JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FACIO to:

jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.963

SYPIALKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, EFEKTOR, WAMPIR, BUDYŃ, KARL, KABOTAŻ, STWIERDZENIE, SPRAWA, BALKONIK, LITEWSKI, PRALNIA, INFORMACJA GENETYCZNA, OGÓR, STAWIANIE, KANONIK, WZÓR, PUNKT, WINIAN, FANTOM, ŻYWY, KRYTERIUM STEROWANIA, SYROP ADWOKATOWY, KOJEC, WÓR, KLASTER, ANALIZA, KRA, SPRAWNIK, BAZA LOTNICZA, PUBLIKA, WISZNICA, ORBITA, SZPULKA, DEPTAK, NOSOROŻEC, HEMATOFAGIA, SUKMANA, PIES STRÓŻUJĄCY, NEOPOGAŃSTWO, NAPAŚĆ, PRZEPROST, GŁUPKOWATOŚĆ, CIĄG, ZDRADLIWOŚĆ, CEDZIDŁO, PARA 0, PIĘTA ACHILLESA, MUSZLA, WALOR, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DOLMAN, SZEREG, KSIĘŻULO, PLAKIETA, ASEKURANT, MIESZACZ, PĘTO, ALKOHOL ROLNICZY, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, PIĘTNASTY, CZERWONOSKÓRY, POTENTAT, ZAPARCIE, SERBOCHORWATYSTYKA, PRZEMIANA POLITROPOWA, KANAŁ, ZAJĘCIE, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, INTELIGENCJA WERBALNA, SFIGMOMANOMETR, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, SAMOZAPŁON, PÓŁWEŁNA, SKAFANDEREK, ZATOR, GOŁĄBKI, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, GRA NA ZWŁOKĘ, BIEG PRZEŁAJOWY, WIECZOREK POETYCKI, KOREK, FIKOŁEK, BUDYŃ, MORTADELA, BATON, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, NALEŚNIK WIOSENNY, PANTOGRAF, PRZETŁOK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, USTAWKA, BATAGURY, MARATON, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ODGAŁĘZIACZ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, PARTIA, PLATYKLADUS, GŁOŚNIK OTWARTY, OLEJ, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, ZASUWNICA, CZĘŚĆ ZDANIA, REMONTANTY, UMOWA KOMPENSACYJNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, MER, MIKROKASETA, DUET, CZARA GŁOSOWA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PORÓD LOTOSOWY, KANTONISTA, KISZKA ZIEMNIACZANA, PRZYNALEŻNOŚĆ, MUEZZIN, SUCHY TYNK, KWAŚNOŚĆ, PORTRET, ZGIĘCIE PODESZWOWE, SOCZEWKA, SŁUPISKO, MONOPOL, BAŁKAŃSKOŚĆ, TENISISTA STOŁOWY, OPERA, TUTOR, EDYKUŁA, HARUSPIK, KABRIOLECIK, UKŁAD NIESTACJONARNY, NOMOKRACJA, INTERGLACJAŁ, OLIWA, DRAJREP, GAJ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MIKSER, PRZECHYŁKA, TRANSMISJA, TAŚMOWY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, POMNICZEK, PRZEMYSŁÓWKA, SKAŁA MACIERZYSTA, STOŁÓWKA, LORDOSTWO, TENOR BOHATERSKI, MECHANIKA KONSTRUKCJI, FILET, STALLA, INSTYTUCJA PRAWNA, GÓRA, SARAFAN, KONKURY, AKROBACJA POWIETRZNA, DZIECIACZEK, KAPRON, DENAT , POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KONWERSJA, PADWAN, WINO, DYWIZJON RAKIETOWY, BARWNIK, EMBOLIZACJA, ANTAGONISTA, URZĘDNIK ZIEMSKI, PYSZCZEK, ANTAGONIZM, SAMOLOT BOMBOWY, REPOZYCJA, EGZOCENTRYZM, WIĄZANIE, ZAŚPIEW, CHÓR, GŁÓWKA, DOBRA, PLAMA WĄTROBOWA, OFICER PRASOWY, KOŃ, STOPIEŃ ETATOWY, CZABAN, DIURETYK, PSYCHODELICZNOŚĆ, SOLANKA, KWAS NAFTENOWY, PAS, KSIĘŻUNIO, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, TRÓJNÓG, GHOUL, HODOWLA PIERWOTNA, GNIAZDO, POLARYZACJA JONOWA, ZIEMIA NICZYJA, KORDYLINA KRZEWIASTA, PORTUGALSKOŚĆ, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, AWANTURNIK, KAPUSTA KWASZONA, NISZA, LĘK, TEMPERATURA ZAPŁONU, ABLACJA, FILET, POLISOLOKATA, WIEŻA STRAŻNICZA, JARZMO, SESJA EGZAMINACYJNA, KOPUŁA LODOWA, FORMA DRUKOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, STACJA, MACHO, ZRZĄDZENIE LOSU, BATORÓWKA, KONFIGURACJA, GŁUPTAKOWE, TRAKTONIUM, MLEKO, INICJATOR, TECHNICZNY NOKAUT, FUNKCJA ZDANIOWA, JĘZYK MANX, DOROBEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, NOWENNA, ODBIJACZ, STARA WIARA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, TARNOWIANIN, ŻYTO, BUTLA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, CIASTO PÓŁKRUCHE, KĄT ŚRODKOWY, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, DESKA RATUNKU, SPIRYTUS, MONARCHIA ELEKCYJNA, MAJĄTEK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, PRZEPADEK, ODPŁATA, DYMA, JĘCZMIEŃ JARY, BIRIANI, NOC KAIRU, POSTOŁY, PASTISZ, ROZMODLENIE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, INTERLUDIUM, RÓŻE, KUCZBAJA, SŁODYCZ, COŚ, EKSTREMOFIL, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KASA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KATAPLAZM, WROTOWISKO, SIŁA PŁYWOWA, UTRILLO, RELIKWIARZ, ANTOLOGIA, CIOS, EMPIRE, GUMIDRAGAN, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, DRAMAT GANGSTERSKI, WIERZĄCY, SER, SMYCZ, INWALIDA WOJSKOWY, ANTYPATRIOTYZM, APARAT, TERMINAL, RÓŻNOWICIOWCE, FUNKTOR INTENSJONALNY, POMNIK, OBMUROWANIE, RUCH PRZYSPIESZONY, HERB, HARACZ, ZGNIŁEK, ŻABKI, JAPOŃSKI, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MARKETING INWAZYJNY, BUDA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, ?PRZEDSZKOLANEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FACIO jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FACIO
jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans (na 5 lit.).

Oprócz JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x