SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASTÓJ to:

sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZASTÓJ

ZASTÓJ to:

brak ruchu, postępu, stagnacja (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

zapaść w gospodarce i na rynkach finansowych (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.201

LAMERSTWO, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, IMPRESARIAT, POŻYCZKOMAT, DRUŻYNA SPORTOWA, ZONK, GONIEC, OSET NASTROSZONY, GLORIA, CHAŁTUROWIEC, ZAKRYSTIA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PRZECZENIE, GAŁKA BLADA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, TLENEK ŻELAZOWY, INFOBOX, PUŁAPKA KREDYTOWA, CUMULUS, WOLNOŚĆ, LOTNE PIASKI, ZIEMNIAK SKROBIOWY, CZŁON POŚREDNI, MYKOLOGIA, KRYSTALOFIZYKA, ARETOLOGIA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, ZŁOTÓWA, BUSINESSWOMAN, TEOGONIA, PAKERNIA, BULWA, ANTYLIBERALIZM, PRZEŚMIEWKA, DEKANTER, JĘZYK SOGDYJSKI, BILOKACJA, APTEKA, STRATEGIA, ARYTMOMETR, BŁONICA GARDŁA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, UDAR SŁONECZNY, GLINA ZWAŁOWA, WÓDKA GATUNKOWA, MAMUT WŁOCHATY, LANCRET, POKRYWA, NASKALNIK, LAMPKA WIECZYSTA, MAH JONG, CHOROBA FABRY'EGO, KULOODPORNOŚĆ, CZYNELE, WŁOSKOWATOŚĆ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SPOWINOWACONY, CHARTER, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WAMPIR, CHMURA KŁĘBIASTA, SKAŁKA, RYBONUKLEOZYD, WĘDROWNOŚĆ, MESA, TRANSMISJA, GRZEBIEŃ, BOMBA WODOROWA, PRZESUWNIK, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, AUTOBUS SZYNOWY, LINIA KREDYTOWA, ROK NIESKŁADKOWY, ALPRAZOLAM, KOŁNIERZ, WROTA, JAŁOWNIK, PRYMITYWIZM, EWANGELIA, OCZKO POLODOWCOWE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, FLAMENCO, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, HAK, RDZEŃ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, TEMPERATURA BARWOWA, TUTORIAL, STREFA TROFOLITYCZNA, GILOSZ, WŁOSEK, KOMPENSATOR CIEPLNY, TEORIA GRAFÓW, ANGLOSASKI, FREGATA, DYSRUPCJA, OBIEG SYNODYCZNY, MUCHY W NOSIE, ERICKSON, WPIERDOL, SYRENOWATE, PRZEPRÓCH, PRÓŻNIAK, TEATR, METODA KASOWA, PASZCZUR, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SFERA NIEBIESKA, CZELADNIK, DOMEK, POSTĘPOWANIE, POCHWIAK OKAZAŁY, URLOP TACIERZYŃSKI, SCENKA, UCISK, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, POLAK, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, REASORTACJA GENOWA, SZMUGLER, PIŁKA RĘCZNA, BUDDA, PATYK, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, PODGÓRZE, KARUK, MALARSTWO IKONOWE, PODODDZIAŁ, JEDNORAZOWOŚĆ, TOPIELICA, DRZEWKO, SZANIEC, DWA OGNIE, PROTEZOWNIA, DYNAMIKA, CHOROBA UHLA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, TANK, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZARNY PIOTRUŚ, ZDROWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, RYNKOWOŚĆ, AZTREONAM, LUDZKIE ZOO, TRIAL ROWEROWY, CEBER, ORANT, CEL, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, SZPIGAT, ŁUPIEŻ PSTRY, CIELĘCE LATA, ENKLAWA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, ZAKRĘCENIE SIĘ, ZADRAPANIE, TAMARAW, STRES, BEZWŁADNOŚĆ, DRAPIEŻNIK, TONIKA, HOSTEL, GALAKTYKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ADAPTER CUMOWNICZY, ZAPAŁECZKA, DELFIN BIAŁONOSY, WIDŁY, OSTRĘŻYNA, LENIWOŚĆ, TINTA, WROTKARSTWO FIGUROWE, KAMPUS, DZIARSKOŚĆ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, UBÓJ, INFA, NOWOWIERCA, ROZCZAROWANIE, FUNKCJA NAZWOWA, RADIOWIEC, INSTRUMENT SZARPANY, PODKÓWKA, ZDZIADZIENIE, SYNTEZA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, EDYCJA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CZEREP, WĄTEK, PRZYDUPAS, MOIETA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, BAGNO, POSTERUNEK, OSTROGA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, PROROK, SSAKI ŻYWORODNE, POMYWAK, WIBRACJA, ROZTWÓR BUFOROWY, NARZECZONA, ALEGORYZM, OŚ PORTALOWA, ULEPSZACZ, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, PROMOTOR, ZAWÓD, ANTYKWARNIA, BETON ŻUŻLOWY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KAWA Z MLEKIEM, PREORIENTACJA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, AURORACERATOPS, ANTENA DOOKÓLNA, TURBINA PELTONA, KARDIOIDA, RODZINA KLANOWA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, CARILLON, JANSENIZM, TKANKA STAŁA, PRÓŻNOWANIE, MAZAJA, GARKOTŁUK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, UKRES, PRZECIĄGANIE LINY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, TRANSPARENCJA, WIDZENIE PERYFERYJNE, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, BOTULIZM PRZYRANNY, WIZJA, KOMISJA BUDŻETOWA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, SPOT, WENATIKOZUCH, TEORIA PIERŚCIENI, PAKA, DIZAJNERKA, AZYDOTYMIDYNA, TAKTYCZNOŚĆ, FILECIK, FRANCUZ, MERYSTEM, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ODWYKÓWKA, PISMO WĘZEŁKOWE, MARTWY PRZEPIS, ŁAWA TORTUR, PRZEBUDOWA, ALTOCUMULUS, PULSACJA, CHIRURG, ROZBIEŻNOŚĆ, CZŁOWIEK GUMA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ORBITOWANIE, WARTOŚĆ WŁASNA, ZMIERACZEK NADMORSKI, ELIKSIR ŻYCIA, ANARCHIA, PRZYGOTOWANIE, ŻABA KATOLICKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SNIFTER, CZEKOLADZIARNIA, HORMON STEROIDOWY, WCIĄGARKA, KOREK TOPLIWY, PAPIER BEZDRZEWNY, STRETCH, OTWÓR WYLOTOWY, BĄK, SZCZELNOŚĆ, SZATAN, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, CENTRUM KONFERENCYJNE, KRYSZTAŁEK, NAPÓR, WYDMUSZKA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SOCJOBIOLOGIA, PASIBRZUCH, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, MAŁPA WĄSKONOSA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ?GÓRMISTRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZASTÓJ sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASTÓJ
sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x