ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWIĄZEK TERMOLABILNY to:

związek chemiczny wrażliwy na wysoką temperaturę, po poddaniu go wysokiej temperaturze ulega rozkładowi lub traci aktywność biologiczną (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.229

ROZBRATEL, AKRONIM, DIADOCHIA, TENISISTA STOŁOWY, DITERPEN, PASCHA, SILNIK INDUKCYJNY, KOMPENSACJA WERBALNA, GYMKHANA, CHOLESTEROL, JAZ, INFORMACJA POUFNA, LOFIKS, PASTYLKA, MASZYNOWNIA, LICZBA BRINELLA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MARS, BENZOPIREN, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PRZEBÓJ, IRENA, MERZYK GROBLOWY, INDEKSACJA, WRÓBEL POLNY, KONGREGACJA, LEMIESZ, TŁO, MASKULINIZM, MAGNEZJA, BAŻANT, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KAROWNIK, CHEKKER, PRZEDSTAWIENIE, AGONISTA, PALACZ, WAGON TAROWY, STARZEC, PRASA, KANU, MATRYLINEARNOŚĆ, CYNADRY, PRACA, PLECHA, IMPULS, ZŁOTA KLATKA, WKŁADKA, MOBIL, LAPIS-LAZULI, RYZYKO OPERACYJNE, ROŻEK, RUCH PRZYSPIESZONY, SIEDLISKO, RUGI, KORMUS, PRZEPLOTNIA, TRUKCZASZY, BOMBARDON, LEŃ, KASATA, POJAZD SPECJALNY, PAPUGA, ŻYDOWSKOŚĆ, HYDROFOR, TEATR, MOC WYTWÓRCZA, CZEKOLADA GORZKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, ANALIZA, OWOCNIA, MYKOHETEROTROF, HAZARD, BIOTA, BRZEMIĘ, SKUTER, AUSZPIK, KANALIZACJA KABLOWA, RETENCJA, KOD IDENTYFIKACYJNY, ALAN, KAWAŁEK, GRAFIKA, BATALIA, BUT, KOKORYCZKA, TRANSMUTACJA, FASZYNA, GIROSKOP, SEKULARYZACJA, SPORT MOTOROWY, SEKSIZM, OZDOBNIK, GLUKOMETR, ZGRZEWKA, MOGISYGMATYZM, CASTING, TREL, TYMIANEK, MŁOTEK, BARWY PAŃSTWOWE, PISZCZAŁKA, METFORMINA, BAT, WĘZEŁ GORDYJSKI, ODRĘBNOŚĆ, ZAWODNIK, SEKRECJA, POGROM, KOMPOTIERKA, PROJEKT TECHNICZNY, SETKA, OWADZIARKI, PRĄTNIK SREBRZYSTY, MUCHA SUCHA, ŚWIAT, PERILLA ZWYCZAJNA, GALERIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BASTEJA, SMOLUCH, ANTAŁEK, HUTA, DOMY, DEKLARACJA, BOROWODOREK, ZEW, PODWYMIAR, PRZERWANIE CIĄŻY, LAWINA GRUZOWA, ALIENACJA, CZŁONEK RODZINY, NULLIPARA, WELUR, OŁTARZYK, SATYRA, KNEL, KIEŁBACHA, ŁAPA, OBRÓT SPECJALNY, BUDKA, LORENS, BŁYSK HELOWY, LANDLORD, SZTUCIEC, ANYŻEK, HORMON, ODPŁYW, BAT, DZYNDZEL, IMAGE, MGŁAWICA, PRACA INTERWENCYJNA, JĘZYK, ZAŚLUBINY, OKRZOSEK, WYTRZESZCZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ZWINNOŚĆ, ZALEWA, PAGON, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, KLUCZ GŁÓWNY, PANNICA, KONWERSJA, BARCHAN, ALDEHYDOALKOHOL, HENRYK, BURZA DZIEJOWA, EKSPLOATATOR, DRĘTWA, DYSKRECJONALNOŚĆ, TYTAN, GORĄCY PIENIĄDZ, KAŁMUK, CYNA, STRATEGIA, OBRZMIENIE, TERMOSTATYCZNOŚĆ, TUSZKA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, OBRONA WŁASNA, ANGLEZ, KSIĄŻĘ, POTENTAT, ZWIĄZEK ORGANICZNY, MIŁOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, ŻUBR KARPACKI, BRYFOK, STILON, PRESTIŻ, OSTROMLECZ, OBRAZ, FRYZ, ZAJĘCIE, STEMPEL, CZABAN, ĆWICZENIA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KATAR KISZEK, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, JĘZYK ANGIELSKI, SZCZODRZENIEC, BONOŃCZYK, LITYINOW, PENSJA, TRZYMADŁO, SKRZYNIEC, STRZAŁ, KADŹ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ASYSTA GRAWITACYJNA, ZAPYTANIE OFERTOWE, IMPAST, TURZYCA, SAKLA, KOBIETA SPOD LATARNI, ITALIAŃSKI, WYKUSZ, ANTONOMAZJA, DZIURA, CABAN, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PROGRAM, KWAS HUMUSOWY, BLOKADA, REZYGNACJA, STUDNIA, POWIĄZANIE, CZAS ZIMOWY, GRANULACJA, BOMBARDA, DYFUZJA CHEMICZNA, POSZEWKA, ZNAK, WOSK, SCENARIUSZ, EMALIA, TARCZA, SZLACHCIURA, METAL NIEŻELAZNY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PIĘTNASTKA, RACA, CIEŃ, MLEKO W PROSZKU, KWAS OCTOWY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PRĄTNIKI, ŁOPATACZ, GENDER, AWANTURA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, RUG, CYKLOALKAN, POCHWIAK OKAZAŁY, MIR, OPŁATA MIEJSCOWA, METYS, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, CUKIER SŁODOWY, STOŻEK, TRUCHŁO, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, OFICER, CIAŁO SZARE, KOZŁEK LEKARSKI, WYDATKI, DAWCA, PEWNIAK, AZOTAN, STACJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ANEMIA APLASTYCZNA, KOREKTOR, TRANSPOZYCJA, BIEDACZKA, WYPAŁ, UKŁAD OPTYCZNY, OKRĘŻNOŚĆ, STOŻEK NAPŁYWOWY, CHITON, PIRAT, RYTOWNIK, VIBRATO, PIKOTKA, SYTA, RÓG, RYT, STĄGIEWKA, ROM, KETEN, NIEGOSPODARNOŚĆ, BRAZYLIANY, ASYGNACJA, HEGEMON, KRÓL ZWIERZĄT, ?TRYMER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWIĄZEK TERMOLABILNY związek chemiczny wrażliwy na wysoką temperaturę, po poddaniu go wysokiej temperaturze ulega rozkładowi lub traci aktywność biologiczną (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWIĄZEK TERMOLABILNY
związek chemiczny wrażliwy na wysoką temperaturę, po poddaniu go wysokiej temperaturze ulega rozkładowi lub traci aktywność biologiczną (na 19 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY WRAŻLIWY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, PO PODDANIU GO WYSOKIEJ TEMPERATURZE ULEGA ROZKŁADOWI LUB TRACI AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x