PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASO PERUANO to:

Paso peruwiański - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.300

KLESZCZE MIĘKKIE, JELEŃ MILU, MISJE, SZKARŁATNICA, ZACHWALACZ, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, SZKARADZIEŃSTWO, KONFEDERACJA, PREZENTACJA, OOLITYT, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, OKOŃ, KIR, KALOSZEK, FRAZA, GŁĘBIA OSTROŚCI, ZASTRZYK, OLIMPIADA, TRACKLISTA, TFILIN, KOZIOŁ, JUKATAN, ŹRÓDŁO, TAJEMNICA BANKOWA, OSAD DELUWIALNY, PODZBIÓR, MOHORYCZ, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, BÓBR OLBRZYMI, PIONOWZLOT, SKRZYNECZKA, AWANS, BATAT, WILCZA PASZCZA, SEROWNIA, GRZBIETORODY, KORZENIONÓŻKI, WYWIAD SKARBOWY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, AKTUALIZM, ANTOCYJANIDYN, NAWÓZ SZTUCZNY, MYCKA, BUTNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, JEDYNA, DZIKUSKA, CZAS UNIWERSALNY, HOMO NOVUS, JĘZYK POLSKI, SZAJER, GAMBIR, PLUGIN, KUCHNIA WOJSKOWA, POTWIERDZENIE, KASZANKA, PIEC AKUMULACYJNY, BOFORS, MEDYCYNA PALIATYWNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BAMBUS, STRĄGA, CHOROBA TAYA-SACHSA, GĘŚ BIAŁOCZELNA, SZTUCZNY CZŁONEK, DAMSKI KRAWIEC, REWERSAŁ, ŁUSZCZAK, PLAZMA, SZTORMLINA, OSTROLOT MASKOWY, PATYK, ZDZIADZIENIE, SKRAJNA PRAWICA, COCKNEY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, DZIEŃ REKTORSKI, MONOFAGI, RESET, HEIDE, RYGORYSTKA, EKSPOZYCJA, GODZINA POLICYJNA, DZIENNIK, CHWYTAK, LEK PRZECIWLĘKOWY, E-MAIL, WIELOPESTKOWIEC, RZECZ WNIESIONA, SAN, MIR, PAN STOP, SĄD SZCZEGÓŁOWY, TOLERANCJA WYMIARU, PRELUDIUM, AKTOR, ULICA, MONOGAMICZNOŚĆ, DOPŁYW, TYTANIAN, SEMITYSTA, TEOLOGIA MORALNA, STRAJK JAPOŃSKI, PÓŁNOCNY WSCHÓD, MATERIA, POLEWA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, FOTEL OBROTOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, NATRYSK, KOMIN, OSOWIAŁOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, JAPOŃSKI, KODYFIKATORKA, JĘZYK PIKTYJSKI, LAWENDA FRANCUSKA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, RESPONDENT, REJESTR OKRĘTOWY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, MINISTER, POŚWIADCZENIE, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, UDAR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PROWIZOR, RĄCZNIK, NIESTAŁOŚĆ, ARC SIN, WĄTEK, SZLACHETNOŚĆ, KOMEDIODRAMAT, PRYMATOLOGIA, SONDA, KOŁNIERZ, SSAK ŻYWORODNY, TAPIR CZARNY, PIUSKA, ZAKONNIK, RAMIENICA ZWYCZAJNA, MIT, FOTOTROPIZM, PRZELICZNIK, ŚMIECIARZ, KONIK DULMEŃSKI, DWUPŁCIOWOŚĆ, KAPITAŁ WŁASNY, LAKUNA, STRZELNICA, NATYWIZM, BALZAK, JEŻ ZACHODNI, BAJKA, RYNEK WTÓRNY, STARY MALUTKI, ODLEWA, CYBORG, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, ŁACINNIK, EMITOFAGIA, OPŁATA PÓŁKOWA, KROTNOŚĆ, EUFONIA, REGULATOR WATTA, SKOCZKOWE, TELEMARK, EKSPERYMENT KORTOWSKI, ZMIERACZEK NADMORSKI, SIODEŁKOWCE, MODEL POINCARÉGO, GODZINA REKTORSKA, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, MANOMETRIA ANOREKTALNA, STOJAK, WYWINIĘCIE ORŁA, MORENA POWIERZCHNIOWA, HAJS, CANZONETTA, ROZDŹWIĘK, KONIEC, DOCHÓD OSOBISTY, PIĘCIORNIK WIOSENNY, RYCZAŁT, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, KUBIZM ORFICZNY, KLAWISZOWIEC, GUNIAK, KILOFEK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, WYDALINA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, WIDZOWNIA, WĘDRÓWKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, DRUGI ŚWIAT, WENTYL, POLEGŁY, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, SUCHA IGŁA, ROZDZIELCA, POSŁUCH, RUCH WZGLĘDNY, ATU, SIKORY, POŁABSZCZYZNA, REKIN OWSONA, WCIOS, ZAKRĘCENIE SIĘ, MIEDZIOWNIK, RYK, BENTLEY, ŻYD, ŚWIĘTOPIETRZE, IMPREGNATOR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SPICIE SIĘ NA UMÓR, MAZAMA SZARA, LANCRET, MIASTO UMARŁYCH, DAEWOO, WYPRYSK KONTAKTOWY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, STRZAŁKA, EKSCYTARZ, BOMBIARZ, NAWIS, JASKINIA LAWOWA, COSTER, HISTORYK, ILUZORYCZNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, KROTOCHWILA, ETIOPSKI, BEZCELOWOŚĆ, BILTONG, NAKAZ KWATERUNKOWY, MIODOJAD, KOKSOCHEMIA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, DEKIEL, ZWIERCIADŁO, POLITYKA ENERGETYCZNA, MIOTEŁKA, POSKRZYP, EKUMENA, PORÓD NIEWCZESNY, ZAPOJA, ZAKWATEROWANIE, SZARPANKA, POSŁUSZNIK, OPĘTANIEC, PORA, LEZIWO, ANKIETOWANY, NAPASTNIK, GOLE, KOSZT UTOPIONY, PERYPATETYK, ŁODRANIT, HISZPAŃSKI, ŁĘG OLSZOWY, DREDNOT, PRZYCHYLNY WIATR, KOMAR, ARMIA, ROMANISTYKA, POPULACJA MENDLOWSKA, ŚWIETLICZANKA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, VOTUM, ASTRONOM, PROMIENNOŚĆ, TYTUŁ WYKONAWCZY, ORTOPEDIA, FALA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, DOBROTLIWOŚĆ, BALBO, KATOLICYZM, TERAPIA ODRUCHOWA, TERAPIA BEHAWIORALNA, WYCHOWAWCZYNI, SZPILKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, RYBIE OKO, ZATRZYMANIE, PRYZMAT PENTAGONALNY, PARK SZTYWNYCH, MIKANIT, PERSZERON, KRUSZYNA, OSUWISKO, BOMBA KOBALTOWA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, ADMINISTRATYWISTA, BONET, ?BARIERA WYJŚCIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASO PERUANO Paso peruwiański - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASO PERUANO
Paso peruwiański - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 11 lit.).

Oprócz PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PASO PERUWIAŃSKI - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast