PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJ to:

przedmiot w kształcie odwróconego stożka z dwoma otworami służący do przelewania lub przesypywania jakiejś substancji (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJ

LEJ to:

zagłębienie terenu powstałe wskutek wybuchu bomby, osunięcia się podłoża lub działania wody (na 3 lit.)LEJ to:

nazwa waluty w Rumunii i Mołdawii (na 3 lit.)LEJ to:

(odlewniczy), część składowa zestawu odlewniczego przy syfonowym odlewaniu stali (na 3 lit.)LEJ to:

(ssawny) element konstrukcyjny w kształcie leja doprowadzający ciecz do pompy i zmieniający opory ssania (na 3 lit.)LEJ to:

(wydobywczy) stożek u dolnego końca kolumny rur wydobywczych, zwrócony większą ku dołowi (na 3 lit.)LEJ to:

krater (na 3 lit.)LEJ to:

dół w ziemi, po wybuchu bomby (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.270

POZYCJA TESTOWA, DAWCA, MILANEZ, CZASZA LODOWA, SASZETKA, INTOKSYKACJA, DRUK AKCYDENSOWY, GALARETA, PATROLOWIEC, ZBIÓRKA, CZERPAK, KATA, PRZEJRZYSTKA, SKŁAD GATUNKOWY, DEFLEKTOR, LIGATURA, GENDER, KRZYŻAK, HASŁO WYWOŁAWCZE, PALINGENEZA, INWESTYCJA PORTFELOWA, SPEKTROSKOPIA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PODWIĘŹ, MONARCHIANIZM, DESPOTYZM, JAMA, OBLECH, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WIR PIASKOWY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ŁÓŻKO, GRECKOŚĆ, CYGARNICA, KALKA, CIEŃ DO POWIEK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, HIPOTEZA, NAZWA ZWYCZAJOWA, DWUDZIESTY PIERWSZY, JEZIORO ZASTOISKOWE, PROCES GEOLOGICZNY, HAZARD, BUM, PIKADA, PIGMENT, KAMICA MOCZOWA, POCISK ARTYLERYJSKI, FISZUTKA, BAWEŁNA, MOŁODYCA, MISTRZ, REFORMA ROLNA, PRZYGOTOWANIE, ŁAMACZ BLOKADY, PODZIEMIE, PIELGRZYM, SFIGMOMANOMETR, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WSPOMNIENIE, BAT, PROCES FIZYCZNY, BOZA, DYPTYK KONSULARNY, CZEKOLADA, WITEKS CZCZONY, PIGULARZ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KRÓLOWA RENET, CHIMICHANGA, WYDATEK RZECZOWY, RADA STARCÓW, FOLKSDOJCZ, ZRZESZENIE, EGZORCYZM, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MEZOMORFIA, KARETA, OPASKA, INSTYTUT, OBWIĄZKA, WELUR, GALERIA, SKORUPA, BUŁAN, STRAŻ, WĄŻ, DOSTOJEŃSTWO, KAZAMATA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, IMITATOR, SONDA, DECYMA, TERYTORIUM POWIERNICZE, WYBUDOWA, BRZOZA CZARNA, LINIA CZYSTA, BALON, ŁUPINA, SĄD OSTATECZNY, TEMAT, MAKAK, NÓŻ MYŚLIWSKI, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KONWOLUCJA, WPADKA, SZEREG, AUREOLA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OLAF, KOPERTA, SZUM, BETON ŻUŻLOWY, ISLANDZKOŚĆ, PŁATEK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, LISTA TRANSFEROWA, WIRTUOZERSTWO, OKRUCH SKALNY, DZIUPLA, STYL ARCHITEKTONICZNY, STRZELBA, KOLEBKA, KREWNY, ZAKUTA PAŁA, FIT, SNIFFER, SUWNICA POMOSTOWA, USŁUGI SPOŁECZNE, FLAGSZTOK, TRZYMAK, ZAPITKA, KRĄG, LEKTURKA, PERYKARP, SEPARACJONIZM, POGODNOŚĆ, PŁASKOSZ, SUPERNOWOŚĆ, PIŁKARZYKI, SYLWETA, DREWNO OKRĄGŁE, NIEEFEKTYWNOŚĆ, NIEMOŻNOŚĆ, NAROST, WYTWÓRCA, AGAPA, DZIAŁ, CHARTER, GWIAZDA, CHUSTA, KUDŁACZ, ŚMIETANKA, KORDYLINA, HAK, KRZYŻ, ROZBRATEL, EKLER, CHLOASMA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, MATMA, EKIPA, ZACIĘCIE, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KLER PARAFILANY, KSIĘGA PARAFIALNA, OPASKA, GAZ SYNTEZOWY, STANIK, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ASFODEL, DANE SENSYTYWNE, POPLECZNICTWO, MUCHA SUCHA, PROWINCJA, DIETA ASPIRYNOWA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LIGATURKA, KUNA, CEGŁA, TOM, KONOTACJA, DRĄGAL, OBRĄCZKA, FIAKIER, BAZYLISZEK, ŻAGIEW, RETRAKCJA, CIEK, LIST OTWARTY, SPLOT, STAŁOŚĆ, PAŁANKA, KŁADKA, RING, STREFA NADGRANICZNA, GARKUCHNIA, OPADY, PUŁAP, PANORAMA, PIŁKA MECZOWA, SYRENA, TARANTAS, KASZKIET, RYNKA, CYMA, MODERATOR, TERMOJONIZACJA, PRZEPIS KOŃCOWY, PIENISTOŚĆ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TROMBITA, ARTYKUŁ, SPŁUKIWACZ, ZMIANA PATOLOGICZNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, ODSZCZEPIEŃSTWO, KREDYT KONSOLIDACYJNY, BAROTROPIA, KRAWĘDŹ, KATAFRAKTA, WIRTUOZERIA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, BALDACHIM, KUŁAK, SREBERKO, ANTENA YAGI, GŁADŹ, POSIADŁOŚĆ, WIDOWNIA, CHOROBA PLUMMERA, OC, POŁÓWKA, INIEKCYJNOŚĆ, MIZUNA, ŚRUBSZTAK, GRA WYŚCIGOWA, MINORKA, TUTA, WĄTROBOWIEC, KONFISKACJA, WYBUCH, ROD, STRUNOGŁOWE, RUBASZNICA, LIMUZYNA, TWARDY RESET, LOTKA, OPUS, DZWONNICA, MASKOTA, GATUNEK MIESZANY, MAKATKA, WIECHA, RUTENIZACJA, ODSYŁACZ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ADIUTANT, APTAMER, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, GRYBOSZ, KUMA, INTEGRACJA PIONOWA, KREOLKA, GRANAT, DUCH OPIEKUŃCZY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WYZNANIE, BASEN, UMOWA CYWILNOPRAWNA, DŹWIGAR, MUZYKA CERKIEWNA, REMIKS, PLECIONKA, SKLEP, ANTYKATOLICYZM, PARAPECIK, BUTLA, CZTEROSUW, LANDLORD, RDZEŃ WULKANICZNY, PIECHUR, ADORACJA, MOBING, IZBICA, POŻYTECZNY IDIOTA, SYNONIMICZNOŚĆ, CUDOTWÓR, KOKTAJL KRABOWY, KOMORA WULKANICZNA, KRYKIET, GLORIETA, AGERATUM, RUCH OPORU, SIŁA AERODYNAMICZNA, UŁAMEK PIĘTROWY, KRWAWNIK, ODŁAMKOWY, ORSZADA, ?PRĄŻEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.270 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJ przedmiot w kształcie odwróconego stożka z dwoma otworami służący do przelewania lub przesypywania jakiejś substancji (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJ
przedmiot w kształcie odwróconego stożka z dwoma otworami służący do przelewania lub przesypywania jakiejś substancji (na 3 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZEDMIOT W KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO STOŻKA Z DWOMA OTWORAMI SŁUŻĄCY DO PRZELEWANIA LUB PRZESYPYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x