OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASZYWANIE to:

ozdabianie jakiejś rzeczy przez przyszywanie do niej czegoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.088

HARFA EOLSKA, OBYWATELKA, NIEUŻYWALNOŚĆ, KRĄG CZAROWNIC, CZAPRAK, WYSZOGRÓD, KOSZARNIAK, ZWOLNIENIE, IDEA, WYPALANKA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, PRZYNĘTA SZTUCZNA, ODŁUPEK, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, USENET, MUSZKA, INKORPORACJA, LAGUNA, ABLACJA, OBRAZA MAJESTATU, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, NAGOLENNIK, PRZYBYTEK, FIKCJA LITERACKA, OPŁATA BANKOWA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, TRENAŻER, KARABAN, SAJAN, ETEROFON, WIATRAK, KRYTYKA, CZWARTA CZĘŚĆ, KASAK, LICZBA ZŁOŻONA, DYTYRAMB, APORT, CIĄGOTY, PRAWO TOŻSAMOŚCI, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, UJGURSKI, MISTYCZNOŚĆ, FUNDA, CAMPANILE, BORDER, WOAL, WIĄZADŁO, BEGARDZI, KANAŁOPATIA, PLECIONKA, STRATA, OPISOWOŚĆ, ŚWIĘTA KROWA, DŻINIZM, KWASZONKA, KOREKTA DRUKARSKA, PROWOKATOR, NOŚNIK, GŁOWA, AŻUR, SZARY RYNEK, MARYJNOŚĆ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, UKŁAD HENONA, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEKŁADKA, LIBERALIZM, AFIRMACJA, KONSTYTUCJA, STANICA, OKRUSZEK, SZAFA, NAJWYŻSZY CZAS, NAJEM, NOWOWIERCA, POMAGIER, WYTRAWNOŚĆ, REGENERACJA, BEZSZELESTNOŚĆ, DESZCZÓWKA, LIST INTENCYJNY, FAN CLUB, AKT MOWY, SPLENDID ISOLATION, ANDROGYNIA, MUCHOMOR BULWIASTY, STERYLIZATOR, AZYMUT, ALTERNARIOZA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ŚCIGAŁKA, ŚNIEG, ŚLUB KONKORDATOWY, UCHWYT ELEKTRODY, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, OSZOŁOMSTWO, HEJNAŁ, WOSKOWATOŚĆ, BETAKSOLOL, AUTONOMICZNOŚĆ, TYFUS OSUTKOWY, LAS OCHRONNY, SENIOR, KOPNIAK, ROŚLINA SPOŻYWCZA, TEKA, WALOR, DEMORALIZACJA, JODO-SHU, BARWICA DREWNA, MACIERZYŃSKOŚĆ, DEPRAWACJA, MANIERKA, WEKTOR EKSPRESYJNY, TERAPIA POZNAWCZA, REWALORYZACJA, WARP, NAKŁUCIE, PARAMAGNETYK, BRUZDA, MAGNES, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MIANO, MAŁY RUCH GRANICZNY, WYDATKI MAJĄTKOWE, SLIP, ZWARCIE, GÓRALSKI, PISMO KLINOWE, JEDYNY, SKRAJ, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KUCHNIA WOJSKOWA, OSTATECZNOŚĆ, TWIERDZENIA TALESA, DZIAŁKA, WYKLUCZENIE, ZAGRANICZNOŚĆ, DZIEŻA, CZARCIE KOŁO, KATALOG SYSTEMATYCZNY, STOPNIOWALNOŚĆ, KOCZKODAN ASKANIUS, WAGON BREKOWY, PIEKŁO, POLO, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, LOKALIZATOR, GETTER, CHOROBA POPROMIENNA, PRZEWÓD, SPIRYTUS SUROWY, WYPEŁNIACZ, WYBIERACZ, CHODY, TON, JĘZYK, JADOWITOŚĆ, SIERAK, KOPALNIA, PIRAMIDA, NASTĘPSTWO, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, KARES, OGLĄD, HORMON TROPOWY, NORICUM, BAZA ORBITALNA, DYMENSJA, MIEJSCE, SYBIRSKI, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, SUSPICJA, TAMBURYN, EKSPERTKA, SZTUKA ZDOBNICZA, BEZGŁOŚNOŚĆ, APORT, SĄSIEDZKOŚĆ, GRECKOŚĆ, QUENDI, SUGESTIA, ZAKONNIK, WSTĘGA, DOMINACJA CAŁKOWITA, KOMENTARZYK, KONWERSJA, SKAŃSKI, ŚWIATŁO, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, IMIĘ, WAŁ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŻNIWIARKA, KNOWANIE, STRAJK JAPOŃSKI, AUROR, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, WARUNEK, KARLIK KUHLA, EFEKT TYNDALLA, NARAMIENNIK, WYRAZISTOŚĆ, KOLEKCJA, PALEMONETKA ZMIENNA, AKCENT, MIECZ OBROTOWY, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, STRZEMIĘ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, GAZETKA SZKOLNA, CIT, ZAKUPY, C, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOCIOŁEK, UCHO IGIELNE, STANICA, TRZEŚNIA, OFICJUM, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, CZEPIEC, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, PLASTEREK, PARADNOŚĆ, UPŁYNNIENIE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, BOŚNIACKI, PRAGNIENIE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ŁOPATKA, RĄBEK, DYSTANS, ANIMIZM, PASTWA, TE RZECZY, SIATKA, PŁUCZKA, IDEAŁ GŁÓWNY, SZYBKOZŁĄCZKA, ŚWIADCZENIE, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SPRZĘT MECHANICZNY, ARCHOZAUR, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, TENDENCJA, STAŁA CZASOWA, CHOROBA BAKTERYJNA, SAMOPAŁ, CHORIZO, DWORSKOŚĆ, BELKA, TRANSPOZYCJA, POKAZ, LOGIKA KIERUNKOWA, PLENUM, PENDENT, PIĄTA CZĘŚĆ, IRANISTAN, NIEDYSKRETNOŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ŻYDOSTWO, ROZKAZ, METYL, ESPADON, KOSSAK, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, WELWET, LISTWA, MISJA STABILIZACYJNA, INGRESJA MORSKA, NAKŁADKA, PAWĘŻ, PRZYGASZENIE, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WIKARIUSZ GENERALNY, PENTIMENTO, SZELKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, SPÓŁKA-CÓRKA, KROPLA W MORZU POTRZEB, AIRBUS, BAJECZNOŚĆ, NAPŁYW, SPLOT SZYJNY, NORA, TAU, MATERIALNOŚĆ, NESTOR, ROŻEK, QUIZ, CHĘTNY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, TEST, ?DYSKONTYNUACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASZYWANIE ozdabianie jakiejś rzeczy przez przyszywanie do niej czegoś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASZYWANIE
ozdabianie jakiejś rzeczy przez przyszywanie do niej czegoś (na 10 lit.).

Oprócz OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OZDABIANIE JAKIEJŚ RZECZY PRZEZ PRZYSZYWANIE DO NIEJ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x