO HOOKE’A, IDENTYCZNOŚĆ, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, SPREJ, HEKSAPLOID, RYCZAŁT, KAZNODZIEJA, KOLUMNA, SZAFARZ, WERYFIKACJA, PLOTER TERMICZNY, KIJANKA, PERSONA, WYROBNICZKA, OWSIANKA, ŚLAD, ŚWIĘTOKRADZTWO, CYNKOTYPIA, PIERWSZOŚĆ, ANGLOARAB SHAGYA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, STAŁA, ADYGEJCZYK, OKIENKO, POCHŁANIACZ, REDAKTOR TECHNICZNY, ANTENA FERRYTOWA, KRAJANKA, DREWNIAK, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ZMYŚLNOŚĆ, NUMIZMATYKA, OSTATNI KRZYK MODY, ERUDYTA, EKSHIBICJONISTKA, MISIAK, SANDBOX, SINGEL, NACZYNIOWE, RAK SZLACHETNY, LOT, SPIRALA HIPERBOLICZNA, DWUNASTKA, KONFEKCJONER, KAKAO, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, BROŃ MASZYNOWA, RZECZNIK, STARY WRÓBEL, TATERNIK, FONDUE, SHERGOTTYT, ŚWIADECTWO SZKOLNE, GOSZYZM, SAMOGRAJ, ŻARŁACZ SZARY, KONWENT, ZAWŁOKI, USTRÓJ RODOWY, CIAŁO STAŁE, OPIESZAŁOŚĆ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, MAPA GEOLOGICZNA, DZIECKO SPECJALNEJ TROSKI, MYTNIK, MASZT, DRĄG TŁOKOWY, ZDANIE WZGLĘDNE, MIANOWANIEC, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, RONNE, MARYNARZ, NIEUNIKNIONOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, IZOLACJA AKUSTYCZNA, TARCZA, ROŚLINA FOSYLNA, OMNIPOTENCJA, BIEL, SZEREG CZASOWY, BRACIA POLSCY, PRZYJEZDNY, DRENAŻ, WYDAWNICTWO, PATRON, WSPÓŁWYZNAWCA, KARŁOWATOŚĆ, RESZTA, NAZWA JEDNOSTKOWA, ASFALT, BIOGEN, MILCZĄCA ZGODA, KONTEMPLATOR, KARBOANION, NIELITOŚCIWOŚĆ, TRACZKA, CUDZOŁOŻNICA, ETER, SZABAS, EKSPOZYCJA, MROK, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, DEBILNOŚĆ, POPYT PROPORCJONALNY, KUMOSZKA, ZMORA, DYLATACJA CZASU, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, EKONOMICZNOŚĆ, PANECZEK, PATRONAT, GÓRNICZKA, KONIK, SKALA STAROGRECKA, CHOCHOŁEK, FRAKCJA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, INWALIDA WOJENNY, PARAFRAZA, TAJEMNICA ADWOKACKA, KAPUSTA, ATEUSZ, SZALOTKA, NIEBYWAŁOŚĆ, SIARA, TEFLON, AUTSAJDERKA, ZAPISOBIORCA, TANCERZ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, MAMUT POŁUDNIOWY, PADACZKA ODRUCHOWA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KORZYSTNOŚĆ, PRZODOWNIK PRACY, ?WICIOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAUPER osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 6 lit.)
PROLETARIUSZ osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAUPER
osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 6 lit.).
PROLETARIUSZ
osoba, która jest biedna pod względem majątkowym (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST BIEDNA POD WZGLĘDEM MAJĄTKOWYM. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x