ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIATKA

SIATKA to:

grupa ludzi działająca w sposób zorganizowany, realizująca swoje cele poprzez tajną działalność (na 6 lit.)SIATKA to:

plecionka zrobiona z nici, sznurka, drutu lub innego podobnego materiału (na 6 lit.)SIATKA to:

cienkie linie pokrywające coś i przecinające się (na 6 lit.)SIATKA to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 6 lit.)SIATKA to:

układ czegoś; linie, tory, przewody krzyżujące się ze sobą (na 6 lit.)SIATKA to:

piłka siatkowa - drużynowa gra sportowa (na 6 lit.)SIATKA to:

w niektórych sportach (np. w siatkówce, tenisie, ping-pongu, badmintonie) przedzielająca boisko na pół naciągnięta taśma z plecionką (na 6 lit.)SIATKA to:

zrobiony z plecionki element budowy bramki w niektórych sportach (np. piłce nożnej, piłce ręcznej itd.) (na 6 lit.)SIATKA to:

torba na zakupy (na 6 lit.)SIATKA to:

schemat czegoś, uproszczony rysunek lub zestaw danych, który pozwala wyobrazić sobie jakiś kształt lub rozmieszczenie obiektów, zwykle w formie dwuwymiarowej (często z użyciem punktów odniesienia, czasem w formie siatki krzyżujących się linii) (na 6 lit.)SIATKA to:

naciągnięta plecionka sznurowa przedzielająca na dwie części plac tenisowy, siatkówkowy (na 6 lit.)SIATKA to:

elektroda w lampie elektronowej umieszczona między katodą i anodą (na 6 lit.)SIATKA to:

pośrodku kortu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.774

BEZSZPARKOWCE, GRABARZ, STOS PACIERZOWY, SĄD OSTATECZNY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, DRUGA NATURA, UŁUDA, MIJANY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GOLARZ, FRAGMENTACJA PLECHY, JĘZYK BRETOŃSKI, OBUCH, OBURĘCZNOŚĆ, POWRÓT, KOŃ TROJAŃSKI, CHONDRYT, ŁOMOT, CHOROBA PFEIFFERA, SIATECZKA, PEDOFILSTWO, ANALIZA FILOGENETYCZNA, HEBRA, TAMBOREK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KUSZYK, BARCZATKA GŁOGÓWKA, CIĘŻAREK, KONFLIKT TRAGICZNY, RAKOWATOŚĆ, DIALER, CHRZAN, ZAMRÓZ, TARCZA, RAMIĘ, KOLARSTWO GÓRSKIE, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, FUNKCJA NAZWOWA, PRZEZNACZENIE, KULTURA JĘZYKA, MIASTO UMARŁYCH, LITRÓWKA, JAZDA, HERTZ, WIELKI WYBUCH, OCZKO W GŁOWIE, WIĄZADŁO, DZISIEJSZOŚĆ, DAMULKA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, DZIKI ZACHÓD, UWAGA, RAK PRĘGOWATY, GRA SINGLOWA, CHORIJAMB, ZASIŁEK CHOROBOWY, CEWKA, GATUNEK INWAZYJNY, DIAK, GNOMOLOG, WIELOMIESZEK, ONE-STEP, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OKRUSZYNKA, AGREGAT POMPOWY, RÓWNIK TERMICZNY, SUTEK, ŁUK, TŁO, DIALOG SPOŁECZNY, POZŁOTNIK, ATONALNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BRYZA, OMASTA, MIKROFON KWASOWY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, GHEE, HAK, CUMMINGS, KUPER, NOOB, KLEJOWNIA, MIKSER PLANETARNY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KARTKA, SZEWCZYNA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KONKURY, MILCZĄCA ZGODA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, NASKALNIK, PAKOWACZ, HYLOFIL, GALWANOSTEGIA, MYSZ ZAROŚLOWA, ŁOŻYSKO TOCZNE, SZCZUR, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, MIKSER, ŻABA Z JUNIN, HOWARDYT, GRZBIETOPŁAT, RESPONSORIUM, GORĄCZKA ZŁOTA, MUSZLA KLOZETOWA, FILM SAMURAJSKI, CHŁOPAK DO BICIA, OBWÓD REZONANSOWY, NERWIAK PŁODOWY, PŁOMYCZEK, DRZWI WAHADŁOWE, STROLLER, CYKLOP, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, DACH ŁAMANY, SETER, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KOLANO, ŁUSZCZAK, STOLICA, BIJATYKA, KLASA, LAWA PODUSZKOWA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, WAPNIARKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KNEDLE, SKĄPOGUZKOWCE, USPOKOJENIE, PSYCHIATRIA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ŁBISKO, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, POKOLENIE, ROBOTY PRZYMUSOWE, UJŚCIE, OCHOTNIK, USTALENIE, MRÓWNIK, SIEWECZKA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ELITARYSTA, FILOZOFIA, PRAWO RUSKIE, KUCZKA, BIAŁORUSKI, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, ŻURAWINA, TASZYZM, KONFESJA, WAGON, NAKŁADKA, WIĘZIENIE, CYNAMON, KUC CONNEMARA, SYZYGIA, GŁĘBINA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, ŁOWCZY, PAPILOTKA, MITSUKURINA, CYKL MIESIĘCZNY, OTĘPIAŁOŚĆ, PINGWIN ADELI, SPAWALNIK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PIANINO, JONOFOREZA, WYSADEK, ZATAR, KWADRAT LOGICZNY, ZAWÓD, KUSICIEL, DZIEWCZĘCOŚĆ, PURYNA, ŚLIZGAWICA, APLIKANT ADWOKACKI, ABORDAŻ, NIEDBAŁOŚĆ, BIUROKRATA, WŚCIEK DUPY, FONDUE MIĘSNE, PIĘTNASTKA, AKTYNOWIEC, PĘD ROŚLINNY, SZASZŁYK, BOTULIZM DZIECIĘCY, TRĄBKA POCZTOWA, APIKOMPLEKS, GLOBIGERYNA, MAŁOWODZIE, CZARNY CHARAKTER, DEMÓWKA, CELT, WODORÓWKA, WLANIE SIĘ, ŹDZIEBLARZE, KOLIZJA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, STROIK PODWÓJNY, ROKIETOWATE, SOLENIK, BANIE, ŻĄDŁÓWKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, DIETA KOPENHASKA, MILICJA, STRZEMIENNY, ZROBIENIE KUPY, NAJDA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, CANTUS FIRMUS, ŁUK JARZMOWY, PUSZKARZ, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, UNIWERSYTUTKA, PODANIE, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, OPONA PAJĘCZA, I WOJNA ŚWIATOWA, CZARNY SZLAK, AGNOSTYCYZM, SPOCZYNEK, SAKRAMENT, ŚWINKA, RDZENIARZ, UPADŁOŚĆ, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KŁOBUK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, FERRIMAGNETYZM, PAŁASZ, POTERNA, FARMAKODYNAMIKA, ARYTMETYKA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, KOSTIUMERNIA, BETON, ROK PODATKOWY, ZASTÓJ ŻYLNY, ODDYCHANIE TKANKOWE, ZABURZENIE NASTROJU, UNIWERSUM HERBRANDA, OGLĄD, KRĄŻENIE OGÓLNE, KAMIEŃ SŁONECZNY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ANAMNEZA, ABSURD NAZWOWY, MULTIPLEKS, DIAKON, ZDATNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, AFTERPARTY, TROGLODYTA, KLATKOWIEC, PUSTA STRUNA, UŻYTEK, GNIOTOWNIK, OSTRONÓG, TOPOLOGIA MAGISTRALI, FREAK, TEŚCIK, SKUPYWACZ, MCV, WARAN BEZUCHY, SYNEREZA, MUNSZTUK, PEJZANKA, DOUBLE DUTCH, STRATUS, DEPTAK, KONWERGENCJA BETA, EPOKA KAMIENIA, SEMESTR ZIMOWY, BLOK, PSYCHOHIGIENA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ROZCHÓD, AEROLIT, ARYJSKOŚĆ, CHRYZMO, TAŚMA, GRIVET, ARYTMETYKA MODULARNA, MORS, CHALKOGRAF, KŁUSAK ORŁOWSKI, KORELACJA ELEKTRONOWA, ?SKLERODERMIA UKŁADOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIATKA elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIATKA
elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą (na 6 lit.).

Oprócz ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ELEKTRODA W LAMPIE ELEKTRONOWEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ POMIĘDZY KATODĄ A ANODĄ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast