TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRAPACZ to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 7 lit.)DRAPAK to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 6 lit.)KOT to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 3 lit.)KOTWICA CZTEROŁAPOWA to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 19 lit.)KOTWICA RYBACKA to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRAPACZ

DRAPACZ to:

bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek zdolny tworzyć warunki do życia i zamieszkania (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kultywator - narzędzie uprawowe do spulchniania roli do głębokości 5-40 cm bez jej odwracania oraz do niszczenia chwastów (na 7 lit.)DRAPACZ to:

Cnicus - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych (Asteraceae), wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych (na 7 lit.)DRAPACZ to:

narzędzie krzemienne ukształtowane na krańcu odłupka lub wióra, z końcówką drapiskiem wykończoną retuszem (na 7 lit.)DRAPACZ to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kotwica o czterech wygiętych łapach używana do zakotwiczania małych łodzi (na 7 lit.)DRAPACZ to:

BERNARDYNEK jednoroczna roślina ze złożonych podobna do ostu, uprawiana dla leczniczego ziela (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kot; mała kotwica z czterema wygiętymi łapami ustawionymi na krzyż (na 7 lit.)DRAPACZ to:

wieżowiec rodem z Nowego Jorku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.940

KANCONA, PISEMNOŚĆ, WŁÓKNO, KRATA, STACJA POMP, JĘZYK LUKSEMBURSKI, SERYJNY MORDERCA, TŁUSZCZAK, BŁONA PODSTAWOWA, IRISH DRAFT, NADMIERNA SENNOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, OŚRODEK WYŻOWY, PIERŚCIENICE, PODKOWIEC MAŁY, KOCIEŁ, MIEDZIORYTNIK, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, CHEMOTROPIZM DODATNI, RÓŻA PUSTYNI, PODGÓRZE, EKSTRALIGA, JĘZYK WEHIKULARNY, DRAMAT ROMANTYCZNY, PLATFUS, OPOZYCJONISTA, SZACHOWNICA PUNNETTA, BASENIK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, PRZYTUŁEK, ODCZYN ZAPALNY, ODTWARZANIE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, SAMOOCZYSZCZANIE, EGZOTYK, WÓDKA, JUWENALIA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, BOROWINA, DOROSŁOŚĆ, SĄD GRODZKI, ZALANIE PAŁY, PUDER BRĄZUJĄCY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DIPLOPIA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, ZAPŁON ISKROWY, PROMIEŃ ALFA, KONSYGNATARIUSZ, ERA MEZOZOICZNA, ARACHOLOGIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, FARSZ, POMROK, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, JEDNORAZOWOŚĆ, STROLLER, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SEKCJA, OPAL, KONTAKCIK, PREMIA GÓRSKA, RYGIEL, TRENT, OKSFORD, PARNAS, PROTESTANTYZM, WALKA, ZADYCHRA POSPOLITA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PORÓD KLESZCZOWY, PRZERABIACZ, SUWEREN, MONTAŻYSTA, ZAKOLE, MORFOTROPIA, CHIPPENDALE, FILOZOFIA, PIGWA POSPOLITA, OCHOTNIK, WEZWANIE, GALARETKA, GEN SKACZĄCY, TRAPER, ŻÓŁWIE LĄDOWE, DISC JOCKEY, PRZEJEZDNA, CAŁUSEK, DIAGRAM KWIATOWY, AEROFOBIA, ZASOBY KOPALIN, SZCZERBA, SZYB WINDOWY, STOSUNEK PRZERYWANY, ZASTÓJ ŻYLNY, SYLWETA, DACH ŁAMANY, JEZIORO MEZOTROFICZNE, CHIŃSKI, HUN, OŚ PORTALOWA, UDRY, CNOTA, ILUZORYCZNOŚĆ, DEDUPLIKACJA, FALA, ANATOMIA ROZWOJOWA, ZOROASTER, PRĘDKOŚĆ FALOWA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ŹRÓDŁO, ETOLOGIA, PUSZCZALSKA, SZTUKA KONCEPTUALNA, CHOROBA RITTERA, GOSPODARKA MIESZANA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ODMIANA UPRAWNA, LOGIKA PRAWNICZA, ORTOPEDA, JAŚMIN, ENKLAWA, BAŁYK, RACHUNEK CIĄGNIONY, REAKTYWACJA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, NIEUCHWYTNOŚĆ, SYNTEZA JĄDROWA, SKARYFIKACJA, WARUGA, MAKIJAŻYSTA, ŻELAZNE PŁUCO, JEDNOSTRONNOŚĆ, STACJA ZAKŁADOWA, OLEWKA, FILOZOFIA MATEMATYKI, NABYTEK, PANNUS, ŚWIETLISTOŚĆ, KROPLÓWKA, PUNKT ZEROWY, OBELISK, CZARKA, CIEMNOTA, WŁÓKIENKO, MAANAM, FAGOT, DEPRECJACJA, ARCUS SINUS, PANI, MUNSZTUK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, BICIE POKŁONÓW, MASA, PACHNOTKA UPRAWNA, MIKROSKOP OPTYCZNY, LUSTRO, INSTRUMENTOLOGIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, LĘK, MIESZALNOŚĆ, TEUTOŃSKI, CHOROBA CAROLEGO, INFORMATYKA KWANTOWA, TRAKEN, BIAŁACZKA KOTÓW, ANUCZIN, IZOLACJONIZM, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, FALA, UCIECZKA, TORANA, FENICKI, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MATRYCA LOGICZNA, PROCES POSZLAKOWY, ROBER, KOMIN WULKANICZNY, EUCHARYSTIA, AMANT, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, TYP DZIKI, BEETHOVEN, KLEJARZ, TERMINAL NAFTOWY, DIVA, DAGLEZJA SINA, TUŁACZ, WIECZORÓWKA, HIPPIS, BARCZATKA, KOŃ OLDENBURSKI, SPOWINOWACONY, IGLICA, ZIOMKOSTWO, KONTUR MELODYCZNY, PASAŻ, IRGA POZIOMA, ODWROTNY AGONISTA, EPIMER, DEATH METAL, KIJ, CEWA, RYZYKO INWESTYCYJNE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, MECHANIKA PŁYNÓW, SYSTEM KONSORCYJNY, KROJCZY, MIKROFALÓWKA, PIES OZDOBNY, EROZJA WSTECZNA, NASIENNIK, REAKCJA SPRAWCZA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MIMETYZM, DOLINA V-KSZTAŁTNA, PROTEZA, JIVE, SZPARNICOWATE, PALEOTERIOLOGIA, PLEMIĘ, PUSZKARZ, POROŚLE, FAŁSZYWY PROROK, KABINA RADIOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, HAZUKA, AUTOTOPAGNOZJA, MEANDER, LOGOPEDKA, PODKÓWECZKA, DZIEWIĄTA FALA, CHEMIA NIEORGANICZNA, NIENASYCENIEC, OUTSIDER, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, BATYMETRIA, POLIPTYK, ZGROMADZENIE ZAKONNE, WIDZOWNIA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, DIZAJNERKA, KAPILARNOŚĆ, BYDLEŃ, MŁODZIEŻOWIEC, IZBA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, ŻÓŁTO-BIAŁY KARZEŁ, KOŚĆ OGONOWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, WKŁADKA, PRZETWÓRSTWO, MISKA, PĘD, RYNEK KONTESTOWALNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, FILM SAMURAJSKI, ŁOTEWSKI, GRUPA NILPOTENTNA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ANGIELKI, PRAWO BERNOULLIEGO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CICHA MSZA, WIĄZANIE, PERSZERON, KAGANIEC, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, KASTYLIJSKI, CROSSING-OVER, TYPOLOGIA, RACJONALIZACJA, REWIZJONIZM, GASTROLOG, SOS MALTAŃSKI, NUDZIARZ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ZAKRES ZNACZENIOWY, RUCHLIWOŚĆ, ŁADOWNIK, KABLOOPERATOR, KRĄŻENIE OGÓLNE, SUBSYSTENCJA, MADERA, ODBIJANIE SIĘ, POJAZD KOŁOWY, TWARDZIAK, HEBRA, ARTEFAKT, KOCIOŁEK, SKAŁA GŁĘBINOWA, ZAPAŁECZKA, MŁYNEK DO ODPADÓW, UNIŻENIE SIĘ, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, DZIELNICOWY, ?SKRZELONOGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRAPACZ typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 7 lit.)
DRAPAK typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 6 lit.)
KOT typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 3 lit.)
KOTWICA CZTEROŁAPOWA typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 19 lit.)
KOTWICA RYBACKA typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRAPACZ
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 7 lit.).
DRAPAK
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 6 lit.).
KOT
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 3 lit.).
KOTWICA CZTEROŁAPOWA
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 19 lit.).
KOTWICA RYBACKA
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 14 lit.).

Oprócz TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TYP KONSTRUKCJI KOTWICY BEZPOPRZECZKOWEJ SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONU I CZTERECH ŁAP ZAKOŃCZONYCH PAZURAMI. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast