JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZECZ to:

jeśli mówisz do niej, to z sensem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZECZ

RZECZ to:

przedmiot materialny stanowiący czyjąś własność (na 5 lit.)RZECZ to:

treść myśli, wypowiedzi, składnik tematu (na 5 lit.)RZECZ to:

bardzo ogólne o wydarzeniu, zjawisku, kwestii abstrakcyjnej (na 5 lit.)RZECZ to:

przedmiot, jakiś nieożywiony obiekt istniejący w naturze bądź wytworzony przez człowieka (na 5 lit.)RZECZ to:

jest nią krzesło i talerz (na 5 lit.)RZECZ to:

np. wieczne pióro lub okulary (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 579

SKARBNIK, HEMIKRYPTOFIT, ROK NIESKŁADKOWY, PRZESŁONA, CZAS TERAŹNIEJSZY, TRAMPOLINA, RZECZ, LUDEK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, DZIWACTWO, PROBABILIZM, OSŁONKA, PROFESJA, BADZIEWIE, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, PRZEKRYCIE, CUDACZNOŚĆ, ABSTRAKCJA, ANAKREONTYK, KONTYNGENT, ODPRYSK, PACHCIARZ, OTĘŻAŁKOWATE, PEREŁKA, BOULANGER, WARGOWE, RUCH SAMORZĄDOWY, PASEK, KOPERTA, TUWIM, PANNA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, UCHWYT ELEKTRODY, KABAŁA, GNIAZDKO, NOOB, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, OPATRUNEK OSOBISTY, GŁOWA, PAŃSZCZYŹNIAK, SUCHAREK, C, OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, ROZRZUTKOWATE, DOWÓD, ABOLICJONIZM, DROGA KONIECZNA, ZAWODOWIEC, ROZBIERANKA, WAZA, WENTYL, KRESKA, CELA, RYJOSKOCZKI, KORWINIZM, RZECZ RUCHOMA, EDYKUŁ, RUCHOMOŚĆ, PRACA ORGANICZNA, POLITYKA SOCJALNA, KALINA, RZECZ, PRAWO, NAWA BOCZNA, PORTATYL, DZIAŁKA, BECZKA ŚMIECHU, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, PSZCZOŁA ROBOTNICA, EKOLOGIZM, FOLKSDOJCZ, AEDICULA, ASTROWATE, NOUMEN, TWIERDZENIE CEVY, IMITACJA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SAMOSTRZAŁ, AERONOMIA, BAWEŁNIARSTWO, PODATEK DOCHODOWY, URNA, DOMIAR PROSTOKĄTNY, SPROSNOŚĆ, DAREMSZCZYZNA, INKASO, ENTROPIA WARUNKOWA, EUGENIKA, KATEGORIA URZĘDNICZA, KALKA, TAJEMNICA POLISZYNELA, KOLEBKA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MELISA, JASTRUN, KARA PIENIĘŻNA, KOSOWO, ARKA, KLUCZ SKRZYPCOWY, BOJOWOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, DARMOCHA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, NIEWIADOMA, FANDANGO, WIERNOŚĆ, NOUMENON, HEADHUNTER, RĘKA, INSTYTUCJA, PÓŁGOLF, ARC TG, PRZEDMIOT, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, ABOLICJONIZM, ŚWIĘTÓWKA, TELEFONIA, AZDARCHY, KOPIA, LICHOTA, BRYLL, ALKALIZACJA, RZECZ WNIESIONA, DING, TORFOWCOWATE, PRZESTAWNIA, WICIOWCE, ZEŚWIECCZENIE, KOD, CHŁOPIEC KLOZETOWY, ZADRAPNIĘCIE, DUALNOŚĆ, IKRA, GNIAZDO, ARC SIN, NAWA GŁÓWNA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, EKOLOGIA, DZIECINNOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, LEASING PRACOWNICZY, DELICJA, AKCJA NA OKAZICIELA, PODTRZYMYWACZ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SPYCHACZ, ZADRAPANIE, ZWIĄZEK MOTOROWY, POLDER, OPAKOWANIE, KOŁEK, MAGNESIK, MIR, RZECZ, PREZENTER, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, AMANT, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, RETENCJA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, ARCCTH, GRUPA PROSTA, ARCUS COTANGENS, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, RYJOSKOCZKOWATE, IGLASTE, POPRZEDNIK, POWIEŚĆ KRYMINALNA, FUCHA, HACZYK, CZUJNIK JONIZACYJNY, NIEWOLA, WIELOKULTUROWOŚĆ, FILM TELEWIZYJNY, SERWER, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, BECZKA BEZ DNA, RAMA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SKRÓT MYŚLOWY, STOPA DYSKONTOWA, KRĄGLIK, LEWO, LANITAL, URZECZOWIENIE, KALKA JĘZYKOWA, PODUSZKA BALANSOWA, FAJANS, BZDURA, RENTA PLANISTYCZNA, AKANTOWATE, ZAPIS, ZGUBA, FUNKCJA ODWROTNA, OPERATOR LOGISTYCZNY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PRZEPAD, ZARAZOWATE, ŁUSZCZYCA STAWOWA, KONFISKACJA, FACH, LICZBA ZŁOŻONA, KONFISKACJA, WIELKI PALEC, CZYTANKA, LALKA, POEMAT DYGRESYJNY, PIŁKA MECZOWA, TABLICA, RAMA, ROZBIORY, SZTAMPA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, FUSZERKA, KLIKALNOŚĆ, LAKA, MISTRZ PROSTEJ, LEGATARIUSZ, PODŁOGA, ARENDARZ, MATA, GEOGRAFIA, NAPÓR, KOLATOR, DRWALKA, MĄDROŚĆ, ZBŁĄKANA OWCA, LAMPA NAFTOWA, MACIERZ WSTĘGOWA, MODEL DECYZYJNY, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, WYDMUSZKA, WAŁ, RZECZ, D, PRZERÓBKA, DARMOCHA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, KOPERTA, PAŃSZCZYZNA, NEWA, PRZESTRZELANIE, RZECZ PRZYSZŁA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, RZECZ, NOOBEK, UMOWA SPONSORSKA, KORPUS, POLITYKA SPOŁECZNA, GABLOTA, GMINA GÓRNICZA, UNYTKO, ORŁY, NASZYWANIE, MANTOWATE, LEMING, PSZCZOŁY, HEAD HUNTER, JASNOTOWATE, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ŁUZA, DETAL, RENTA ODROBKOWA, INTERES, ZIARNO, PODPINKA, ZESPÓŁ USHERA, DROGA LOKALNA, FURDA, ZŁOTA KLATKA, POLE, CZTERY DESKI, RANA, GNIAZDO WTYKOWE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KRZYŻYK, MAGNES, BŁĄD, GAWIALOWATE, SYBERYNA, BANK KORESPONDENT, SZTAFETA POŻARNICZA, JEDNORAZÓWKA, ŁUSKA, JAWA, BŁAHOSTKA, PATRYLINEARNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, BRUK, FAJA, NAJEM OKAZJONALNY, PRZEZNACZENIE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, POPRZEDNICZKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ZŁOM, ?KASA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZECZ jeśli mówisz do niej, to z sensem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZECZ
jeśli mówisz do niej, to z sensem (na 5 lit.).

Oprócz JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - JEŚLI MÓWISZ DO NIEJ, TO Z SENSEM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x