JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEŁZAK to:

jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PEŁZAK

PEŁZAK to:

rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.686

HYDROFON, ZAUROZUCH, ASYMILAT, NAWÓZ SZTUCZNY, WYROK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, TAMBURYN, POMPA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, LAICKOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PRUSY, RÓWNOWAGA, TALMUDYSTKA, ZAKOŃCZENIE, TETRAPLOID, KRĄŻENIE OBWODOWE, BRANIE ROZWODU, KENOZOIK, WIELOETATOWOŚĆ, ANARCHIZM, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, JAWNOGRZESZNIK, KRATKA ODPŁYWOWA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KARBOKSYL, GEOTECHNIK, KANTYLENA, KULA, TEREN, PASYWIZM, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZABROWNIK, CZĄSTKA ALFA, STRZYKWY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, MISA, MUSZLA KONCERTOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KAMBUZ, FIKOLOGIA, PARTIA ANGIELSKA, NIEDOPUSZCZENIE, PLEBEJUSZ, ZAKOLE, NAPŁYW KORZENIOWY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, E-MAIL, BACIK, OFENSYWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, LUJEK, RDZEŃ WULKANICZNY, ZŁOŻENIE PODPISU, WAPIENNIK, WALOSZEK, WIBRACJA, JĘZOR, KORSYKAŃSKI, DŻUNGLA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, BEZDEŃ, NAUKI O POZNANIU, TENOR DRAMATYCZNY, NIEPOCHWYTNOŚĆ, BÓB KOŃSKI, LIPODYSTROFIA, DAMA, POWAGA, ZARYCIE NOSEM, DELFIN, CAP, SAMOZAPALENIE, TETRAMER, WYGIBAS, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, PRZEPROST, WOK, UMOWA UBEZPIECZENIA, NACZYNIAK GRONIASTY, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, EKSPEDYCJA, MIKROMACIERZ DNA, MAFIJNOŚĆ, ŁATA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, WLANIE SIĘ, CEWNIK, WAŁEK, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TEOLOGIA NATURALNA, ZACHOWAWCZOŚĆ, IDENTYFIKACJA, TELEFON ZAUFANIA, ANTROPOLOGIZM, CZASZA, PRĘDKOŚĆ, SNIFTER, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, MDK, INCYDENTALNOŚĆ, SPŁYW GRAWITACYJNY, ORNITOPTER, MORDOBICIE, BIPOLARNOŚĆ, MEDALION, MAŁPA WĄSKONOSA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CEROWNIA, BAZYLIKA, NEOFITA, MŁYNOWY, SZKŁO JENAJSKIE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, SAMOOBRONA, FILECIK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PROSIAK, ZATOKA, ÓSEMKA, STAROEGIPSKI, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ODĘCIE, PREZENTER, PISARZ POLNY, PRZEJRZYSTKA, BOLSZEWIK, ANTYROMANTYZM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, TWÓR, TWÓRCZOŚĆ, KRATER BOCZNY, DIAŁ, OBURĘCZNOŚĆ, SCENICZNOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, KOTWICA, HRABIĄTKO, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, PRZEBŁYSK, MUSICAL, SZEWCZYNA, NAPŁYW, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ARTYSTKA, OXFORD, POGOTOWIE TECHNICZNE, KRYL ANTARKTYCZNY, SEN NA JAWIE, BROSZA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KIJEK, GĄSIOR, MOGISYGMATYZM, LOGIKA FILOZOFICZNA, SOMATYZACJA, ANALIZA KOSZTÓW, KNOCKDOWN KARATE, WRAŻENIE, SOPEL, KLIMAKS, OPIEKA SPOŁECZNA, ELEKTROCHIRURGIA, CZWÓRBÓJ, PLAFON, WDOWI GROSZ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MASZYNKA DO GOLENIA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PARKINGOWY, ZERÓWKA, FILEMON BRĄZOWY, WYŚCIG, SKOPEK, STULENIE USZU, FIRMAMENT, AMEBA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ROK, SATYR, WYBIJACZ, GENTIL, WALENTYNKA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, STARORUSKI, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PSYCHOTANATOLOGIA, BEZSZPARKOWCE, STAROŻYTNICTWO, PŁYWANIE, PKB PER CAPITA, PŁAZY OGONIASTE, MIŚ, ENERGIA ROZPADU, SPRAWNOŚĆ, DEWOCJONALIA, TOR, MASALA DOSA, TREND HORYZONTALNY, POŚLIZG, SPIRALA ARCHIMEDESA, SOCJETA, ERA AFITYCZNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, DOWÓD WPROST, RĘKOSKRZYDŁE, MIRAŻ, JĘZYK KREOLSKI, CORBETT, HOMOGENIZATOR, CIUPAGA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, NEPALSKI, ROZMIARÓWKA, WIĄZANIE JONOWE, WALKA, GRADACJA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PRZYBYTEK, SUBLITORAL, ORBITOWANIE, EON, KORZENIE, MATECZNIK, SZCZELINA SKRZELOWA, ODRUCH KOLANOWY, ADHEZJA, AEROZOL BIOLOGICZNY, SZTUKA ZDOBNICZA, KONGREGACJA, MATEMA, CERATOFYLLID, ŚCIĘGNO ACHILLESA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, JĘZYK KARYJSKI, LOGOPEDA, JĘZYK ŁACIŃSKI, CYNOBER, FRANCISZKANIZM, ETOLOGIA, SAMOOCZYSZCZANIE, OSIEMDZIESIĄTKA, SUWNICA BRAMOWA, KONTAKCIK, ROZBIERALNIA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KLEJOWNIA, CYKL PRECESYJNY, TĘŻYCZKA, ATAK, DROGA KOŁOWA, ARACHNOLOGIA, ANTYNATURALIZM, ENDOMIKORYZA, ŻABKA, POZŁOTKO, KURA DOMOWA, OKOWITA, BEZIDEOWOŚĆ, KAMORA, FIZYKA STATYSTYCZNA, SIEROTA SPOŁECZNA, TRZONKÓWKI, ODPŁATA, SKÓRA WŁAŚCIWA, NARYS KLESZCZOWY, LINIA BRZEGOWA, SKAŁA MACIERZYSTA, ANATOMIA, GORETEKS, MAMUT WŁAŚCIWY, OGNISKO, WINDA, DACH MANSARDOWY, MALKONTENCTWO, SLOW-FOX, ABROZAUR, GORE-TEX, GASKONADA, SEKTOR PUBLICZNY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, OWADOŻERNE, GLOBULINA, FILOLOGIA ORIENTALNA, CIENKA SKÓRA, TELEBINGO, ?SZACHOWNICA PUNNETTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEŁZAK jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEŁZAK
jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x