STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWO W PAŃSTWIE to:

struktura, organizacja, obszar, który jest w obrębie innej struktury, a działa niezależnie od niej, często wbrew jej prawom, w oparciu o własne, indywidualne zasady, stawiane ponad zasadami obowiązującymi ogólnie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.580

ZASTÓJ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PAN, BĄCZEK ZWYCZAJNY, SCENICZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, JĘZYK FRYZYJSKI, FERMION CECHOWANIA, MALFORMACJA MACICY, SZALBIERZ, CEKOTROFIA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KAMIEŃ, POMOC SPOŁECZNA, OGRZEWANIE KAFLOWE, MIKRONEZJA, ABSOLUTYZM, DUROPLAST, POZIOM, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, CIASTECZKO, WYRAZISTOŚĆ, ORGANOLOGIA, KOŚCIÓŁ, MERYSTEM, EPIZOD, FREATOKSEN, KOLEŻEŃSTWO, HISPANIOLAKI, UWEWNĘTRZNIENIE, AKORD NONOWY, PULPIT, GAZ PIEPRZOWY, PRZESUWALNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, STRUKTURALISTA, RUMUNKA, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, PASAŻ, CYBERNETYZACJA, TENIS, KONTYNGENT, POLITYKA GOSPODARCZA, NACHALNOŚĆ, ORĘŻ, PRZETWORNIK, INDEKS, RUCHLIWOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, STANOWCZOŚĆ, PSIARKA, KURZAJKA, BŁAGALNIK, WRAPS, PAY-AS-YOU-GO, WSPÓŁUCZEŃ, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, NIEUŻYWALNOŚĆ, LUJEK, GBUR, PODRYDZYK OSTRY, NANOHENR, PĘDNIK STRUMIENIOWY, NIEPOKALANOŚĆ, MAŁE, LEGOWISKO, UKRAINISTYKA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, GRZESZNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, PŁYWACZEK, NIEOPANOWANIE, ETIOPSKI, URZĄD CENTRALNY, PAKIET, HAKODZIÓB AMERYKAŃSKI, STRUKTURY, FILAMENT AKTYNOWY, EMULGACJA, ATREZJA POCHWY, SATELITA, BUDOWA, PRÓBA, WŁOSEK, PAUPER, WYRAZ SAMODZIELNY, ŻONA PUTYFARA, ALTANNIK FIOLETOWY, EUDAJMONIZM, SPÓJNIK, WENESEKCJA, NOWICJUSZKA, ALRAUNA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, TROMBOPLASTYNA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, STYMULATOR, WYRAZ WOLNY, FACHOWIEC, JAŁMUŻNIK, GORZKI RYDZEK, BIEG, RYLEC, POPRZEWRACANIE, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, YOUTUBER, METEORYT, ŁOPACIARZ, PAJACYK, MEGAMARKET, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, ZŁOŻENIE, REFLEKSYWNOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, REPUBLIKA GWINEI, MATKA BOSKA ZIELNA, METYCYLINA, DYWESTYCJA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, MECHANIKA GRUNTU, CENA DETALICZNA, GORZKOŚĆ, SZABOTA, DIAKRYT, MOBIL, LICZBA, ŚMIECIARZ, TRĄDZIK, CZART, KRÓLEWIĘTA, CHORDOFON, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, HEREZJA, ANALITYKA MEDYCZNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ŁUPEK WĘGLOWY, WYJĄTKOWOŚĆ, GRUCZOŁ COWPERA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, ALMAN, GŁODOMÓR, PARANOJA, PODŚCIELISKO, KRYMINAŁ, SAGGATY, WOLUMIN, TELEFON TOWARZYSKI, SYSTEM POMIAROWY, URABIALNOŚĆ, RUDA, TOPOLOGIA SZYNOWA, WIELKA BESTIA, KREMOWOŚĆ, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, NACIEK JASKINIOWY, PIZZERIA, PIŻMÓWKI, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, ZABAWOWICZ, CYGAŃSTWO, ADA, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, LICZI, RYZYKO KONWERSJI, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, SZAROTA NORWESKA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, CHLEBODAWCA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, HELIOSFERA, TUZ, SZANKIER, KOSOWO, SZCZURY WORKOWATE, PIJUS, STRÓJ GÓRALSKI, CZUBAK RDZAWY, AKTORKA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, FANFARZYSTA, BONUSIK, GAZ NIEKONWENCJONALNY, BASEN SEDYMENTACYJNY, FUNKCJA ACKERMANNA, PRADZIADEK, MIERNIK CYFROWY, OBROŃCA, SZCZYTNICA, ZMARZLUCH, ALPAGA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ORGANOMISTRZ, MARTWY PUNKT, BURMISTRZYNA, LOPOLIT, JUNKIER, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LOGOPEDKA, WYROBNIK, JON CENTRALNY, DRAMAT GANGSTERSKI, OMIEG SERCOWATY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, KOLOKACJA, FAJERWERKI, ŚMIERDZIUCH, SYGNAŁ CIĄGŁY, KRIONIKA, AKRECJA, UZBROJENIE, BADYLARZ, PASSE-PARTOUT, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, SPOWINOWACONY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, PATYK, SNIFFER, OKNO KROSNOWE, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OSCYLACJA, PASYWNOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, KWADRAT MAGICZNY, SUŁTAN PŁOWY, NUDZIAK, HYDROŻEL, MALAKKA, WYZNAWCA, SZCZUR TUNELOWY, GLORIETA, POWIĄZANIE, WIEŚ, GLIZA, NIEJADALNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, TERAPIA BEHAWIORALNA, MAZEROWANIE, SKANER, OBRAZ POZORNY, CIOTA, KARAMBOLA, ORGANIZACJA, PRZYSTRÓJ, PEŁZATKA, HURTNICA PODOBNA, OBROŻA, TRIK, SERCÓWKA, ŚLIMAK, ALOZA NIEBIESKA, NEOPOGANIZM, SIAD RÓWNOWAŻNY, EKS-KOMUNISTKA, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, LALKA, PŁOZA, NIELOGICZNOŚĆ, SCEPTYCZNOŚĆ, PRACOHOLIK, SZYBOWISKO, PAPRYKARZ, POKAZOWOŚĆ, HOMOMORFIZM, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ANTYLOPA KROWIA, STAROŚWIECKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PRZEWÓD, CENA SPRZEDAŻY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MŁYNOWY, ABORYGENEK LANCETOCZUBY, DOPŁATA OBSZAROWA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, CZORT, SKUNKS, ORZEŁ WSCHODNI, PIERWSZOŚĆ, PRZEKŁADNIA, FRYZYJSKI, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, CHLAPANIE JĘZYKIEM, ALARM, SKALA RANKINE'A, KONSTRUKCJA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, LICENCJA, MOZAMBIK, ?POCHODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWO W PAŃSTWIE struktura, organizacja, obszar, który jest w obrębie innej struktury, a działa niezależnie od niej, często wbrew jej prawom, w oparciu o własne, indywidualne zasady, stawiane ponad zasadami obowiązującymi ogólnie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWO W PAŃSTWIE
struktura, organizacja, obszar, który jest w obrębie innej struktury, a działa niezależnie od niej, często wbrew jej prawom, w oparciu o własne, indywidualne zasady, stawiane ponad zasadami obowiązującymi ogólnie (na 16 lit.).

Oprócz STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - STRUKTURA, ORGANIZACJA, OBSZAR, KTÓRY JEST W OBRĘBIE INNEJ STRUKTURY, A DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD NIEJ, CZĘSTO WBREW JEJ PRAWOM, W OPARCIU O WŁASNE, INDYWIDUALNE ZASADY, STAWIANE PONAD ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OGÓLNIE. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x