KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEGALOBLAST to:

komórka macierzysta erytrocytów, powstająca w warunkach niedoboru witaminy B12; powstają z niej megalocyty zawierające nieliczne cząstki hemoglobiny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 848

GLIKOPROTEINA, AMANT, SKIOFIT, OPIŁKI, AERONOMIA, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, BOZON CECHOWANIA, IMMUNOGLOBINA M, MIÓD, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, KOMÓRKA, CHOROBA KOSTMANNA, KRYTERIUM SAVAGE'A, WIDZENIE FOTOPOWE, AGROTURYSTYKA, SPÓŁKA HANDLOWA, ZJAWISKO KERRA, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, ELEWACJA, MOKASYN HIMALAJSKI, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, GLIZA, TEOLOGIA, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, PARAMETR, KUKIEŁKA LESSOWA, WAKAT, ŁUZA, ASTROWATE, KRĄGLIK, ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE, BRUK, KANCELARIA TAJNA, PSEUDOPODIUM, KOMÓRKA MATECZNA, FUNKCJA ODWROTNA, WOZIDŁO, NEUTROFIL, BRUNATNOZIEM, SREBRO PIORUNUJĄCE, PROKARIONT, ORBITA, RETINOID, RAJD DAKAR, DIPLOID, KOLATOR, SUBSTANCJA EGZOGENNA, BRUKSELKA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, CIBOTIOWATE, ARENA, CHOROBA VAQUEZA, GRANULA, SMOŁA WĘGLOWA, WSPINACZKA LODOWA, PROBABILIZM, WĘŻÓWKA, ZACHYLNIKOWATE, STRUNA, MEJOZA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PODŁOGA, OOCYT, PEGMATYT, KABAŁA, RUDA, PĄCZEK, GNIAZDKO, WAGON DOCZEPNY, SAMOLOT, KROPLÓWKA, MAZEROWANIE, SĄD WOJENNY, DZIELNOŚĆ MORSKA, MUSZKIETER, WIERNOŚĆ, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, OTĘŻAŁKOWATE, GRUPA PROSTA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, GORETEX, ITAKA, MAMUT JEFFERSONA, GOŁOLEDŹ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, RYNNA SUBGLACJALNA, KOMÓRKA SERTOLEGO, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ZIARNIAK, ZESTAWIENIE, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, ROGAL, OLEJ OPAŁOWY, CZUJNIK JONIZACYJNY, NIBYNÓŻKA, DREWUTNIA, ENTOBLAST, NEURON LUSTRZANY, LALKA, MELANOBLAST, WERMUT, GORE-TEX, HOMOZYGOTA RECESYWNA, ŻYCIE, FUNKCJA SINC, WIATRAK, MATECZNIK, GABLOTA, ROZTWÓR NASYCONY, TRAMPOLINA, GRZYB JADALNY, PODZIAŁ, ROZSZCZEP WARGI, PRYZMA AKRECYJNA, MALARSTWO MINIATUROWE, KŁYKCINA, ŹRÓDŁO POLA, POSIŁEK REGENERACYJNY, AKROCYJANOZA, NIENATURALNOŚĆ, ZAJĘCZA WARGA, GWAJKOWIEC, KOMANDO, AKANTOWATE, GLOBINA, DOBRO WOLNE, AUDIOBOOK, PRZECHOWALNICTWO, KOROZJA CHEMICZNA, MATA, GLIKOPROTEID, JAMRAJ BRUNATNY, STREFA EKONOMICZNA, MODEL PAJĘCZYNY, ZAPŁODNIENIE, BECZKA ŚMIECHU, WYGŁAD LODOWCOWY, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ZENDRA, ŻYWA LEKCJA, FLAGRUM, IDIOBLAST, ŻYCIAN, KOMÓRKA BETA, BAŃKA MYDLANA, KIT PSZCZELI, CHONDROCYT, LAKA, MEGAKARIOCYT, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, KOMÓRKA SERTOLIEGO, FOTOTYP, POPRZEDNICZKA, STOPIEŃ WODNY, BIELISTKA BLADA, ZESPÓŁ USHERA, OKTAWA, NADKRWISTOŚĆ, WILCZA PASZCZA, MAKROCZĄSTECZKA, SYSTEM KANCLERSKI, JAWA, GŁOWA, CAMPANILA, KOMÓRKA TUCZNA, KRYPTA, BIELISTKA SINA, BISIOR, KOPERTA, ŚWIAT, WIELKI PALEC, NEWA, ZACHOWANIE, MAZUT, SKRZELOWCE, ENCEFALOPATIA WERNICKEGO, BALOT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, MEZON, MAKATKA, MIKROFON KRTANIOWY, ALIT, ŻABA Z JUNIN, OPATRUNEK OSOBISTY, ADIPOCYT, JELEŃ MILU, RUDA DARNIOWA, SKAŁA ALITOWA, KESON, TRANSFORMIZM, HOMOGENIZATOR, PROSZEK, KOMÓRKA LEYDIGA, RÓŻKOWIEC LIPOWY, RAMA, LIGA, TUNELOWANIE, POTAŻ ŻRĄCY, MAGNES, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, NOOBEK, PŁATNIK NETTO, LEJ POLARNY, WAŁ, JASNOTOWATE, KADAWERYNA, TEORIA DECYZJI, TRANSMITANCJA, BAZA NOCLEGOWA, PAPROTKOWATE, RODNIK TLENOWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, JAD TRUPI, POTAŻ KAUSTYCZNY, ŻYŁA MACICZNA, BRODAWKA WENERYCZNA, JĘZYKI URALSKIE, DOMIAR PROSTOKĄTNY, FUNKCJE ELEMENTARNE, WARSTWA ADSORPCYJNA, WOLE, ROŚLINA CIENIOLUBNA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, KORPUS, CIOCIA, MELISA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, RZECZ, MODRZACZEK SINY, EDYKUŁA, FILECIK, KRETYNKA, FALA BALISTYCZNA, LAMPA NAFTOWA, ZARAZOWATE, KOMÓRKA INICJALNA, NIELICZNOŚĆ, CYKL PERYGLACJALNY, RANA POSTRZAŁOWA, SYLIKOZA, FIGURA OGRANICZONA, RYJOSKOCZKI, MANEWRY, FEKALIA, TRENAŻER, WICIOWCE, ATMA, KOMÓRKA SELENOWA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, UNIFIKACJA, PALATALIZACJA, REJESTR, EDYKUŁ, MASA KAKAOWA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, SPONGIOBLAST, CIELENIE LODOWCA, TEŚCIK, KOMÓRKA KUPFFERA, GAWRA, BOZON W, ENERGIA SPOCZYNKOWA, KRZYŻAKOWATE, GAWIALOWATE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SKAŁA MACIERZYSTA, MANTOWATE, GORYCZKOWATE, ROZSZERZENIE CIAŁA, ŁABA, PATRIOTA, KALUS, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, WINIETA, RYNNA POLODOWCOWA, ZESPÓŁ NEZELOFA, TABLICA, KOMÓRKA, IGM, BALDACHIM, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PRZESĄCZ, KOMÓRKA ROŚLINNA, LAKTOGLOBULINA, GEOGRAFIA, HODOWLA TKANKOWA, D, MĄKA, MIÓD, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, RANA CIĘTA, ASTROCYT, SLIP, PAMPA, KOMÓRKA KUBKOWA, LANITAL, ?KOMÓRKA KONWEKCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEGALOBLAST komórka macierzysta erytrocytów, powstająca w warunkach niedoboru witaminy B12; powstają z niej megalocyty zawierające nieliczne cząstki hemoglobiny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEGALOBLAST
komórka macierzysta erytrocytów, powstająca w warunkach niedoboru witaminy B12; powstają z niej megalocyty zawierające nieliczne cząstki hemoglobiny (na 11 lit.).

Oprócz KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - KOMÓRKA MACIERZYSTA ERYTROCYTÓW, POWSTAJĄCA W WARUNKACH NIEDOBORU WITAMINY B12; POWSTAJĄ Z NIEJ MEGALOCYTY ZAWIERAJĄCE NIELICZNE CZĄSTKI HEMOGLOBINY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x