SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASTÓJ to:

sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZASTÓJ

ZASTÓJ to:

brak ruchu, postępu, stagnacja (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

zapaść w gospodarce i na rynkach finansowych (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

blokada przepływu krwi w żyłach, jej utrudniony przepływ wowołany czynnikami mechanicznymi (miejscowy ucisk) lub chorobami układu krwionośnego (na 6 lit.)ZASTÓJ to:

utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.201

MIĘSOŻERSTWO, PROPORZEC, TOROS, MINIMALIZM, TETRAMER, NERWIAK ZARODKOWY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SEKTOR PUBLICZNY, STARA PANNA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, WYBIEG, MARTWA LITERA, DYM, MISKA SOCZEWICY, HAFT KRZYŻYKOWY, JAKUBKA, DROBINA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PTASZNIK GOLIAT, ŁYŻKA, TWORZYWO, DZIEŻKA, ORBITA, SOPEL, AMBA, KULTYWAR, ZAPŁATA, PARK PRZEMYSŁOWY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SPEKTROMETRIA MAS, TATERNIK, RAK, MACEDONIA, SZYK ANTENOWY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, WYKŁADY, ROŚLINA NASIENNA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROSA, ANTECEDENCJA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, FLET NOSOWY, ROTUNDA, WZW A, PILAR, MROCZEK POSREBRZANY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, OSTRA AMUNICJA, PĘCHERZYCA, KOLBA, MAMICIEL, DZIELNICA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, RETOROMANIN, GRASICA, SAMOAKTUALIZACJA, OKULARY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OBRONA BAŁTYCKA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, NAOS, WYJADACZ, SZMUGLER, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, EGZAMIN, KONIK, DOŁEK OSIOWY, TKANKA TWÓRCZA, TURBACJA, DESKA ŚNIEŻNA, IDEALIZACJA, BABIZM, OBSŁUGA, WERBOWNIK, RETINOPATIA, WĘZEŁ RYBACKI, GRABARZ, MUNSZTUK, GRAWITON, GRATIS, NAROST, RUMIAN SZLACHETNY, WULKAN TUFOWY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SYNEKURZYSTA, KRĘG OBROTOWY, POPRAWNOŚĆ, KANCONETA, DZISIEJSZOŚĆ, ASKOCHYTOZA, WYSPA BARIEROWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, KRAWAT, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, NARKOLEPSJA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, DYSLEKSJA, ZESPÓŁ TURCOTA, SYLWETKA, ENDOSZKIELET, KIR, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, SREBRNA PAPROĆ, MAPA BITOWA, TEATR, OŚ LICZBOWA, WAWRZYN, TROJAN, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SZATAN, PIEPRZ, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, HALLING, ROZBIERALNIA, KONTRAKT TERMINOWY, OBSUWISKO, SPADOCHRONIARKA, PANDA, CIEPŁE KRAJE, PLOTER BĘBNOWY, RYBACZKA, CZARNY FILM, SIEĆ, TARTAK, HIPNAGOGIA, ADWOKAT DIABŁA, ŚMIECIARZ, CHROPOWATOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, PRAWICA, NASTROSZEK BRUCHA, OBLITERACJA, BOASZKOWATE, OKRUSZYNA, WYRAŻENIE, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, POKÓJ, JĘZYK BRETOŃSKI, PAŁANKA MIODOJAD, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, NOWA TWARZ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SŁOMIANA WDOWA, ZASTÓJ, CIĄGNIK, NIEZAMOŻNOŚĆ, ZAKRĘCANIE, FIGURA DZIOBOWA, SUFRAGANIA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, KICZUA, REGULARYZACJA TICHONOWA, CZĘŚĆ, KATEDRA, EURYTOP, OSTOJA, WOJOWNICZOŚĆ, PERUKARSTWO, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ZMARZLUCH, POKAZ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, GLOBULINA, KUCZKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, RÓJKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, OIOM, KABARET, PIJĄCY, LALKARSTWO, POWIEŚCIOPISARZ, KONODONT, DZIEWCZĘCOŚĆ, GAZ IDEALNY, POGODNOŚĆ, PEŁNIA, AKOMODACJA, KODON NONSENSOWNY, NOSÓWKA, SZOTRING, ADRES FIZYCZNY, FTYZJATRA, MOTYW, RACHUNKI, PIŁOGON, KOPIOWANIE, SESZELKOWATE, PĄCZEK, KOPALNIA OTWOROWA, MAHDI, STYLIKOODWŁOKOWE, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, MIŁOŚĆ, ENTOMOLOGIA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, IMIĘ, DZIAD, PŁAST BRZOZOWIEC, FENOLAN, BŁĄD, OKRUTNIK, MIKROFALÓWKA, KOSTIUMERNIA, KOSTIUMERNIA, OBRONA STREFOWA, AWANTUROWANIE SIĘ, KATOLICKOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, SĄD KOŚCIELNY, DAMA DO TOWARZYSTWA, PIES NA BABY, VIRGA, TERENOZNAWCA, RAUBITTER, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, CECHOWNIA, IPP, PERIODONTOLOGIA, BURAK, KOMUNA, DYFUZOR, NIECHLUJNOŚĆ, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ANUSZKIEWICZ, TASIEMIEC UZBROJONY, OBLAK, OLEJE ŚWIĘTE, BEZWZGLĘDNOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, CUKRÓWKA, PANNUS, WRZENIE, PŁYTKA NAZĘBNA, WISKOZA, ALTERNARIOZA, TRAKEN, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, NABIEG KORZENIOWY, MRÓWKA PNIOWA, LICHWA, LUGIER, CYLINDER, POPRZEDNICZKA, KOŃ APPALOOSA, ROSA, AHINSA, INDEKS, ASYRYJSKI, CHROMANIE PRZESTANKOWE, PINGWINY, SULFAMETOKSAZOL, ANTYSZACHY, ŻABKA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, FAŁSZYWY PROROK, BROŃ TERMOJĄDROWA, SPÓŁKA PUBLICZNA, MUŁOWCOWATE, NARZĄD ROZRODCZY, RZEŹNICZKA, SECESJONIZM, PRECESJA, CHOROBA HALLOPEAU, FILET, WILCZY GŁÓD, CYKL GOSPODARCZY, DICKENS, ŚWINIA CELEBESKA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, RDZEŃ, METR, SKRZYNIA, ORIENTACJA, ZESPÓŁ TUMARKINA, FACHMAN, TKANKA MIĘŚNIOWA, RADA DUSZPASTERSKA, PRUSAK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZGNIŁY KOMPROMIS, SEKS, SUBSKRYBENT, WORKOWIEC, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, KATEGORIA PIÓRKOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SPLOT, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, STOCZNIA ZŁOMOWA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, RYNEK, PROMOCJA, ROZNOSICIEL, NORMANDZKI, RYBY KOPALNE, ?WYKLUCZENIE SPOŁECZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZASTÓJ sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASTÓJ
sytuacja, w której nic się nie dzieje, nikt nie wykazuje chęci do działania (na 6 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIKT NIE WYKAZUJE CHĘCI DO DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast