RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWATYWA to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego; używane przeważnie w liczbie mnogiej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.551

CEGIELNIK, GŁOWA RODZINY, KLAJTONIA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, FETYSZ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ŚMIECIOWISKO, BEZCHMURNOŚĆ, AZJATYCKI TYGRYS, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, LIRYCZNOŚĆ, CHEKKER, BALANSJER, STORCZYK, MANTYLA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KORPORACYJNOŚĆ, KOCANKA, KUCHNIA GAZOWA, TYBETAŃCZYK, MAŁOŚĆ, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, KONTROLKA, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, WALGETTOZUCH, GRZYB SITARZ, MĘTNOŚĆ, PARARABDODON, SZCZĘKA, PODSTAWA POTĘGI, WSZECHMOCNOŚĆ, STARY, ORKIESTRION, SPULCHNIACZ, KINKAN, PÓŁNOCO-ZACHÓD, WYCIĄG, BRYŁA LODU, JĘZYKI DARDYJSKIE, BURAK POSPOLITY, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, STALÓWKA, OPOKA, BEDŁKA MUCHOMOR, SZTYWNY DESYGNATOR, CIS, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PIEKŁO, REDONDAZAUR, ERYTROCYT, MINISTRANT OŁTARZA, TERMIN INSTRUKCYJNY, OGRZEWANIE KAFLOWE, ZAGADKA, LIMONKA KAFFIR, SZACHY AKTYWNE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, SADZIEC, ŻURAWIEC, KOZŁOWIEC, TRZMIEL WIELKOOKI, PIŁA WŁOSOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, EFEKT DOPPLERA, MUSZKAT, ZAPALAZAUR, BALANS, OTWARTOŚĆ, URANINIT, WÓZ KEMPINGOWY, PISTOLET, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, SMRÓD, MIESIARKA, WYJCE, CUDACZNOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, CEDR, STEP, AS SERWISOWY, ŻYWOKOST, CYKADA WIELOLETNIA, KOTEWKA, GLADIOLA, LUDY TURAŃSKIE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, POPRZEWRACANIE, RONNE, ODCHYLENIE STANDARDOWE, SZE, PROMIEŃ, PARAPET, NORMALKA, BEZBRZEŻE, POSZKODOWANA, BŁYSZCZ BIZMUTU, MIESIĘCZNIK, PLASTYCZNOŚĆ, SZLIF BRYLANTOWY, LASECZKA, ANALIZA SPEKTRALNA, KOCIUBA, DZIAŁO PANCERNE, ENUMERACJA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, WYWIETRZNIK, SZANJANGOZAUR, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SYNKLINA FAŁSZYWA, FLAK, USYTUOWANIE, EFEKTYWNOŚĆ, PSI GRZYB, KOZIOŁ, ARCHAICZNOŚĆ, ŻAGIELEK, WIBRATOR, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KHAAN, SZMIZETKA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GRZEBIENIARZ, OBROTNICA, KONFEKCJA, PROCES POLITROPOWY, DMUCHAWA, PRZEKAZIOR, FORKIET, ANTENA, HETEROATOM, FANABERIA, EOMAMENCHIZAUR, RAJFURSTWO, GOŁOGŁOWY, KANIKUŁA, PODKÓWECZKA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, RUMSZTYK, STREETWORKER, SKRYCIK, ZADZIERZGNIĘCIE, ROMANS, WYRZUT, SEGMENT SZYJNY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PODPORA, PRZEKRASEK, KRACHLA, CZYN SPOŁECZNY, CIERPIĄCY, ZATRUDNIENIE, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, MUTACJA PUNKTOWA, CIABATTA, STOPA PROCENTOWA, POPRZECZKA, KROKODYL, KRAJKA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, EKSPRES KOLBOWY, MNICH, BROŃ CHEMICZNA, BURAK STOŁOWY, DESKARZ, BIOLOG, WYTWÓRSTWO, NEGACJONIZM, PIEPRZYCA, PODDANY, BIAŁE CIAŁKO KRWI, NADGORLIWOŚĆ, IMPERTYNENCKOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KARTON, ARSENAŁ, URODNOŚĆ, GRUPA IMIENNA, OMIEG GÓRSKI, SYRENI ŚPIEW, HISTERYK, MADŻONG, ANDANTE, ANALIZA TECHNICZNA, WRAP, LENIUSZEK, POŁYKACZ, FUTERKO, KMINEK INDYJSKI, PRESTOPLAST, FREKWENCJA, POCIĄG, PŁOZA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, BLEDZIUCH, PIANKA, SYNTETYZATOR, ŁAŃCUCH POKARMOWY, EFFIGIA, KWIAT MOTYLKOWATY, TEŚCIK, KORONA, PLEBEJUSZ, KOLCZAK, ZDROWAŚKA, RURA WYDECHOWA, LEGWAN GŁUCHY, CZEPIGA, ŚCIĘCIE, ALDIS, NISZA NIWALNA, JURNOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, AKCELERATOR LINIOWY, LODOWIEC FIELDOWY, CZĄSTKA ALFA, SILNIK UNIWERSALNY, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, HISTERYK, BIURO SPISOWE, MISTRZ, ZAWSZELA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BAŁWOCHWALSTWO, WESOŁOŚĆ, GIAUR, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, SEJM ROZBIOROWY, REGIONALISTA, AGENT, TĘGA GŁOWA, SENSUALIZM, REFLEKTOR, WOOD, PARALITYTAN, ANTYWIRUS, PODSADNIK, CIECIERZYCA, PLAN SYTUACYJNY, NAKRYCIE GŁOWY, CZERECHA, LALKARZ, BECHER, PODANIE, PALEC BOŻY, CIEMNOTA, KREPON, PUMI, ASTRODONT, MOTOROWODNIAK, WAŁĘSAK, ŁUCZNIK, WAHACZ WZDŁUŻNY, SKRZYPŁOCZE, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PRZĄDKOWATE, MIRISZJA, SOŚNICOWATE, ŚMIERDZIEL, ŁUK BLOCZKOWY, GLIZA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, LOTNICTWO, NIEKONKRETNOŚĆ, STREFA HEADA, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, NIEPRAWOŚĆ, FALOWNICA, MEMBRANOFON, REDINGOTE, KONCHIOLINA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, DETEKTYW, FOTOEDYTOR, ARABSKI, ODBÓJ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BEZNADZIEJA, MATCZYNOŚĆ, NIECUŁKA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, KEIRIN, KOKSA, MIECHUNKA, MOCODAWCA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, HAMULEC LUZOWANY, LICZBA, TAG, DOGI, PAROLIST, PROKOMPSOGNAT, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ?INTERMEZZO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWATYWA rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego; używane przeważnie w liczbie mnogiej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWATYWA
rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego; używane przeważnie w liczbie mnogiej (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO; UŻYWANE PRZEWAŻNIE W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x